"Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın" Karikatür Yarışması

Umut Vakfı olarak; bireysel silahlanma ve yol açtığı mağduriyetlere dikkat çekmek için 1993 yılından bu yana her yıl çeşitli dallarda geleneksel ödüllü bir yarışma düzenliyoruz.

Bu yarışmalarla da; bireysel silahlanmanın yanısıra toplumumuzda ve son yıllarda gençler arasında ilköğretim düzeyine kadar inen şiddet konusuna ilgililerin, yetkililerin dikkatini çekerek önlemler alınmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Sizlerin de farkında olduğunuz gibi silaha ulaşımın kolay olması nedeniyle silahlanma son yıllarda ürkütücü boyutta artmaktadır. Kolaylıkla elde edilen bu silahlar da hemen her gün düğün, kutlama gibi çeşitli eğlenceler de dahil her ortamda kullanılmakta ve sonucunda her yıl yüzlerce insanımız bu yüzden ölmekte, yaralanmaktadır.

İnsan yaşamını tehdit eden silahlanmanın ve pervasızca hemen her yerde kullanımının önüne geçilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının yanısıra bu konuda kültürel önkabullerden vaz geçilmesi gerekir. İnsanlarımızı; silahın tehlikelerine dikkat çekmek için ilköğretim, hatta anaokulu çağından itibaren eğitici çok ciddi çalışmalar yapılmalıdır görüşündeyiz. Hatta silah ve şiddet konusu eğitim müfredatına da alınmalı ve toplumumuzun huzurlu, barışçıl, hukukun üstün kılındığı bir ortamda yaşayabilmesi sağlanmalıdır…

Bu yıl gerçekleştirdiğimiz “Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın” Karikatür Yarışmamız 1993 yılından bu yana düzenlenen 23’üncü yarışma olmaktadır. Ve yarışma Ulusal düzeyde düzenlenmesine rağmen yurtdışından da 40 eser gönderilmiş bulunmaktadır. Bu eserleri ödül değerlendirmesine almayan Seçiciler Kurulu, içlerinden üç eserin sergilenmesini kararlaştırdı.

Umut Vakfı’nın düzenlediği bu üçüncü karikatür yarışmasında yurtiçinden 97 katılımcının 160 eseri Seçiciler Kurulu tarafından 5 Eylül 2018 Çarşamba günü yapılan toplantıda değerlendirildi ve ödüle değer bulunan eserler belirlendi. Tüm katılımcılara, Seçiciler Kurulu Üyeleri’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederken ödül alan yarışmacılarımızı içtenlikle kutlarım.

Ödüller; 28 Bireysel Silahsızlanma Günü’nde İstanbul Esentepe’deki Point Otel Barbaros’ta düzenlenen törenle sahiplerine sunuldu ve ayrıca seçilen tüm eserlerden oluşan bir de sergi açıldı.

Umut dolu yarınlara
Nazire Dedeman Çağatay
Kurucu Başkan