Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi - 4 "Edebiyat ve Hukuk"Umut Vakfı Araştırma Merkezi
4. Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi
“Edebiyat ve Hukuk ”

Edebiyatımızda Üç Kemaller
Orhan Kemal, Kemal Tahir, Yaşar Kemal
Romanlarında ve hikâyelerinde
Hukuk ve Adalet


Amaç:
Her yıl farklı konuların ele alınacağı sempozyum dizisi,  hukukun üstünlüğüne ve sorunların barışçıl yollarla çözülebileceğine dair inancın güçlenmesi hedefiyle; geleceğin hukuk uygulayıcıları olacak hukukun gençlerini bir araya getirerek tartışmalarına, farklı görüşleri paylaşmalarına olanak sağlayacak bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Bu yılki sempozyumun başlığı “Edebiyat ve Hukuk” / Edebiyatımızda Üç Kemaller / Orhan Kemal, Kemal Tahir, Yaşar Kemal Romanlarında Hukuk ve Adalet”tir.

Sempozyum bildiri konuları: 
“Edebiyat ve Hukuk” konusunda, disiplinler arası bakışla üç usta edebiyatçımızın Orhan Kemal’in, Kemal Tahir’in, Yaşar Kemal’in romanlarında, hikâyelerinde  “Hukuk ve Adalet” konusunun nasıl işlendiği, üç usta edebiyatçımızın romanlarında ve hikâyelerinde hukukun ve adaletin nasıl yer aldığı, birbirine benzeyen ya da ayrılan veya farklılaşan hukuk ve adalet anlayışlarının var olup olmadığının arayışıdır. Bir başka deyişle üç usta edebiyatçımızın Türkiye’ye ve Dünyaya kazandırdığı romanlarında, hikâyelerinde adalet ve hukuka nasıl baktıklarının kendi tarihsel dönemlerinden günümüze hukuk ve adalet anlayışlarının nasıl yansıdığının edebiyatla ve hukukla birlikte anlatımını başarabilmektir.

Üç usta romancımızın hayatımıza kattığı kahramanlarla, romanlarıyla hikâyeleriyle yarattıkları insanlar ve o insan manzaralarındaki hukukun edebiyatla veya edebiyatın adaletle Orhan Kemal, Kemal Tahir ve Yaşar Kemal yapıtlarında nasıl buluştuğunu aramak, anlamaya çalışmak, düşüncelerimizi yazıya dökmek, anlatmak ve hep birlikte tartışmak isteriz.       

Üç ustanın, üç edebiyatçımızın romanlarına ve hikâyelerine yansımış olan ve bu topraklar üzerinde yaşanan acıların, sevinçlerin, kırgınlıkların, kızgınlıkların, umutların, sevgilerin, aşkların, kahramanlıkların anlatıldığı romanlarından ve eserlerinin içinden seçtiğimiz herhangi bir eserinde, eserlerinin bir kaçında veya romanlarının tümünde  “hukuk ve adalet” nasıl anlatılmış ve nasıl yaşanmışsa birlikte konuşalım, sempozyumda tartışarak sonuçlar çıkaralım.   

Sempozyumun çalışma dili Türkçe olacaktır.

Sadece Orhan Kemal, sadece Kemal Tahir ve sadece Yaşar Kemal’in romanları ve hikâyeleri seçilebilir. Değerlendirme sadece bir edebiyatçımızın eserleri üzerinden yapılabilir. Eğer istenirse her üç edebiyatçımızın eserleri birlikte değerlendirilebilir, birbirleriyle karşılaştırılabilir, biri diğeri ile birlikte değerlendirilebilir. 

