Bigalı İş Adamlarına Umut Vakfı Biga Şubesi Tanıtım Konuşması

30 Kasım 1999 
Umut Vakfı Biga Şubesi
 
Nazire Dedeman
Umut Vakfı Kurucu Başkanı
Konuşma Metni

 
Değerli Konuklar, Değerli Biga’lılar, Hoşgeldiniz
 
 
Biga’nın 2000’li yıllarda stratejisini irdelemek üzere bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Bu konuda yapılacak toplantıların ilkidir bu. Konuyu bizler bundan iki yıl önce Umut Vakfı Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsünü Biga’da açarak başlattık.
 
Yurttaşı, içinde yer aldığı toplumdaki ve parçası olduğu, başkalarıyla paylaştığı dünyamızın sorunlarına ilgi duyan bu sorunları çözme konusunda sorumluluk alan kişi olarak tanımlayabiliriz. Tabii ki böyle bir yurttaş, bu sorumlulukların üstesinden gelebilecek bilgi ve becerilere sahip olması gerekmektedir. Bu becerilerin başında da eğitimli olmak gelmektedir.
 
İşte Umut Vakfı bu türden yurttaşlık niteliklerini kazandırmak için kurulmuştur. Biga Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü ise bu niteliklerin alt yapısını oluşturan demokratik becerileri, ilke ve değerlerin kazandırılması için gerekli olan başta, eğitsel her türlü ulusal ve uluslararası girişimi gerçekleştirmek için açılmıştır.
 
Bu toplantıda ve bundan sonra yapılacak toplantılarda ele alınacak konuların Biga’nın sadece ekonomik gelişmesini irdelemekten öte, ekonominin asıl dinamosu olan, insan kaynağının nasıl geliştirilebileceğini saptamasını da dilemekteyim.
 
Bu konuda Umut Vakfı Biga’nın öncülerinden bir tanesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
 
Bizler Vakıf olarak insan yetiştirmede bireysel burslar vermek yerine, kitlesel eğitime önem vermekteyiz. Bu çerçevede diğerleri arasında bilgisayar ve dil eğitimi vermeyi de amaçlamaktayız. Bunu bugünün müjdesi olarak iletmek isterim.
 
Hepinize bir Biga’lı olarak sevgi ve saygılarımı sunuyor hepinize teşekkür ediyorum.
 
Umut dolu yarınlara efendim.