Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi- 6 "Şiddetin Mağdurlarının Yaşamlarına Olan Etkisi"

Umut Vakfı Araştırma Merkezi
6. Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi

“Şiddetin Mağdurlarının Yaşamlarına Olan Etkisi”

Şiddete Uğramış Mağdurların Değişen Yaşamları

İle

Şiddetin Yarattığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 

Amaç:

Her yıl farklı konuların ele alınacağı sempozyum dizisi,  hukukun üstünlüğüne ve sorunların barışçıl yollarla çözülebileceğine dair inancın güçlenmesi hedefiyle; geleceğin hukuk uygulayıcıları olacak hukukun gençlerini bir araya getirerek tartışmalarına, farklı görüşleri paylaşmalarına olanak sağlayacak bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.  

Bu yılki sempozyumun başlığı “Şiddetin Mağdurlarının Yaşamlarına Olan Etkisi”dir.

Sempozyum bildiri konuları: 

 • Şiddet toplumumuzun en can yakıcı sorunlarından birisidir. Bireylerin şiddete karşı korunmasındaki etkili yollar nelerdir?
 • Şiddete uğrayan ve mağdur olan kişilerin yaşamları değişmekte ve yakın çevresinde bulunan örneğin ailesinden fertlerle, yakınlarıyla, akrabaları ve arkadaş çevresi ile ilişkilerinde ortaya çıkan sorunlar mağdurun yaşamını nasıl etkilemektedir?
 • "Ateş düştüğü yeri yakar" deyişi gerçeklere uygun mudur veya günümüze ne kadar uygundur?
 • Şiddet nedeniyle mağduriyete uğrayan insanların hak aramak için karakola, emniyete, yargıya veya sivil toplum kuruluşlarına başvurdukları zaman yaşamları nasıl etkilenmektedir?
 • Yaşamı boyunca karakol, adliye, mahkeme görmemiş insanların uğradıkları şiddet yüzünden ortaya çıkan mağduriyetler nedeniyle haklarını korumak ve savunmak için başvurdukları yollar etkili ve sonuç alıcı hukuk yolları mıdır?
 • Şiddet mağdurlarının kamuoyunda “tanınmaları” sonrasında yaşamlarında neler değişmektedir?
 • Şiddet görmüş mağdurların; insanlara olan güvenleri, yargıya olan inançları, emniyet mensuplarına veya kolluk güçlerine olan saygı ve görüşleri değişmekte midir? Değişimin nedenleri nedir?
 • Şiddet sonrası kişinin yaşadığı travmalar kişinin yaşamını nasıl değiştirmektedir ve yakın çevresiyle olan ilişkileri değişikliğe uğramakta mıdır?
 • Şiddetin önlenmesinde, yargının, yasamanın  ve yürütme organının nasıl bir rolü olmalıdır?
 • Şiddete uğramış mağdurların hak kayıplarının giderilmesi için ortaya çıkan zararın en etkili biçimde giderilmesi ve yaraların sarılması için nasıl bir yol izlenmelidir?
 • Şiddetin önlenmesinde hukukun rolü nedir?
 • Şiddete uğramış mağdurların yaşamlarını yargı kararları etkileyebilir mi? Nasıl?

Sempozyumun çalışma dili Türkçe olacaktır.

Sempozyuma kimler katılabilir:

• Hukuk Fakültesi ve hukuka bitişik disiplinlerde eğitim gören (Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, İletişim, Kültürel Çalışmalar, İktisadi ve İdari Bilimler, Adli Tıp vs.) Lisans öğrencileri
• Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında yer alan Hukuk ve hukuka bitişik disiplinlerdeki ilgili bölümlerdeki lisansüstü öğrenciler (Doktora öğrencileri hariç)

• Stajyer Avukatlar

• Stajyer Hâkimler ve Stajyer Savcılar hazırlayacakları bildirileri ile katılabileceklerdir.

