"Türkiye’de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri" Yerel Medya Seminerleri / ANTAKYA

1. Basım
2008
80 Sayfa


SUNUŞ

Medya ve sivil toplum alanı toplumsal zihniyetimizin aynasıdır. Kültür, değerler, yaşam tarzları ve bunların ilişkili olduğu her türlü toplumsal durumumuzu bu alanda görürüz.

Bu nedenle medyanın ve sivil toplumdaki aktörlerin, insanın temel hak ve özgürlüklerinden yana bir duruşları ve bakışları olması gerekir. Medya, önce yurttaşların yararını ve eğlencesini gözönünde bulundurarak yayıncılık yapmak; sivil toplum örgütleri ise çalışamalarını “yurttaş” yararını merkeze alarak; ilgili oldukları alanlarda görünmez sorunları görünür kılmak, araştırmak, eleştiride bulunmak, öneriler geliştirmek ve “insan”a yakışan yaşam pratiklerinin gelişmesine katkıda bulunmak durumundadır. Bu nedenle, her iki aktörün bu anlamdaki birliktelikleri son derece önemlidir.

Sivil toplum alanında konumlanan bir sivil toplum örgütü olan Umut Vakfı, insanın en temel hakkı olan “yaşama hakkı”nı merkeze alarak; hukukun üstünlüğüne, adalete ve barış kültürüne inançla “bireysel silahsızlanma”ya dikkat çekmeyi hedefledi. Gazetecilerin bu alandaki rolünün öneminin farkında olarak; varlığını son derece önemsediğimiz ve geliştirilmesinin demokratik kültür açısından önemli olduğunu düşündüğümüz yerel medyanın dikkatini bireysel silahlanma ile oluşan şiddete çekmek ve bu konuda yerel medyada tutum geliştirilmesine katkıda bulunmak bizce son derece önemlidir. Buradan hareketle, geçtiğimiz yıldan bu yana Diyarbakır, Rize ve Eskişehir’de düzenlediğimiz “Türkiye’de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri” Yerel Medya Seminerlerinin 4. Sünü Antakya’da gerçekleştirdik. Elinizde tutmakta olduğunuz bu kitap ise sözkonusu seminerin içeriğinden oluşmaktadır. Medya ve şiddet literatürüne yeni bir kaynak olarak faydalı olmasını dileriz.

Bu vesileyle, projemiz kapsamında emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Umut dolu yarınlara,

Nazire DEDEMAN
Umut Vakfı Kurucu Başkanı


Kitabı buradan indirebilirsiniz.