Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi-5 "Edebiyat ve Sanat’a Sansürde Yargı Kararları"

Umut Vakfı Araştırma Merkezi
5. Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi

“Edebiyat ve Sanat’a Sansürde Yargı Kararları”

Türkiye’de Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Yargılanmasında

Mahkeme Kararlarının Gerekçeleri

Amaç:
Her yıl farklı konuların ele alınacağı sempozyum dizisi,  hukukun üstünlüğüne ve sorunların barışçıl yollarla çözülebileceğine dair inancın güçlenmesi hedefiyle; geleceğin hukuk uygulayıcıları olacak hukukun gençlerini bir araya getirerek tartışmalarına, farklı görüşleri paylaşmalarına olanak sağlayacak bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.  
 
Bu yılki sempozyumun başlığı “Edebiyat ve Sanat’a Sansürde Yargı Kararları”dır.
 
Sempozyum bildiri konuları: 
  • Mahkemeler sanat ve edebiyat eserlerine müdahale etmeli midir?     
  • Edebiyat ve sanat eserleri hakkındaki mahkûmiyet ve beraat kararlarının veya yayın yasaklarının “gerekçeleri” hukuk ve adalete uygun mudur?
  • Sanat ve edebiyattaki adalet ve hukuk ile, mahkeme kararlarında yer alan gerekçelerdeki sanat ve edebiyat hakkındaki adalet ve hukuk farklılıkları nedir?  
  • Yargılanan kitaplar veya sanat eserlerindeki, edebiyat ve sanat; yargı kararlarının gerekçelerine nasıl yansımaktadır?
  • Yargı kararlarının gerekçeleri nasıl ve ne olmalıdır? 
  • Edebiyat ve sanat eserlerinde yargı kararlarının gerekçelerini nasıl değerlendirmeliyiz?  
  • Sanatta ve edebiyatta yargının adaleti, adalet midir?
  • Yargının gerekçeleri kanuna, hukuka ve adalete uygun mudur?
  • Türkiye’de şiir, roman, öykü, sinema, belgesel film, resim, tiyatro, pandomima, heykel, karikatür, animasyon, edebiyat eserleri ve sanatın diğer dalları hakkında verilmiş mahkeme kararları, toplatma kararları, dağıtımın önlenmesi, yasaklanması, eserlerin imha veya müsaderesi hakkındaki özellikle yargı kararlarının “gerekçeleri” hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
 
Sempozyumun çalışma dili Türkçe olacaktır.
 
Sempozyuma kimler katılabilir:
• Hukuk Fakültesi ve hukuka bitişik disiplinlerde eğitim gören (Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, İletişim, Kültürel Çalışmalar, İktisadi ve İdari Bilimler, Adli Tıp vs.) Lisans öğrencileri
• Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında yer alan Hukuk ve hukuka bitişik disiplinlerdeki ilgili bölümlerdeki lisansüstü öğrenciler (Doktora öğrencileri hariç)
• Stajyer Avukatlar
• Stajyer Hâkimler ve Stajyer Savcılar hazırlayacakları bildirileri ile katılabileceklerdir.
 
Yer:  Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Eskişehir

Hakem Kurulu (soyadına göre alfabetik sırayla)
Yrd.Doç.Dr. Kasım AKBAŞ, Eskişehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
Nazire DEDEMAN ÇAĞATAY,  Umut Vakfı Kurucu Başkanı     
Av. Fikret İLKİZ,  Umut Vakfı Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi
Hilmi ŞEKER, Yargıç
Prof. Dr. Gülriz UYGUR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Celal ÜSTER, Gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi Kültür Şefi
Yrd.Doç.Dr. Kıvılcım TURANLI YÜCEL, Eskişehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
 
Önemli Bilgiler
Bildiri sahipleri Sempozyuma katılım koşulları, katılım formu ve bildiri formatına ilişkin bilgi ve belgelere http://www.umut.org.tr/tr-TR/hukukun-gencleri-sempozyumlari-dizisi5-edebiyat-ve-sanata-sansurde-yargi-kararlari-/455.aspx  internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sempozyuma katılmak için 150–200 sözcükle sınırlı bireysel bildiri özetlerinin ve konu ile ilgili beş anahtar sözcüğün, katılımcıların kısa özgeçmişleri ve e-posta adresleriyle birlikte en geç 25 Temmuz 2014 Cuma saat 17:30’a kadar hukukungencleri@umut.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Sempozyum bildirilerinden oluşan bir e-kitap çalışması yapılacaktır.
Sempozyumda sunulan bildiriler değerlendirilerek en iyi bildiri sahipleri ödüllendirilecektir.

Sempozyuma ilişkin önemli tarihler:
• Bildiri özeti göndermek için son Başvuru Tarihi: 25 Temmuz 2014 Cuma saat 17:30
• Bildirilerin tam metninin gönderileceği son tarih: 31 Ekim 2014 Cuma saat 17:30
• Sempozyum Tarihi: 27-28 Kasım 2014

Konaklama ve Ulaşım: 
Bildiri sahiplerinin ulaşım ve konaklama giderleri Sempozyum Düzenleme Kurulu’nca karşılanacaktır.
 
İletişim:
Sempozyuma ilişkin detaylar için lütfen aramaktan çekinmeyiniz:
 
Umut Vakfı Araştırma Merkezi   
Yıldız Posta Caddesi, No: 48 Kat:9 Esentepe 34340 İstanbul – Türkiye
Tel: 0212 337 29 93 Fax: 0212 288 66 75  
 
İlgili linkler:
 
Program ve Tam Bildiri Metinleri
Fotoğraflar