Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi - 2 "Şiddet Döngüsünü Kırmada Hukukun Rolü"


Umut Vakfı Araştırma Merkezi
Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi - 2
“Şiddet Döngüsünü Kırmada Hukukun Rolü”

Ankara Barosu
Konferans Salonu
25 – 26 Kasım 2011 ANKARA
 
Amaç: 
Her yıl farklı konuların ele alınacağı sempozyum dizisi, hukukun üstünlüğüne ve sorunların barışçıl yollarla çözülebileceğine dair inancın güçlenmesi hedefiyle; geleceğin hukuk uygulayıcıları olacak hukukun gençlerini bir araya getirerek tartışmalarına, farklı görüşleri paylaşmalarına olanak sağlayacak bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.  
Bu yılki sempozyumun başlığı “Şiddet Döngüsünü Kırmada Hukukun Rolü” dür.
 
Sempozyum bildiri konuları: 
“Şiddet Döngüsünü Kırmada Hukukun Rolü” konusunda, disiplinler arası bakışla Türkiye’deki durumun analiz edilmesi, farklı ülkelerdeki durum ve uygulamalarla karşılaştırılması; disiplinler arası bakışta sosyoloji, hukuk, felsefe, iletişim, kültürel çalışmalar, sosyal psikoloji, adli tıp, kriminoloji, toplumsal tarih gibi disiplinlerin alanında hareket edilmesi beklenmektedir. Coğrafi alan Türkiye ile sınırlıdır; ancak uluslararası örneklerle karşılaştırmalar da önemsenmektedir. Sempozyumun çalışma dili Türkçe olacaktır.
Bu bağlamda bildiri başlıkları hakkında fikir vermek üzere aşağıda sıralanan konular dikkate alınacak, ancak başlıklar sadece aşağıda verilenlerle sınırlı olmayacaktır. Konuyla ilişkilendirilen diğer başlıklar da Bilim ve Hakem Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
1. Bireysel silahlanma ve şiddet
2. Toplumsal cinsiyet ve şiddet
3. Hukuk devleti ve şiddet
4. Toplumsal hareketler ve şiddet
5. Göç ve şiddet 
6. Yoksulluk ve şiddet
7.  Antropolojik açıdan şiddet
8.  Medya ve şiddet  
9.  Nefret suçları ve şiddet
 
Sempozyuma kimler katılabilir:
• Hukuk Fakültesi ve hukuka bitişik disiplinlerde eğitim gören (Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, İletişim, Kültürel Çalışmalar, İktisadi ve İdari Bilimler, Adli Tıp vs.) Lisans öğrencileri
• Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında yer alan Hukuk ve hukuka bitişik disiplinlerdeki ilgili bölümlerdeki lisansüstü öğrenciler (Doktora öğrencileri hariç)
• Stajyer Avukatlar
• Stajyer Hâkimler ve Stajyer Savcılar hazırlayacakları bildirileri ile katılabileceklerdir.
 
Yer: Ankara Barosu Konferans Salonu
 
Önemli Bilgiler:
•Bildiri sahipleri Sempozyuma katılım koşulları, katılım formu ve bildiri formatına ilişkin bilgi ve belgelere www.umut.org.tr/hukukungencleri internet adresinden ulaşabileceklerdir.
•Sempozyuma katılmak için 150–200 sözcükle sınırlı bireysel bildiri özetlerinin ve konu ile ilgili beş anahtar sözcüğün, katılımcıların kısa özgeçmişleri ve e-posta adresleriyle birlikte en geç 21 Ekim 2011’e kadar vakif@umut.org.tr   adresine gönderilmesi gerekmektedir.
•Sempozyuma katılmak isteyenlerin dilerlerse web adresindeki Katılım Formu’nu doldurarak 21 Ekim 2011 tarihine kadar aşağıda belirtilen faks ve e-posta adresine gönderebilirler.
•Sempozyum bildirilerinden oluşan bir e-kitap çalışması yapılacaktır.
•Sempozyumda sunulan bildiriler değerlendirilerek en iyi bildiri sahipleri ödüllendirilecektir.
 
Sempozyuma ilişkin önemli tarihler:
• Bildiri özeti göndermek için son Başvuru Tarihi: 21 Ekim 2011
• Bildirilerin tam metninin gönderileceği son tarih: 18 Kasım 2011
• Sempozyum Tarihi: 25-26 Kasım 2011
 
Konaklama ve Ulaşım: 
Bildiri sahiplerinin ulaşım ve konaklama giderleri Sempozyum Düzenleme Kurulu’nca karşılanacaktır.
 
Hukukun Gençleri Sempozyumu Tam Metin Yazma İlkeleri : 
http://www.umut.org.tr/hukukungencleri/HGS_TamMetinYazmaIlkeleri.doc
 
Örnek Tam Metin :
http://www.umut.org.tr/hukukungencleri/HGS_OrnekTamMetin.doc
 
İletişim:
Sempozyuma ilişkin detaylar için lütfen aramaktan çekinmeyiniz:
 
Umut Vakfı Araştırma Merkezi   
 
Yıldız Posta Caddesi, 52 Esentepe 34340 İstanbul - Türkiye
Tel: 0212 337 29 93 Fax: 0212 288 66 75  
vakif@umut.org.tr
 
 
İlgili linkler:
 
www.umut.org.tr
www.ankarabarosu.org.tr  
www.hukuk.ankara.edu.tr
Bildiri Özetleri
Program ve Tam Bildiri Metinleri
Fotoğraflar