24. Bireysel Silahsızlanma Ödüllü "Yaşama Hak Tanıyın" Uluslararası Karikatür Yarışması

 

 

Konu - Subject
Vakfın amacı; kurulduğu 1993 yılından bugüne, dünyada ve ülkemizde hızla artan, herhangi bir hukuki gerekçesi olmadan kontrolsüz bireysel silahlanma, bilinçsizce silah bulundurma, kullanma sonucu yaşanan bireysel ve toplumsal acılara dikkat çekerek "Bireysel Silahsızlanma" bilinci oluşturmaktır. Toplum ve bireylere yönelik “Hak ve sorumluluklarını bilen, talep eden ve uygulayan yurttaşlar olarak, insan onuruna yakışan hayatlar sürdürmek, şiddetsiz ve barış kültürünün egemen olduğu bir dünyayı çocuklarımıza miras bırakmak için” hukukun üstünlüğü, barış ve uzlaşma, yurttaşlık bilinci, şiddetin her türü ve bireysel silahsızlanma konusunda akademik çalışmaların yanı sıra eğitimler ve kampanyalar gerçekleştirir.  Kamuoyu oluşturma, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır.
 
KARİKATÜR, var olan toplumsal sorunları mizahi ve evrensel çizgi dili ile anlatan, her soruna çözüm önerileri getirmese bile, sorunu net bir şekilde hicvederek ortaya koyan bir sanat aracıdır. Umut Vakfı geleneksel “28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödüllü yarışmanın konusu bu nedenle 2019 senesinde karikatür olarak belirlenmiştir. 24. Geleneksel Ödüllü bu yarışma aynı zamanda Umut Vakfı’nın uluslararası düzeyde düzenlediği birinci yarışma olma özelliği taşımaktadır.

 

         
Since its foundation in 1993, Umut Foundation carries out its activities with the aim of raising awareness about “Individual Disarmament” by drawing attention to uncontrolled individual armament without any legal justification, which is increasing worldwide and in our country, irresponsible possession of guns, and personal and social pains experienced as a result of this. “As citizens who know, demand and implement their rights  and responsibilities in order to lead lives worthy of human dignity, and to leave our children a world where there is no violence and the culture of peace prevails” Umut Foundation organizes trainings, campaigns and academical works on subjects like the rule of law, peace and reconciliation, citizen consciousness, all kinds of violence and individual disarmament for the society and individuals.  It also carries out activities to build public opinion, to inform and raise the awareness of public.
 
CARICATURE is an artistic tool which depicts the existing social problems with a humorous and universal language of drawing, revealing the problem by clearly satirizing it even though it cannot offer a proposal for every problem. For this reason, the prize contest organized as part of Umut Foundation’s traditional “28th September Individual Disarmament Day” activities is devoted to the theme of caricature in 2019. This 24th Traditional Prize contest is the first international contest held by Umut Foundation.

Poster
English Poster
Seçici Kurul Üyeleri - Selection Committe

Dr. Ayhan Akcan (Psikiyatrist, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)
Sunnerberg Constantin    (Karikatürist – Belçika)
Dr. Kadir Doğruer   (Karikatürist)
Doç. Dr. Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Karikatürist, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)
Miroslaw Hajnos (Karikatürist - Polonya)
Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu (İletişim Akademisyeni)  
Av. Fikret İlkiz      (Umut Vakfı Seçilmiş Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi)
Özben Önal (Umut Vakfı Başkanı)
Metin Peker  (Karikatürist, Karikatürcüler Derneği Başkanı)
Sibel Savacı  (Umut Vakfı Seçilmiş Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi)
Deniz Zeyrek   (Sözcü Gazetesi Köşe Yazarı)          

Dr. Ayhan Akcan (Psychiatrist, Umut Foundation Member of Board of Directors)
Sunnerberg Constantin     (Caricaturist, Belgium)
Dr. Kadir Doğruer    (Caricaturist)
Assoc. Prof. Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Caricaturist, Yeditepe University Faculty of Fine Arts)
Miroslaw Hajnos (Caricaturist, Poland)
Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu (Specialist on Communication)
Attn. Fikret İlkiz  (Umut Foundation Elected Trustee and Member of Board of Directors)
Özben Önal  (President of Umut Foundation)
Metin Peker  (Caricaturist, President of the Association of Caricaturists)
Sibel Savacı  (Umut Foundation Elected Trustee and Member of Board of Directors)
Deniz Zeyrek  (Columnist at Sözcü Newspaper)

                             
                              
                             

                          
                              
                            

Yarışma Sonucu
Birincilik Ödülü - Ümit Müfit Dinçay

Birincilik Ödülü : Ümit Müfit Dinçay - İstanbulİkincilik Ödülü : Sajat Rafeei - İranÜçüncülük Ödülü : Zlatkovsky Mikhail - RusyaMansiyon Ödülü : Muhammet Akyıldız - İstanbulMansiyon Ödülü : Emre Arıkan - AnkaraSeciciler Kurulu Özel Ödülü : Agus Harsanta - Endenozya 
Kadın, Şiddet, Cinayet ve Bireysel Silahsızlanma Konulu Oturum
Prof. Dr. Timur Demirbaş Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Bireysel Silahlanma ve Şiddet
Dr. Ayhan Akcan  Psikiyatr Doktor, Umut   Vakfı Yönetim Kurulu   Üyesi Kadına Yönelik şiddet tespit ve çözüm önerileri
Av. Nazan Moruğlu İstanbul Baro Başkanı Yardımcısı Hukuk Yoluyla Şiddetle Mücadele
Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu   İletişim Akademisyeni Kadın cinayetlerinde medyanın haberleri yayınlama biçiminin kadın hakları bakımında toplumsal etkileri
 

Basın Dosyası

 
FotoğraflarYarışma Haberi
Yarışma Haberi