Dr. Erdal Atabek 1930 yılında, Adapazarı’nda doğmuştur. Öğretmen baba ile öğretmen annenin çocuğudur. Çocukluğu Marmara bölgesi ilçelerinde babasının başöğretmen olarak görev yaptığı okullarda geçmiştir. 1948 yılında Gaziosmanpaşa Ortaokulu’ndan sonra Kabataş Erkek Lisesi’ni birincilikle bitirmiştir. 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirmiş ve Tıp Doktoru olarak meslek yaşamına başlamıştır.
 
Dr. Erdal Atabek’in Tıp alanında verdiği hizmetlerden bazıları şöyledir: İÜ Tıp Fakültesi, Fizyoloji Enstitüsü Asistanlığı, İç Hastalıkları Uzmanlığı, Psikosomatik Hastalıklar Uzmanlığı.
 
1965 yılında ilk yazısının Milliyet Gazetesi’nde yayımlanmasının ardından, 1966 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde düzenli olarak yazıları yayınlamaya başlamıştır. Dr. Erdal Atabek, Tıp alanındaki mesleki kariyerinin yanı sıra, bir çok kuruluşta çeşitli görevler almıştır. Bu görevlerden bazıları şunlardır: Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı (1965), Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Özel İhtisas Komisyonu Başkan ve Üyelikleri (1972-1978), Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü (1975), Sosyal Güvenlik Bakanlığı İlk Müsteşarlığı (1976), Aile Okulları Kurucu,Yönetici ve Eğitmenliği (1980), Almanya, İsveç, Danimarka, Hollanda gibi dış ülkelerde aile, gençlik, kültür konferansları (1986), Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde ’İletişim Eğitmenliği’ (1994) ve  Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ’Sosyal Psikoloji Öğretim Görevi’ (1996).
 
Dr. Erdal Atabek’in 1985-2005 yılları arasında yayınlanan kitapları ise şunlardır: Alkol ve İnsan (5. Basım), İnsan Sıcağı (5. Basım), Sözüm Sanadır (7 Basım), Kışkırtılmış Erkeklik-Bastırılmış Kadınlık (25. Basım), Kuşatılmış Gençlik, Gençlik Duvarları Yıkıyor, Kırmızı Işıkta Yürümek, Cinsellikten İkmale Kalmak, Kendi Yurdunda Sürgünsün, Belki de Sensin, Hayatımız ve Değerlerimiz, Bizim Duygusal Zekamız, Çocuklar Büyükler ve Tavşanlar,  Erken Büyüyen Çocuklar, Modern Dünyada Değişen Değerler ve Gençlik ve Sıpa Koleje Gidiyor (Mizah).
 
Dr. Erdal Atabek’in yazıları halen, Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Kendi özel ofisinde ’Aile ve Gençlik Danışmanlığı’ yapmakta ve Yurt içi ve dışında konferanslarını ve özel seminer çalışmalarını sürdürmektedir. Son yıllarda çalışmalarını ağırlıkla “değişen toplumsal yapı ve değerler içinde aile, ergen ve genç etkileşimleri” alanına yöneltmekte ve bu değişimin geleceğimiz üzerindeki etkilerini araştırmaktadır.