28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü çizgi Fİlm (Animasyon) Yarışması Ödül Töreni

28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü
18. Bireysel Silahsızlanma Günü Ödül Töreni

28 Eylül 2012
Taksim The Marmara Otel

Nazire Dedeman Çağatay
Umut Vakfı Kurucu Başkanı


Değerli Konuklarım,
Hoş geldiniz.

Bugün Taksim Meydanında Bireysel Silahlanmaya hayır demek için Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşünü on ikinci kez gerçekleştirdik. 

Şimdi de 18. Bireysel Silahsızlanma Günü Ödül Töreninde siz değerli dostlarımla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim.

Her yıl ortalama 4.500 kişiyi bireysel silahlar nedeniyle kaybediyoruz. Mağduriyetin her zaman çift taraflı olduğunu söylüyoruz. Yani ölen ve öldüren. Böyle baktığımızda her yıl 50.000 mağdur kişinin hayatı bireysel silahlar yüzünden kararıyor. Dünyada bireysel silahlarla ölüm oranları en düşük ülkeler, bireysel silahlanmanın en zor olduğu ülkeler. Umut Vakfı olarak Türkiye’yi bu ülkeler arasında görmeyi, mağduriyeti azaltmayı hedefliyoruz. Anayasa yapım sürecinde en temel hak olan yaşam hakkına doğrudan müdahale eden bireysel silahlanmanın kısıtlandırılmasını arzu ediyoruz. 2009 yılından beri bekleyen silah kanun tasarısının da bu yıl tekrar ele alınması en büyük temennimizdir.

Vakfımızın, diğer sivil toplum örgütlerinin ve yurttaşların çabalarındaki devamlılık hiç kuşkusuz önemlidir. Fakat, bireysel silahsızlanma konusunda, kanun yapıcı ve uygulayıcı mercilerin,  devlet adamlarının ve yerel yönetimlerin katkıları son derece etkilidir. 


Bu sebeple;
Bu yıl yaşam hakkına doğrudan muhalefet eden bireysel silahlanmaya karşı yurt genelinde yürütülen projeler için teşekkürlerimizi sunmak üzere plaketler vereceğiz. Arzumuz bu uygulamaların tüm Türkiye’de örnek alınması, yaygınlaşması ve kültürel değişimi gerçekleştirecek kadar uzun soluklu olmasıdır. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Hiç kuşkusuz, görsel ve plastik sanatların insanları eğlendirirken düşündürmek ve kısa sürede vurucu mesajlar verebilmek gibi bir gücü vardır.  Buradan yola çıkarak Umut Vakfı, bu yılki 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü Geleneksel Ödüllü Yarışması’nın konusunu Çizgi Film Animasyon olarak belirlemiştir. Animasyon Sanatının toplumsal iletişimdeki gücünden ve olanaklarından yararlanmayı, artan bireysel silahlanmanın olası neden, sonuç ve tehlikelerini irdeleyerek toplumsal boyutuna dikkat çekmek, düşündürücü, tespit edici, vurgulayıcı görüntüleri kullanarak kamuoyunu bu konuda bilinçlendirmeyi hedeflemiştir. Yarışma; Barışın önce iki insan arasında başlayarak topluma yayılabileceği mesajını, bireysel silahlanmayla oluşan şiddetin aksine bireysel silahsızlanmanın barışçıl görüntüleriyle topluma verebilmeyi amaçlamıştır. Kazanan eserlerin görsel medyada ve Umut Vakfı etkinliklerinde yayınlaması suretiyle toplumda sorunla ilgili duyarlılık oluşturmak ve konuya sahip çıkılması teşvik edilecektir.

Yarışmamızın değerli Seçici Kurulu Üyelerine, sayın Dr.Ayhan AKCAN’a, sayın Ali Murat ERKORKMAZ’a, sayın Prof. Dr. İpek GÜRKAYNAK’a, sayın Berat İLK’e ve sayın Işıl ÖZGENTÜRK’e katkıları için yürekten teşekkür ediyorum.
Ayrıca, yarışmamıza katılan, eserleriyle bireysel silahsızlanma mücadelesine destek veren tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor; ödül alanları gönülden kutluyorum.

Umut dolu yarınlara efendim....