25. Bireysel Silahsızlanma Ödüllü "Yaşama Hak Tanıyın" Afiş Yarışması

Konu
“Afiş” Yarışması’nın konusu Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın amacı, “afiş’in toplumsal iletişimdeki gücünden ve olanaklarından yararlanarak, bireysel silahlanmanın neden, sonuç ve tehlikelerini irdeleyerek toplumsal boyutuna dikkat çekmek, düşündürücü, tespit edici, vurgulayıcı görüntüleri kullanarak kamuoyunu bu konuda bilinçlendirmeyi hedeflemektedir.

Yarışma; toplumda oluşan ve giderek artan şiddetin aksine “yaşama hak tanıyın” görüşünü, barışçıl görüntüleriyle topluma verebilmeyi amaçlamaktadır.

Yarışmaya katılan eserlerin görsel medyada ve Umut Vakfı etkinliklerinde yayınlanması suretiyle toplumda “şiddet”  sorunlarıyla ilgili duyarlılık oluşturulması ve konuya sahip çıkılması teşvik edilecektir.

Poster

Seçici Kurul Üyeleri
SEÇİCİLER KURULU (Soyadına göre alfabetik sırayla)


Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Doğan  Ekşioğlu 
 
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı
 
Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu
 
İletişim Akademisyeni, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
 
Av. Fikret İlkiz    
 
Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
 
Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Karadağ                 
 
Televizyon Habercisi, Öğretim Üyesi, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
 
Doç. Dr. Remziye Köse Özelçi  
 
İstanbul Kültür Üniversitesi - Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü
 
Özben Önal    
 
Umut Vakfı Başkanı
 

Dr. Öğr. Üyesi İpek Torun 
 

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi - İletişim ve Tasarımı Bölüm BaşkanıBaşvuru Formu
Başvuru Formu