"Silahın Şakası Yok" Karikatür Yarışması Karikatürleri

1997 yılında "Silahın Şakası Yok" kampanyası çerçevesinde, Karikatürcüler Derneği desteği ile gerçekleştirilen "III. Bireysel Silahsızlanma Ödüllü" Karikatür Yarışması sonuçlarından oluşturulan karikatür kitabıdır.

1.Basım
Eylül 1997
117 Sayfa

 


Önsöz

Nazire DEDEMAN
Kurucu Başkan
Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı

Umut Vakfı 1993’de kurulduğundan bu yana "Bireysel Silahsızlanma" ödüllü yarışmalar düzenleyerek toplumumuz bireylerinde hızla gelişen silah bulundurma gereksiniminin nedenlerinin araştırılmasını teşvik etmektedir. Böylece, kaba kuvvetin, şiddetin gelişmesini önlemeye yardımcı olarak hukuk devletinin varlığını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Son yıllarda yurdumuzda denetimsiz silahlanmanın ürkütücü boyutlara ulaştığını hepimiz gözledik. Eğlence, kutlama gibi olaylar yanında, her vesilede bilinçsizce silah kullanma yüzünden, onlarca kişinin yaralandığı veya hayatını kaybettiği Türk basınının manşetlerinde oldukça sık yer aldı. Ve hayatını kaybedenler hep masum insanlar oldu.

Yurdumuzda bireysel silah bulundurma, dolayısıyla kullanma hızı artmaktadır. Silah kullanma şiddetin en uç noktasıdır. Şiddet ve silah kullanmaya aşırı eğilim ise, kendini ifade yetersizliği, aşırı güvensizlik ve kişilik bozukluğuna varan psikolojik sorunlardan kaynaklanabiliyor. Bu nedenle, şiddet ve silah kullanma bir toplum sağlığı sorunudur. Sadece silah kullanma değil, silah bulundurmanın da sağlığa zararlı olduğunu biliyoruz. Silah her koşulda aileye acı ve keder yaşatıyor.

Sorumsuz ellerdeki silahlar sonucu peşpeşe gelen umut kırıcı olaylar hepimizin toplumsal güveninin sarsılmasına neden oluyor. İnsanımızın insanımıza değer vermemesi, eğitim eksikliği, kurumlarımızın sorumluklarının tam olarak yerine getirmeyişi, kontrolsüz ve bilinçsiz bir ortam oluşturmakta ve bizleri büyük sorun ve karmaşayla karşı karşıya bırakmaktadır.

İnsanlar barışçıl bir yaşama gün geçtikçe daha özlemle, yarınlara daha kaygıyla bakıyorlar. Daha kötüsü, şiddetin görünen yüzü artık çok da dehşete düşürmüyor bizi. Şiddet ve onun aracı olan silah, çoğaldıkça kanıksanıyor, sıradanlaşıyor...

Duyguyu ifade etmenin yolu şiddet ve silah değildir. Tam tersine, şiddet ve silah ifade eksikliğidir. Biz Umut Vakfı olarak, şiddete karşı, silaha karşı, şiddetin sıradanlaşmasına karşı hep savaştık. Karikatür sanatının çizgileri ile kullandıkları etkili dilin, şiddete ve silaha bir uyaran olarak görevini yerine getirdiğine inanıyorum.

III. Bireysel Silahsızlanma Ödüllü "Silahın Şakası Yok" Karikatür Yarışması’nda ödül alanları kutlar, karikatürleri ile tüm katılanlara, Karikatürcüler Derneği’ne, değerli jüri üyelerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.

Umut dolu yarınlara...


Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu

SİLAHLANMAYA HAYIR

Silahlanma, "Benim memurum işini bilir" den, "Benim halkım kendi işini kendi çözer" aşamasına geldiğinde belirgin hale geldi ve bugün çılgın bir noktaya ulaştı. Zaten bu işe pek yatkın değilmiydik? Beynini bilimle, kültürle doldurmayan, yüreğini insan sevgisinin rüzgarı ile şişirmeyen, cebini silahla kabarttı.

İlkokulda, "Baltalar elimizde, uzun ip belimizde... Biz gideriz ormana hep ormana..." şarkısı ile büyütülen kuşaklardan nasıl çevre bilincini bekleyemezsek, doğumdan itibaren aile, okul ve çevreden şiddet gören çocuklarımız, tabii ki cebinde hesap makinesi yerine can kıyma makineleri taşıyacaktı.Hele ki yaşadığı ülke, dünyanın en hızlı silahlanan ülkeleri arasına girdiyse... Ve bu ülkenin eli öpülesi ozanları, "delikli demir çıktı, mertlik bozuldu" dediyse yıllar önce...

Mertlik elden çıktıysa, hoşgörüyü nasıl yakalarız o toplumda? Şimdi hep beraber, hoşgörü, daha hoşgörü ve mertlik peşindeyiz. Ve bunun için silaha karşı başka bir silah olan karikatürü devreye sokmaya uğraşıyoruz. Çünkü hoşgörülü bir dünyanın kurulmasında işe en etkin silahların başında karikatür sanatı geliyor.

Nitekim bu amaçla Umut Vakfı tarafından açılan "Silahın Şakası Yok!" yarışmasına katılan karikatür sanatçılarımız, bu görüşümüzü bir kez daha doğruladılar. Toplumu ilgilendiren her oalyda, her konuda duyarlılıklarını ortaya koyan karikatürcüler bu yarışmada da bunu kanıtladılar ve silahlanma çılgınlığınıetkileyici biçimde ortaya serdiler. Çılgın silahlanma yarışına karşı toplumsal barış ve hoşgörü toplum yolunda duyarlılığını ortaya koyan ve karikatüre olan ilgileri nedeniyle, başta Sayın Nazire Dedeman olmak üzere tüm Umut Vakfı yöneticilerine teşekkür ediyor, yarışmaya gösterdikleri duyarlılıkları nedeniyle tüm karikatür sanatçılarını kutluyoruz.