28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak TanıyınBeyin Fırtınası Yarışması Ödül Töreni & Arama Toplantısı Sonuç Bildirgesi Açıklaması

28 Eylül 2005
Atatürk Kültür Merkezi / Taksim
 
Nazire Dedeman
Umut Vakfı Kurucu Başkanı
Konuşma Metni 

 
Değerli Konuklar,
 
Her yıl 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nde; toplumun dikkatini bireysel silahsızlanma konusuna çekmek üzere etkinlikler yapıyoruz. İnanıyoruz ki bir sosyal sorun, çözümü talep edenlerin, tepkilerini gösterenlerin çoğalmasıyla, güçlerini birleştirmesiyle giderilebilir.
 
İşte bu inançla, bu yıl, Bireysel silahsızlanma Günü etkinliklerini planlarken, bireysel silahsızlanmayla ilgili farklı alanlarda çalışmaları eş zamanlı gerçekleştirmeyi istedik. Amaç hem kamuoyu oluşturmak, hem de sorunla ilgili somut çalışmalar yapmak ve çözüm yolları aramaktı.
 
Bu yıl da düzenlediğimiz “Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü” ile, ateşli silahlarla ölenlerin sessiz çığlıklarını; toplumun sessiz kesimlerine ulaştırmak istedik. Bu sessiz ayakkabılar her yıl şiddeti ayaklarının altına alacaklar ve her yıl şiddetin üzerinde yürüyecekler. Her geçen yıl sesimiz daha güçlü çıkacak.
 
“Bireysel silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın” konusunda, geçtiğimiz Pazar günü,  genç reklamcılarımız bütün bir gün beyin fırtınası yaptılar. Ve ortaya “Bireysel Silahlanmaya Hayır” diyen, “Yaşama Hak Tanıyın” diyen, birbirinden etkileyici kampanyalar çıktı.
 
Değerli jüri üyelerimizin takdiriyle ödül almaya hak kazanan kampanyalar belirlendi. Birincilik ödülünü kazanan kampanya, gazetelerde, dergilerde, radyolarda, televizyonlarda ve bilboardlarda yer alacak. Bireysel silahların ölümcül olduğuna dikkat çekecek ve yurttaşlarımızı bireysel silahsızlanmanın önemini farketmeleri üzere davet edecek.
 
Bir sosyal problemle ilgili kamuoyu oluşturmak son derece önemlidir. Yurttaşların fikir birliği; medyanın sağduyulu, bilinçli yayın yapmaları ve ilgilerini hiç eksiltmeden konuyu güncel tutmaları gereklidir.
 
Bütün bunların ötesinde kaçınılmaz olan bir gerçek var: O da sosyal sorunlarla ilgili somut, bilimsel çalışmaların yapılması gerekliliği; konunun uzmanlarından talep edilecek farklı yaklaşımların ve sonuç önerilerinin önemidir.
 
Bu inançla İsanbul Valiliği ile işbirliği içinde “Türkiye’de Bireysel Silahlanma Sorunu: Çözüm Önerileri” Arama Toplantısı gerçekleştirdik. Bu konuda çalışmaları ve ilgileri bulunan, farklı disiplinlerden uzmanlar ve bilim insanları, son derece uzun ve yorucu bir çalışma sonucunda  “bireysel silahsızlanma nasıl sağlanır” sorusunun cevabını aradılar ve önerilerini ortaya koydular.
 
Bugün, bu salonda, sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaşacağız ve başta Başbakanlık olmak üzere, ülkemizin yetkili mercilerine ileteceğiz.
 
Beklentimiz; önerilerimizin dikkate alınması ve gerekli çalışmaların başlatılmasıdır. Umutluyuz; Çünkü İçişleri Bakanlığı’nın tüm illerin Valilikleri’ne gönderdiği “Silahlarla Ateş Edilmesi” konulu genelge;
 
bazı milletvekillerimizin bu konu hakkında hazırladıkları soru önergeleri ve yasa önerileri bireysel silahsızlanma konusunda ciddi çalışmaların yapılacağına işaret ediyor. Ayrıca; ülkemizde ilk defa bu yıl bir başbakan bireysel silahsızlanmanın önemini vurguladı ve önlem alınması üzere gerekli çalışmaların yapılacağını açıkladı. İşte çözüm önerileri ortada… Verilen sözlerin tutulması, bu konuda önemli adımların atılmasına vesile olacak.
 
Buradan ifade edeyim ki; Umut Vakfı, ortaya çıkan önerilerin uygulanmasının takipçisi olacaktır…
 
Sözlerimi sonlandırmadan önce; 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü etkinlikleri çerçevesinde, değerli işbirliği ve katkılarından dolayı; Sayın Valimiz Muammer Güler nezdinde İstanbul Valiliği’ne; Beyoğlu Belediyesi’ne, Hollanda Başkonsolosluğu’na, Reklam Yaratıcıları Derneği’ne, AKM’ye, Borsa Restaurant’a ve Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’na teşekkür ederim.
 
Ayrıca; Arama Toplantımız’a katılarak çözüm önerilerini oluşturan, emeği geçen her uzman ve bilim insanımıza; Beyin Fırtınası jüri üyelerine ve yarışmacılarına; burada bulunarak, konuya duyarlılıklarını gösteren sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
 
Umut dolu yarınlara efendim…