Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Aynı Üniversite’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Bilim Dalından “İnsan Nesne İlişkisi Açısından Koleksiyonculuk” başlıklı teziyle master decesini 2003 yılında aldı. 2006 yılında Finlandiya’da Helsinki’de bulunan Helia Universitiy of Business’da doktora adayı olarak bulundu. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri kürsüsünden, Türkiye’deki kadın hareketi özelinde dört farklı örgütten oluşan bir örneklem çerçevesinde yaptığı alan araştırmasından oluşan “Toplumsal İletişim Açısından Toplumsal Hareketler” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlarda insan ve nesne ilişkisi, Türkiye’de sivil toplum ve toplumsal iletişim konularında bildiriler sundu. Bu konularda yazdığı makaleler çeşitli akademik yayınlarda yayınlandı. Açık Radyo’da “İstif: İnsanoğlunun biriktirme serüveni” ve “Aksak Sekans: Türk Sineması üzerinden toplum okumaları” programlarını hazırlayıp sundu. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölümünde misafir Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Umut Vakfı’nda iletişim uzmanlığı ve yöneticilik görevlerinde bulundu.