28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü 19. Bireysel Silahsızlanma Günü Ödül TöreniNazire Dedeman Çağatay

Umut Vakfı Kurucu Başkanı
 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü

19. Bireysel Silahsızlanma Günü Ödül Töreni

Dedeman Otel

 2013


 

Değerli Konuklarım,

Hoş geldiniz.

Umut Vakfı,  gençlerimizin hukukun üstünlüğüne inanan, adalete güvenen, anlaşmazlıklarını uzlaşmayla ve barışçıl yollarla çözümleyen, yurttaş olma bilincini ve sorumluluğunu taşıyan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunma amacıyla 20 yıl önce kuruldu. On bir yıldır da 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Gününde gerçekleştirmekte olduğumuz “Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü” etkinliğini bu yıl yapmadık. Her yıl İstanbul Valiliğinden izin alarak gerçekleştirdiğimiz “Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü” etkinliğine bu yıl valilik Taksim Meydanı yerine Galatasaray Lisesi önünde yapmamız için izin verdi. Biz de Umut Vakfı olarak bu yıl “Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşünü” yüreklerimizde gerçekleştirme kararı aldık ve bugün sessiz ayakkabıları kırmızı halı yerine yüreğimizde yürüttük.  Bunu sizlerle paylaşmak istedim.
Türkiye’deki yıllık bireysel silahlı olayların incelemesini yayınlamak için son birkaç yıldır Emniyet Genel Müdürlüğünden istatistik istiyor ancak elde edemiyoruz. Biz de medyayı takip ederek oluşturduğumuz verilere göre bir değerlendirme çalışması yaptık. Her yıl ortalama 4.500 kişinin bireysel silahlarla öldüğü Türkiye’mizde özellikle son iki yıldır artan bir hızla ne kadar çok sokak çatışması olduğunu fark ettik.  Bu yıl şiddet olaylarında geçen yıla göre %12 artış yaşanmış. Adam öldürme %77, intihar % 16, kaza ise %5 olarak gerçekleşmiş. Yine yakınlarımızı öldürüyoruz, yine öfkemize hâkim olamadığımız için tartışma sırasında öldürüyoruz; tüm vakaların yaklaşık %50’si yakınlarımızla yaptığımız tartışmalar sırasında meydana geliyor maalesef.
Ayrıca 2009 yılından beri büyük heyecanla beklediğimiz silah kanun tasarısı bu yaz başında tekrar ele alınmaya başlandı. Sürece biz de vakıf olarak dâhil olduk, olmaya çalıştık. Bir toplantıda bireysel silahsızlanma adına son derece olumlu gördüğümüz bir madde tasarıya eklenirken, bir sonraki toplantıda sanki hiç var olmamış gibi çıkartıldı.  Sonuçta gelinen nokta büyük bir hayal kırıklığı oldu.
Bunca senedir beklediğimiz, emek harcadığımız tasarı yine hâlihazırdaki kanunu aratır hale getirildi ne yazık ki. Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde silah kanununda yapılması istenen en temel 2 maddedeki değişiklik bile yerine getirilemedi. Bunlar: 
  • Ruhsatlandırma için haklı bir sebep bulunması;
  • Bireyin kendi ya da kamu için tehlike arz etmemesi. 
Hala alt komisyonda olan tasarıda gerekli değişikliklerin yapılacağına ve sayın vekillerimizin sağduyulu davranacaklarına inanmak istiyorum.
Değerli Konuklar,
Son üç yıldır, yaşam hakkını doğrudan tehdit eden bireysel silahlanmaya karşı, yurt genelinde yürütülen projeler için teşekkürlerimizi sunmak üzere plaketler veriyoruz. Arzumuz bu uygulamaların tüm Türkiye’de örnek alınması, yaygınlaşması ve kültürel değişimi gerçekleştirecek kadar uzun soluklu olmasıdır. Bu gün bu nedenle plaket alacaklara buradan teşekkür ediyorum.
On dokuz yıldır farklı sanat dallarında düzenlediğimiz “Yaşama Hak Tanıyın, Silahın Şakası Yok”  temalı yarışmalarımız bu yılki konusunu “öykü dalında” belirlerken amacımız 14-17 yaş arası gençlerin, şiddetin hayatlarımızda yol açtığı yıkımın farkına varmalarını ve barışçıl bir yaşam, barışçıl bir dünya için kendi etki alanlarında neler yapabileceklerini düşündürmeye çalışmaktı. Şiddetin varlığını yadsımadan ama şiddeti tercih etmeden de sorunların çözülebileceğini göstermelerini istedik. 
Gelen eserlerde daha önceki yarışmalarda hiç olmayan bazı özelliklerin ortaya çıktığını gördük. Bu nitelikler Türkiye’nin sorunlarına işaret ediyor diye düşündük ve daha detaylı incelenmesi için sosyologlardan yardım rica ettik. Temel olarak: 
  • Eserlerin çoğunda aile içi şiddet, özellikle baba şiddeti ön planda olması
  • Tüm Türkiye genelinde hemen her bölgeden yarışmacılar bulunurken, en düşük katılımın Karadeniz’den gerçekleşmesi, hatta Doğu Karadeniz’den hiç başvuru olmaması
dikkatimizi çekti.
Yarışmamızın değerli Seçici Kurulu Üyelerine, sayın Süleyman Bulut’a, sayın Fatih Erdoğan’a, sayın Celal Üster’e ve sayın Fikret İlkiz’e katkıları için yürekten teşekkür ediyorum.
Ayrıca, yarışmamıza katılan, eserleriyle bireysel silahsızlanma mücadelesine destek veren tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum,  ödül alanları da gönülden kutluyorum.
Umut dolu yarınlara efendim....