4. Hukukun Gençleri Sempozyumları DizisiEdebiyat ve Hukuk Edebiyatımızda Üç Kemaller Orhan Kemal, Kemal Tahir, Yaşar Kemal Romanlarında ve hikâyelerinde Hukuk ve Adalet

Değerli Oturum Başkanları, sevgili öğrenciler Hoşgeldiniz.

 

Umut Vakfı Araştırma Merkezi’nin düzenlediği ve her yıl farklı konuların ele alındığı Hukukun Gençleri Sempozyum dizisinin 4.sünü bu yıl Ankara’da "Hukuk ve Edebiyat" konusunda gerçekleştiriyoruz. Gençlerin tebliğlerini sunacakları ve tartışacakları sempozyum Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Barosunun işbirliğiyle Friedrich Ebert Vakfının sponsorluğuyla gerçekleştirilecek. 
 
Umut Vakfı, 20 yıl önce kurulduğunda, gençlerin, uzlaşmaya, barışa ve hukukun üstünlüğüne inanan, adalete güvenen, yurttaş olma bilincini benimsemiş, hak ve sorumluluklarını bilen, talep eden ve uygulayan yurttaşlar olarak şiddetten uzak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlamıştı. Bu amacının gereği olarak 20 yıl boyunca, barışın, önce bireyler arasında inşa edilebileceği düşüncesiyle, başta bireysel silahsızlanma olmak üzere, yurttaşlık, barış ve uzlaşma konularında eğitimler, sempozyumlar, atölye çalışmaları, kampanyalar düzenledik, yayınlar yaptık. Tüm bilgi birikimini ise web sayfamız aracılığıyla paylaşıyoruz.
 
Amacımızın gereği olarak, gençlik çalışmaları çerçevesinde 2009 yılında başlattığımız “Hukukun Gençleri Sempozyumlar Serisi” ile gençlerin kendilerini ifade edecekleri, önceden belirlediğimiz konular çerçevesinde yaptıkları araştırmaları sunacakları, düşüncelerini geliştirecekleri ve demokratik bir tartışma platformunda paylaşacakları bir zemin oluşturmayı hedefledik. Böylelikle, hem gençlerin kamusal alana katılımlarını, hem de demokratik tartışma ortamında, yurttaşlar olarak, kendilerine ve düşüncelerine güvenen, araştırmalarını düşünce ve yorumlarıyla beraber kamusal alana açmalarını sağlamayı amaçladık. Ayrıca, gençlerin bilgilerini birbirleriyle paylaşmaları ve bu bilgileri en azından tartışma eylemine dönüştürebilmelerinin de son derece önemli olduğunu düşündük.
 
Hukukun üstünlüğüne ve sorunların barışçıl yollarla çözülebileceğine dair inancın güçlenmesi hedefiyle; geleceğin hukuk uygulayıcıları olacak hukukun gençlerini bir araya getirerek, tartışmalarına, farklı görüşleri paylaşmalarına olanak sağlayacak bu platformda, hukuk fakülteleri başta olmak üzere, üniversitelerin farklı bölümlerinden lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile mesleğe atılmış avukatlar sempozyumda bildirilerini sunacaklar. Böylelikle, hukukun gençleri, “Hukuk ve Edebiyat” konusunu edebiyatımızın üç önemli isminin, Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Kemal Tahir’in kazandırdığı eserleri üzerinden disiplinlerarası yaklaşımla tartışacaklar ve analiz edecekler.  
 
Her oturum sonunda bildiri sahiplerine yöneltmek istediğiniz sorular için kısa bir bölüm olacak. Bildirilerinizin hepsini, tek tek okudum ve zamanınızı, emeğinizi aktardığınız bu bildirilerinizin sunumlarını da izlemek için sabırsızlanıyorum.  Katıldığınız için her birinizi tek tek kutluyorum, teşekkür ediyorum.  Sınıf arkadaşlarınız tatil yaparken siz bildiri yazıyordunuz. Bu özverinizin gelecekte size büyük değer katacağına yürekten inanıyor, hepinize güzel ve verimli bir sempozyum diliyorum.