Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi - 3 "Hukuk Felsefesi"

Umut Vakfı Araştırma Merkezi
3. Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi

 

“Hukuk Felsefesi”

 

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Konferans Salonu
11 – 12 Ekim 2012 | Antalya

 

Amaç:

 

Her yıl farklı konuların ele alınacağı sempozyum dizisi,  hukukun üstünlüğüne ve sorunların barışçıl yollarla çözülebileceğine dair inancın güçlenmesi hedefiyle; geleceğin hukuk uygulayıcıları olacak hukukun gençlerini bir araya getirerek tartışmalarına, farklı görüşleri paylaşmalarına olanak sağlayacak bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.  
Bu yılki sempozyumun başlığı “Hukuk Felsefesi” dir.

 

Sempozyum bildiri konuları:

“Hukuk Felsefesi” konusunda, disiplinler arası bakışla Türkiye’deki durumun analiz edilmesi, farklı ülkelerdeki durum ve uygulamalarla karşılaştırılması; disiplinler arası bakışta sosyoloji, hukuk, felsefe, iletişim, kültürel çalışmalar, sosyal psikoloji, adli tıp, kriminoloji, toplumsal tarih gibi disiplinlerin alanında hareket edilmesi beklenmektedir. Coğrafi alan Türkiye ile sınırlıdır; ancak uluslararası örneklerle karşılaştırmalar da önemsenmektedir. Sempozyumun çalışma dili Türkçe olacaktır.

Bu bağlamda bildiri başlıkları hakkında fikir vermek üzere aşağıda sıralanan konular dikkate alınacak, ancak başlıklar sadece aşağıda verilenlerle sınırlı olmayacaktır. Konuyla ilişkilendirilen diğer başlıklar da Bilim ve Hakem Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

 • Adalet için Hukuk Felsefesi Neden Gereklidir?
 • Ceza Hukuku ve Felsefe
 • Hukuk Felsefesi Neye Yarar?
 • Hukuk Felsefesi ve Etik
 • İnsan Hakları ve Hukuk Felsefesi
 • İnsan Onuru ve Hukuk Felsefesi

Sempozyuma kimler katılabilir:

 • Hukuk Fakültesi ve hukuka bitişik disiplinlerde eğitim gören (Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, İletişim, Kültürel Çalışmalar, İktisadi ve İdari Bilimler, Adli Tıp vs.) Lisans öğrencileri
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında yer alan Hukuk ve hukuka bitişik disiplinlerdeki ilgili bölümlerdeki lisansüstü öğrenciler (Doktora öğrencileri hariç)
 • Stajyer Avukatlar
 • Stajyer Hâkimler ve Stajyer Savcılar hazırlayacakları bildirileri ile katılabileceklerdir.

Yer: Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu

Bilim ve Hakem Kurulu (soyadına göre alfabetik sırayla)

 

Dr. Ayhan AKCAN, Psikiyatrist, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Prof.Dr. Füsun SOKULLU AKINCI, İstanbul Üniversitesi  Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Nazire DEDEMAN ÇAĞATAY, Umut Vakfı Kurucu Başkanı
Av.  Zafer KÖKEN, Antalya Barosu Başkanı                    
Av. Mustafa Murat BİLGİN, Antalya Barosu Genel Sekreteri
Av. Fikret İLKİZ, Umut Vakfı Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Filiz KERESTECİOĞLU,Güncel Hukuk Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ,Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Muharrem KILIÇ,Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı

 

Önemli Bilgiler

Bildiri sahipleri Sempozyuma katılım koşulları, katılım formu ve bildiri formatına ilişkin bilgi ve belgelere www.umut.org.tr/hukukungencleri internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sempozyuma katılmak için 150–200 sözcükle sınırlı bireysel bildiri özetlerinin ve konu ile ilgili beş anahtar sözcüğün, katılımcıların kısa özgeçmişleri ve e-posta adresleriyle birlikte en geç 8 Ağustos 2012’ye kadar vakif@umut.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyuma katılmak isteyenlerin dilerlerse web adresindeki Katılım Formu’nu doldurarak 8 Ağustos 2012 tarihine kadar aşağıda belirtilen faks ve e-posta adresine gönderebilirler.

Sempozyum bildirilerinden oluşan bir e-kitap çalışması yapılacaktır.

Sempozyumda sunulan bildiriler değerlendirilerek en iyi bildiri sahipleri ödüllendirilecektir.

Sempozyuma ilişkin önemli tarihler:

 • Bildiri özeti göndermek için son Başvuru Tarihi: 8 Ağustos 2012
 • Bildirilerin tam metninin gönderileceği son tarih: 5 Ekim 2012
 • Sempozyum Tarihi: 11-12 Ekim 2012

Konaklama ve Ulaşım:

Bildiri sahiplerinin ulaşım ve konaklama giderleri Sempozyum Düzenleme Kurulu’nca karşılanacaktır.

Hukukun Gençleri Sempozyumu Tam Metin Yazma İlkeleri:

HGS_TamMetinYazmaIlkeleri.doc

Örnek Tam Metin:

HGS_OrnekTamMetin.doc

İletişim:

Sempozyuma ilişkin detaylar için lütfen aramaktan çekinmeyiniz:

Umut Vakfı Araştırma Merkezi

 

Yıldız Posta Caddesi, No: 48 Kat:9 Esentepe 34340 İstanbul - Türkiye
Tel: 0212 337 29 93 Fax: 0212 288 66 75
vakif@umut.org.tr

 

İlgili linkler:

Bildiri Özetleri
Program ve Tam Bildiri Metinleri
Fotoğraflar