"Türkiye’de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri" Yerel Medya Seminerleri / DİYARBAKIR - RİZE

SUNUŞ

Bir toplumun zihniyetinin, algılayışının ve kültürünün yansıdığı çok önemli alanlardan biri medyadır. Bu nedenle, toplumsal yarar için çalışan tüm kesimlerin, özellikle çalıştıkları konulara ilişkin medya ile kesişim noktalarını iyi analiz etmeleri gerekir. Daha da önemlisi, Türkiye İstanbul, Ankara veya İzmir gibi büyük kentlerden ibaret olmadığı gibi medya da yalnız "yaygın medya"dan ibaret değildir. Yerel medya, belki de görmediğimiz ya da bakmayı unuttuğumuz ülkemizin diğer bölgelerindeki yaşamları görebileceğimiz, toplum yararına çalışırken bakış açımızı geniş tutmamıza olanak sağlayacak son derece önemli bir zemindir.


Yerel medyanın öneminin farkında olarak "Türkiye’de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri" Yerel Medya Eğitim Seminerleri projemize başlarken amacımız, şiddet olaylarının haber formatına dönüştürülmesinde yerleşmiş kalıpları, seminerlere katılan gazeteci dostlarımızla beraber sorgulamak ve yanlış olanları yerine doğruları birlikte koymaktı. Gazetecinin bir hikaye anlatıcı olduğunu ama olay evreni içinde öncelikle gazeteci olarak değil insan olarak var olduğunu gözönünde bulundurmamız şiddet haberlerinin önce insan olarak onları etkilediğini ve parçası oldukları gündelik yaşam kalıplarını haber diline yansıtırken kullandıkları kalıpların aslında toplumsal zihniyetin de bir parçası olduğunu kabul etmemiz gerekir. Medya ve medyadaki emektar gazeteciler, içinde yaşadığımız toplumda yaşanmışlıklardan üreyen bilginin toplum sahnesinde vücut bulmasını sağlarken, hem toplumsal zihniyeti ve algıyı oluştururlar ya da etkilerler hem de kendilerini toplumsal evrenin birer parçası olarak aynı zihniyeti ve algıyı paylaşırlar. Dolayısıyla, özellikle şiddetsiz bir topluluk için, toplumsal zihniyete dönüştürmeye hizmet edecek her türlü çabanın en değerli ortakları yerel ve yaygın medyada haber ve bilgi akışını sağlayan gazetecilerdir.

Yerel Medya Seminerleri’nin ilkini Diyarbakır’da ikincisini ise Rize’de gerçekleştirdik. Elinizdeki bu kitap, her iki seminerde sunulan tebliğlerin ve seminer katılımcılarının fikirlerinin açıkca yansıdığı tartışma oturumlarının bir bütünüdür. Seminerler; karşılıklı öğrenmenin, bilgi ve deneyim alışverşinin büyük verimlilikle yapıldığı, en önemlisi yerel medyada görev yapan her bir gazeteci dostumuz ile paylaştığımız deneyimin, yaptığımız çalışmalar açısından bakış açımızı zenginleştirdiği son derece önemli bir zemin olmuştur. Bu nedenle katılarak, bilgi ve deneyimlerini paylaşan her gazeteci dostumuza teşekkür ederim. Her iki seminerine de, değerli vakitlerini ayrırarak tebliğleriyle katılan Sayın Nail Güreli, Sayın Av. Fikret İlkiz, Sayın Dr. Ayhan Akcan, Sayın Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu, Sayın Ragıp Duran, Sayın Dr. Recep Yaşar, Sayın Yrd. Doç. Dr. Sevilay Çelenk ve Sayın Barış Günaydın’a; ayrıca Rize Valisi Sayın Kasım Esen’e ve Rize Semineri’nde Oturum Başkanlığı görevini üstlenen Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Ahmet Şefik Mollamehmetoğlu’na ve Rize Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Faik Bakoğlu’na sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Son olarak, her iki eğitim seminerinin gerçekleşmesine maddi katkı sağlayan Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu’na teşekkür ederim.

Umut dolu yarınlara,

Nazire Dedeman
Umut Vakfı Kurucu Başkanı


Kitabı buradan indirebilirsiniz.