Yer:  Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Eskişehir

Hakem Kurulu (soyadına göre alfabetik sırayla)

Nazire DEDEMAN ÇAĞATAY,  Umut Vakfı Kurucu Başkanı     

Yrd. Doç.Dr. Fuat GÜLLÜPINAR, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi

Av. Fikret İLKİZ,  Umut Vakfı Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi

Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ogretim Uyesi

Prof. Dr. Gülriz UYGUR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ertuğrul UZUN, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Önemli Bilgiler

Bildiri sahipleri Sempozyuma katılım koşulları, katılım formu ve bildiri formatına ilişkin bilgi ve belgelere http://www.umut.org.tr/tr-TR/hukukun-gencleri-sempozyumlari-dizisi-6-siddetin-magdurlarinin-yasamlarina-olan-etkisi-/484.aspx internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sempozyuma katılmak için 150–200 sözcükle sınırlı bireysel bildiri özetlerinin ve konu ile ilgili beş anahtar sözcüğün, katılımcıların kısa özgeçmişleri ve e-posta adresleriyle birlikte en geç 24 Temmuz 2015 Cuma saat 17:30’a kadar vakif@umut.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyum bildirilerinden oluşan bir e-kitap çalışması yapılacaktır.

Sempozyumda sunulan bildiriler değerlendirilerek en iyi bildiri sahipleri ödüllendirilecektir.


Sempozyuma ilişkin önemli tarihler:

• Bildiri özeti göndermek için son Başvuru Tarihi: 24 Temmuz 2015 Cuma saat 17:30

• Bildirilerin tam metninin gönderileceği son tarih: 30 Ekim 2015 Cuma saat 17:30

• Sempozyum Tarihi: 26-27 Kasım 2015


Konaklama ve Ulaşım: 

Bildiri sahiplerinin ulaşım ve konaklama giderleri Sempozyum Düzenleme Kurulu’nca karşılanacaktır.

Katılım Formu 

Hukukun Gençleri Sempozyumu Tam Metin Yazma İlkeleri

Örnek Tam Metin

İletişim:

Sempozyuma ilişkin detaylar için lütfen aramaktan çekinmeyiniz:

Umut Vakfı Araştırma Merkezi   

Yıldız Posta Caddesi, No: 52 Kat:1 Esentepe 34340 İstanbul – Türkiye

Tel: 0212 216 06 70 Fax: 0212 216 06 78  

vakif@umut.org.tr

 
İlgili linkler:

www.umut.org.tr

http://www.anadolu.edu.tr


Program ve Tam Bildiri Metinleri

 

Program ve Tam Bildiri Metinleri
PROGRAM

26 Kasım 2015 Perşembe
09.00–09.30              Kayıt
09.30–10.00              Açılış Konuşmaları
Nazire Dedeman Çağatay, Umut Vakfı Kurucu Başkan
Serap Ağırer, Konrad-Adenauer-Stiftung - Türkiye Hukuk Devleti ve Medya Proje Sorumlusu
Prof. Dr. Ufuk Aydın, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
10.00–11.00              I. OTURUM - ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR MI?
                                     Oturum Başkanı:  Yrd. Doç .Dr.  Kasım AKBAŞ,
 Ateş düştüğü yeri yakar deyişi gerçeklere uygun mudur veya günümüze ne kadar uygundur?, C. Y. Halıcı11.00–11.20              Ara
11.20–12.20              II. OTURUM - ŞİDDET : SUYA  ATILAN TAŞ MİSALİ
                                    Oturum Başkanı: Yrd. Doç .Dr. Kıvılcım TURANLI YÜCEL,
12:20–13:30              Öğlen Yemeği
13.30–14.30              III. OTURUM - ŞİDDET SONRASI
                                    Oturum Başkanı: Doç. Dr.  Hakan KARAKEHYA  14.30–14.50              Ara

14.50–15.50              IV. OTURUM - ŞİDDETİN ÇEŞİTLERİ VE YARGI
                                    Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Nazmiye ÖZENBAŞ BOYDAĞ 
PROGRAM
27 Kasım 2015 Cuma
 
10.00–11.00              I. OTURUM - KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE HUKUK
                                    Oturum Başkanı: Doç. Dr.  Fuat GÜLLÜPINAR
11.00–11.20              Ara
 
11.20–12.20              II. OTURUM - KADINA KARŞI ŞİDDET VE ÇÖZÜM YOLLARI
                                    Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ertuğrul UZUN  12.20–13.30   Öğlen Yemeği
  
13.30–14.30               III. OTURUM- AHLAKIN SANSÜRÜ
                                     
Oturum Başkanı:  Yrd. Doç. Dr. A. Haluk ATALAY14.30–15.00               DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
 • Av. Fikret İlkiz
15.00–15.30              Sertifika Töreni