3. Önderlik ve Eğitim Semineri

28 - 29 Eylül 1994
Umut Vakfı Ankara - Berna Salonu
 
Nazire DEDEMAN
Umut Vakfı Kurucu Başkan
Konuşma Metni

 
Sayın katılımcılar Umut Onurlu Önderler Vakfı’na hoşgeldiniz. Ben ve ailem Vakfın genel amaçları doğrultusunda yapılan girişimlere katkıda bulunmaya çok önce başlamamıza karşın, Vakıf kurma girişimimiz çok elim bir olay sonucu bundan tam bir yıl önce bugün başlamıştı. Tam bir yıl önce bugün Umut’umuzu yitirdik, umutlarımızı yaşatma çabasına girdik. Umudu yaşatma çabalarımıza yön veren bir başka güç Dedeman ve Önal ailelerinin Umut’dan önce yitirdikleri üç torunun, çocuğunun, kardeşlerinin isimleri oldu. Berna, Onur ve Önder.
 
Berna Farsca bir sözcüktür ve genç, yaşam coşkusu dolu varlık demektir. Umut Onurlu Önderler Vakfı, gençlere yönekliktir. Umudumuz, insanlığı daha iyi, daha gönençli günlere taşıma gücüne ve becerisine sahip, onlara barış içersinde onurlu bir yaşam sağlama çabası veren önderler yetiştirmeye yardımcı olmaktır.
 
Kuşkusuz, siz katılımcılar sayesinde bu girişimler çoğalacak, umudun simgesi olan olumluluk, yapıcılık ve barışseverlik yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bayrağını taşıyan yeni önderlerine kavuşacaktır. Ben, ülkemizde Onuncu Yıl Marşı’nın ilk söylendiği günlerin umut ve onurunu bugün hissedemediğimiz inancındayım. Bu duyguyu tekrar kazanmamız, gençlerimize devşirmemiz gerek. Vakıf’ımızın etkinliklerini okuduğunuzda göreceksiniz, bir yıllık çalışmamızda, hakkımız olan bu onuru sadece ülkemiz içerisinde değil, uluslararası düzeyde ve özellikle bölgemiz ülkelerinde yaymaya çaba gösterdik.
 
Kişisel, ulusal ve uluslararası düzeyde onurumuzun korunmasının sağlanmasını edilgen bir tavırla başkalarından bekleyemeyiz. Bu edilgenliğimizden yararlanıp kaba güç ve şiddet her düzeyde yeşerebilir. Vakıf’ımız bu konuda çok duyarlıdır. Bu nedenle, bir kurşunla ölen Umut’umuzu bir yıl önce kaybettiğimiz bu gün, "Türkiye’de Bireysel Silahlanmanın Nedenleri" konulu bilimsel araştırma / inceleme 1995 ödülü koyduk. Bireysel silah bulundurmanın nedenlerinin incelenip saptanmasına öncülük etmek istedik. Sonuçta ölümcül darbe vurabilme gücünü simgeleyen silah, kaba güç ve şiddetin de bir simgesidir. Biliyoruz ki insan onuru kaba güçle değil, hukuk devletinin benimsenmesi, hukukun korunması ile gelişmesi ile sağlabilir.
 
Bu nedenle, hukukun üstünlüğünü sağlamaya yardımcı olacak, hukuk devletine inancı pekiştirecek çalışmalar içersindeyiz. Başlattığımız bilimsel araştırmalarla bu konuda yapacağımız eğitim çalışmalarını sağlam temeller üzerine oturtmayı amaçlıyoruz.
 
Ben bu konferansın ana çerçevesini şöyle çiziyorum; Önder yetiştirmek, evet, önderlerimizin önderlik ettikleri amaç ne olacaktır? Bu, insanlığa onurlu bir yaşam sağlama çabası olmalıdır diyorum. Dileğim, sizin de bu amaca umutla yönelmeniz, umudun gerçekleşmesini sağlayan önderler yetiştirmeniz. Bu tür önderler yetiştirmenin aracı da eğitimdir. Umut Vakfı böyle bir eğitim programı başlatacaktır. Bu konferansın Vakıf’ımızın bu çabasına yol gösterici olacağından eminim.
 
Başarılar diler, sizleri saygıyla selamlarım.