Bu bağlamda bildiri başlıkları hakkında fikir vermek üzere; üç Kemallerin, Orhan Kemal’in, Kemal Tahir’in ve Yaşar Kemal’in romanlarında ve eserlerinde; 
1. Ortaya koydukları hukuk ve adalet kavramını nasıldır?  
2. Romanlarındaki hukuk ve adalet anlayışı ile gerçek yaşamdaki hukuk ve adalet arasında bir bağ kurabilir miyiz? 
3. Edebiyat, hukuk ve adalette ne işe yarar? 
Kuşkusuz bildiriler ve başlıklar sadece bu sorularla sınırlı olmayacaktır. 
Konuyla ilişkilendirilen diğer başlıklar ve bildiriler Hakem Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Sempozyuma kimler katılabilir:
• Hukuk Fakültesi ve hukuka bitişik disiplinlerde eğitim gören (Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, İletişim, Kültürel Çalışmalar, İktisadi ve İdari Bilimler, Adli Tıp vs.) Lisans öğrencileri
• Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında yer alan Hukuk ve hukuka bitişik disiplinlerdeki ilgili bölümlerdeki lisansüstü öğrenciler (Doktora öğrencileri hariç)
• Stajyer Avukatlar
• Stajyer Hâkimler ve Stajyer Savcılar hazırlayacakları bildirileri ile katılabileceklerdir.

Yer:  Ankara Hukuk Fakültesi Mahmut Esat Bozkurt Salonu

Hakem Kurulu (soyadına göre alfabetik sırayla)
Dr. Ayhan AKCAN,   Psikiyatrist, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Prof.Dr. Füsun SOKULLU AKINCIİstanbul Üniversitesi  Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Ahmet CEMALCumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarı
Nazire DEDEMAN ÇAĞATAY,  Umut Vakfı Kurucu Başkanı     
Av. Fikret İLKİZ,  Umut Vakfı Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi
Işık ÖĞÜTÇÜOrhan Kemal Müzesi Kurucusu
Doç. Dr. Gülriz UYGURAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
A.Ömer TÜRKEŞEleştirmen
Celal ÜSTER, Gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi Kültür Şefi
Yard.Doç.Dr. Saim ÜYEAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

Önemli Bilgiler:
Bildiri sahipleri Sempozyuma katılım koşulları, katılım formu ve bildiri formatına ilişkin bilgi ve belgelere www.umut.org.tr/hukukungencleri internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sempozyuma katılmak için 150–200 sözcükle sınırlı bireysel bildiri özetlerinin ve konu ile ilgili beş anahtar sözcüğün, katılımcıların kısa özgeçmişleri ve e-posta adresleriyle birlikte en geç 28 Haziran 2013 Cuma saat 17:30’a kadar hukukungencleri@umut.org.tr  adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyum bildirilerinden oluşan bir e-kitap çalışması yapılacaktır.

Sempozyumda sunulan bildiriler değerlendirilerek en iyi bildiri sahipleri ödüllendirilecektir.

Sempozyuma ilişkin önemli tarihler:
• Bildiri özeti göndermek için son başvuru Tarihi: 28 Haziran 2013 Cuma saat 17:30
• Bildirilerin tam metninin gönderileceği son tarih: 30Ekim 2013 Çarşamba saat 17:30 
• Sempozyum Tarihi: 28-29 Kasım 2013

Konaklama ve Ulaşım: 
Bildiri sahiplerinin ulaşım ve konaklama giderleri Sempozyum Düzenleme Kurulu’nca karşılanacaktır.

Hukukun Gençleri Sempozyumu Tam Metin Yazma İlkeleri

Örnek Tam Metin


İletişim:

Sempozyuma ilişkin detaylar için lütfen aramaktan çekinmeyiniz:

Umut Vakfı Araştırma Merkezi   
Yıldız Posta Caddesi, No: 48 Kat:9 Esentepe 34340 İstanbul – Türkiye
Tel: 0212 337 29 93 Fax: 0212 288 66 75  
hukukungencleri@umut.org.tr

 
İlgili linkler:

www.umut.org.tr

http://www.law.ankara.edu.tr

http://www.ankarabarosu.org.tr/
 

Bildiri Özetleri
Program ve Tam Bildiri Metinleri
Fotoğraflar