Tür : Bilimsel Araştırma Ve İnceleme Yarışması   " /> Tür : Bilimsel Araştırma Ve İnceleme Yarışması   " />

16. Bireysel Silahsızlanma Ödüllü "Yurttaşlık Bilinci ve Ayrımcılığın Önlenmesi" Yarışması

16. Bireysel Silahsızlanma Günü Ödül Töreni
 
Umut Vakfı Ödülleri sahiplerini buldu!
 
Bu yıl “Yurttaşlık Bilinci ve Ayrımcılığın Önlenmesi” Bilimsel Araştırma ve İnceleme dalında düzenlenen “16. Bireysel Silahsızlanma Günü Ödüllü Yarışması”nın, Dedeman İstanbul Oteli’nde yapılan gecesinde ödüller sahiplerini buldu...
 
Bireysel silahsızlanmanın önemine dikkat çekmek ve bu konudaki toplumsal birlikteliğin güçlenmesini sağlamak amacıyla Umut Vakfı’nın düzenlediği 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nde, “Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü” etkinliğinin ardından 16. Bireysel Silahsızlanma Günü Ödül Töreni ve Fotoğraf Sergisi yapıldı.
 
Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman’ın açılış konuşmasını yaptığı Ödül Töreni’nde, Dedeman’ın konuşmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Ali Bakoğlu bir konuşma yaptı.
 
Nazire Dedeman, “Bireysel silahsızlanmaya olan özlemimiz her geçen gün artıyor. Çünkü bu sorun, tüm yurttaşların “yaşama hakkını” tehdit ediyor. Toplumda bu konuya duyarlılığı oluşturmak ve farklı yaklaşımların gelişmesini sağlamak için 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nün önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.Bugün itibariyle ülkemizde yaklaşık 2.5 milyonu ruhsatlı olmak üzere, toplamda 8 milyon civarında ateşli silah bulunuyor. Silah sahiplerinin ailelerini de katarsak yaklaşık 40 milyon insan, silaha her an ulaşabilecek durumdadır. Her yıl ortalama 3000 yurttaşımız ateşli silahlarla hayatını kaybediyor. Ölenlerin ardında kalanları da düşünürsek, her yıl en az 15 bin kişi bireysel silahlanma mağdurudur. Mağduriyet büyüktür, bu nedenle mücadele her yurttaşın sorumluluğudur ve Umut Vakfı’nın mücadelesi devam edecektir...” dedi.
 
Ayrıca Dedeman, bireysel silahsızlanma konusunda ciddi adımlar atılabilmesi için yapılması gerekenleri vurgulayarak, Silah Kanunu’nun, günümüz şartlarına uygun, “yaşama hakkımızı” güvenceye alan, bireysel silahlanmayı zorlaştıran ve denetimi en üst düzeyde sağlayabilecek şekilde düzenlenmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.
 
Bu yıl Bireysel Silahsızlanma Günü 16. Geleneksel Ödüllü Yarışması Bilimsel Araştırma ve İnceleme dalında “Yurttaşlık Bilinci ve Ayrımcılığın Önlenmesi” konusu üzerine yapıldı.
 
Ayrımcılığın ortadan kaldırılması ilkesi ve ayrımcılığın gerçek ya da potansiyel çatışmaya yol açabilecek özelliklerine dikkati çekmek, şiddet, nefret söylemi, ırkçılık, öfke, suç korkusu, korkunun önlenmesi, medyanın ve kültür endüstrisinin rolü, silah ve bireysel silahsızlanma konularında toplumsal yaşamın disiplinler arası bir yaklaşım ile incelenmesine ve çözüm önerilerinin sunulmasına aracılık etmeyi amaçlayan ödüllü yarışmanın seçici kurul üyeleri: Dr. Erdal Atabek (Doktor, Yazar), Ragıp Duran (Gazeteci), Prof.Dr. Yasemin İnceoğlu (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi), Prof.Dr. Nilüfer Narlı (Sosyolog, Bahçeşehir Üniv. Öğretim Üyesi), DoçDr. Bülent Şam (Adli Tıp Uzmanı), Prof. Dr. Timur Demirbaş (Hukukçu, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi), Prof. Dr. Durmuş Tezcan (Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi), Prof. Dr. İsmail Tufan (Gerontolog, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi) Dr. Ayhan Akcan (Psikiyatr, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi) Av. Fikret İlkiz (Umut Vakfı Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi), ve Nazire Dedeman (Umut Vakfı Kurucu Başkanı).
 
16 katılımcının 13 eseri arasından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen ödüller açıklandı:
 
Konu
Poster
Seçici Kurul
Başvuru Formu
Nazire Dedeman Çağatay Konuşma Metni
Basın Dosyası
Fotoğraflar
Yarışma Sonucu

Birincilik Ödülü
Doç. Dr.İrfan Kalaycı
"Kadına Karşı Şiddet Ve Ayrımcılık Sorunsalı:‘Feminist İktisat’ Açısından Bir İnceleme 
- Türkiye İçin Önlemler Ve Öneriler-" Dosyayı Yükle adlı eserine,

İkincilik Ödülü
Aslı Ünal
"Liseli Gençlerin Suça Eğiliminde Aile, Okul Ve Akran Grubu Etkisinin Sosyal Kontrol Teorisi Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara İli Örneği" Dosyayı Yükle adlı eserine,

Üçüncülük Ödülü
Özlem Çolak
"Eşcinsellere Yönelik Nefret Suçları Ve Toplumun Bu Suçlar Kapsamında Faile ve Mağdura Yönelik Tutumları" Dosyayı Yükle  adlı eserine verildi.