Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi

18.10.2006
İçişleri Komisyonu - Tevfik Ziyaeddin Akbulut
Tekirdağ Milletvekili

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi