"Kurusıkı Silahların Hukuki ve Sosyal Durumu" Arama Toplantısı

12 Ocak 2008
Dedeman İstanbul Oteli
 
Nazire Dedeman
Konuşma Metni

 
Değerli Konuklarım,
 
Öncelikle, kıymetli vaktinizi ayırarak, yurttaşlarımızın can güvenliğini sağlamak ve barışın hakim olduğu bir toplumu birlikte kurmak özlemi gereğince düzenlediğimiz “Kurusıkı Silahların Hukuki ve Sosyal Durumu” Arama Toplantımıza katıldığınız için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
 
Umut Vakfı, yıllardır üzerinde düşündüğü ve tehlikelerine işaret ettiği kurusıkı silahlara ilişkin 2007 yılında bir Komisyon oluşturmuştur. Sözkonusu Komisyonumuz, Mayıs – Ekim 2007 tarihleri arasında 4 defa toplanarak, “Kurusıkı Silahların Hukuki ve Sosyal Durumu Arama Toplantısı” ile ilgili zemin çalışmalarını gerçekleştirmiş, konunun taraflarını davet ederek karşılıklı bilgi paylaşımında bulunmuştur. Komisyon toplantıları neticesinde Kurusıkı Silahların, Türkiye’deki Hukuki ve Sosyal Durumu’na ilişkin tespitler ve belirlenebilmiş öneriler bir rapor haline getirilerek, konunun ilgili taraflarına, yasama birimlerine iletilmiştir.
 
Kurusıkı silahlar konusu, her ne kadar yalnızca son bir yıldır toplumumuzun gündeminde sıklıkla yer alsa da; yıllardır gerçeğe dönüştürülen kurusıkı silahlar birçok yurttaşımızın hayatına malolmuştur. Zannedildiğinin aksine, kurusıkı silahlar birer oyuncak değildir. İnsan yaşamına son verebilen, son derece tehlikeli birer şiddet aracıdır. Şiddet aracının oyuncağı ya da imitasyonu olmaz. Kurusıkı silahları “oyuncak” olarak nitelendirilmesi, “silaha” ilişkin toplumdaki yanlış algıyı pekiştirdiği gibi, kurusıkı silahların birer şiddet aracı olarak toplumda yaygınlaşmasına da hizmet etmektedir. Çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkin yurttaşlarımız tarafından kolaylıkla edinilmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle ateşli silahlara olduğu kadar, kurusıkı silahlara ilişkin de her türlü engelleyici düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
 
Umut Vakfı’nın bu konu ile ilgili gerçekleştirdiği komisyon çalışmaları açıkça göstermiştir ki; kurusıkı silahlara ilişkin Türkiye’de hiçbir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Konunun muhataplarının bir an önce ivedilikle belirlenmesi gerekmektedir. Öte yandan, büyük bir boşluğu dolduracağına inandığımız, İçişleri Komisyonu’nun üzerinde çalıştığı yasa, son derece önemli ve iyi niyetli bir girişimdir.
 
Fakat ;
• Sözkonusu silahların edinilmesini engelleyecek kısıtlayıcı nitelikte bir yasanın oluşturulabilmesi ve müeyyidelerin arttırılması, 
• Toplumda kurusıkı silahların “oyuncak” olduğuna, “zarar verici olmadığına” ilişkin yerleşmiş yanlış algının kırılması, 
• Silahın “oyuncak”ının ya da “imitasyonunun” olamayacağına ilişkin zihniyetin oluşturulabilmesi için, farklı fikirlerin ve çeşitli uzmanlıklardaki bilgilerin biraraya gelerek, derinlemesine ve disiplinlerarası bir bakışla gerekli değerlendirmenin yapılmasının son derece önemli olduğuna inanıyoruz.
 
Bu nedenle bugün bir aradayız. Konuyu, her yönüyle ele alabilmek amacıyla, bu konuya ilişkin bilgisi ve düşüncesi olan herkese ulaşmaya çalışarak; bugün birarada olabilmeyi ve fikirlerimizi, bilgilerimizi içinde yaşadığımız toplumun yararına dönüştürebilmeyi hedefledik.
 
Arama Toplantımızın amacı, kurusıkı silahların ülkemizdeki hukuki ve sosyal durumunu, konunun her yönünü dikkate alarak değerlendirmek; mevcut yasal düzenlemeyi yeniden gözden geçirerek, yasada yer almasını gerekli gördüğümüz hususları tespit etmek ve kurusıkı silahlara ilişkin toplumsal zihniyet yapısını gözönünde bulundurarak, yerleşmiş yanlış algının nasıl değiştirilebileceğini, medyanın ve diğer toplumsal aktörlerin bu konuda üstlenebilecekleri rolü tespit edebilmektir.
 
Bugün öğlene kadar gerçekleştireceğimiz tebliğler oturumunda amacımız, kurusıkı silahlara ilişkin Türkiye’deki durumu genel hatlarıyla ortaya koyabilmektir. Öğle yemeğinden sonra biraraya gelmesini arzu ettiğimiz “Hukuk ve Güvenlik Çalışma Grubu” ile “Sosyal Durum ve Medya Çalışma Grubu”ndan, yaklaşık 1,5 saat sürecek çalışmalarının ardından belirledikleri raporları bizlerle paylaşmalarını bekliyoruz. Çalışma Gruplarının raporlarını dinlemek ve tartışmalarla olgunlaştırarak, ortak aklımızın yansıyacağı bir nihai Sonuç Bildirgesi’ni oluşturmak üzere saat 16:00’da tekrar bu salonda birlikte olacağız.
 
Kamuoyuna ve ilgili tüm kesimlere duyuracağımız Sonuç Bildirgesi’ni tespit etmemizin ardından, fuayede gerçekleştireceğimiz kokteylimizde karşılıklı sohbet etme imkanımız devam edecek.
 
Bu vesileyle; tebliğ sunmak ve tartışmacı olmak üzere aramızda bulunan siz değerli dostlarıma çok teşekkürlerimi sunuyor, verimli ve keyifli bir günü paylaşacağımıza inanıyorum.
 
Umut dolu yarınlara efendim,