Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi - 8 Adalet, Hukuk ve Cezasızlık

Umut Vakfı Araştırma Merkezi

8. Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi

 “ADALET, HUKUK VE CEZASIZLIK”
 

Amaç:
Her yıl farklı konuların ele alınacağı sempozyum dizisi,  hukukun üstünlüğüne ve sorunların barışçıl yollarla çözülebileceğine dair inancın güçlenmesi hedefiyle; geleceğin hukuk, sosyoloji, felsefe, iletişim uygulayıcıları olacak hukukun ve sosyal bilimlerin gençlerini bir araya getirerek tartışmalarına, farklı görüşleri paylaşmalarına olanak sağlayacak bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.  
 
Bu yıl yapılacak sempozyumun başlığı “Adalet, Hukuk ve Cezasızlık”dır.
 
Sempozyum bildiri konuları: 
 
  • Yargıya olan güvensizliğin artmasına neden olan toplumsal sorunlar nedir?
  • Hukuk ve adalet arasında nasıl bir ilişki vardır?
  • Toplumun adalet beklentisi nedir?
  • Yargı kararları toplumun adalet duygularını tatmin ediyor mu?
  • Kamuoyuna hakim olan adalet duygusu yargı tarafından karşılanabilmekte midir?
  • Bazı suçların cezasız kalması duygusu ile adalet ve hukuk arasındaki bağlantı nasıl açıklanabilir?
  • Asıl olan cezalandırmak mıdır yoksa ceza davaları son çare midir?
  • Cezasızlık nedir?
  • Hukuk ne işe yarar?
  • Adalet denilince sokaktaki bir vatandaş neler düşünür?    
Sempozyumun çalışma dili Türkçe olacaktır.
 
Sempozyuma kimler katılabilir:
• Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi ve hukuka bitişik disiplinlerde eğitim gören (Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Kültürel Çalışmalar, İktisadi ve İdari Bilimler, Adli Tıp vs.) Lisans öğrencileri
• Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında yer alan Hukuk ve hukuka bitişik disiplinlerdeki ilgili bölümlerdeki lisansüstü öğrenciler (Doktora öğrencileri hariç)
• Stajyer Avukatlar
• Stajyer Hâkimler ve Stajyer Savcılar hazırlayacakları bildirileri ile katılabileceklerdir.
 
Yer :  İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi santraistanbul Kampüsü
 
Hakem Kurulu (soyadına göre alfabetik sırayla)
 
·         Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
·         Nazire Dedeman Çağatay, Umut Vakfı Kurucu Başkanı   
·         Av. Fikret İLKİZ, Umut Vakfı Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi
·         Yrd.Doç.Dr.Hasan Sınar, Kemerburgaz Üniversitesi Ceza Hukuku ABD.
·         Yrd.Doç.Dr. Buket Soygüt, Bilgi Üniversitesi Ceza HUkuku ABD.
·         Prof. Dr. Gülriz UYGUR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
·         Prof.Dr.Duygun Yarsuvat, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
 
 
Önemli Bilgiler
Bildiri sahipleri Sempozyuma katılım koşulları, katılım formu ve bildiri formatına ilişkin bilgi ve belgelere www.umut.org.tr/hukukun-gencleri-sempozyumu-dizisi internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sempozyuma katılmak için 150–200 sözcükle sınırlı bireysel bildiri özetlerinin ve konu ile ilgili beş anahtar sözcüğün, katılımcıların kısa özgeçmişleri ve e-posta adresleriyle birlikte en geç 28 Temmuz 2017 Cuma saat 17:30’a kadar vakif@umut.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyuma ilişkin önemli tarihler:
• Bildiri özeti göndermek için son Başvuru Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma saat 17:30
• Bildirilerin tam metninin gönderileceği son tarih: 27 Ekim 2017 Cuma e saat 17:30
• Sempozyum Tarihi: 23-24 Kasım 2017
 
 
Konaklama ve Ulaşım: 
Bildiri sahiplerinin ulaşım ve konaklama giderleri Sempozyum Düzenleme Kurulu’nca karşılanacaktır.
 
Katılım Formu 

Hukukun Gençleri Sempozyumu Tam Metin Yazma İlkeleri
Örnek Tam Metin
 
İletişim:
Sempozyuma ilişkin detaylar için lütfen aramaktan çekinmeyiniz:

Umut Vakfı Araştırma Merkezi   
Yıldız Posta Caddesi, No: 52 Kat:1 Gayrettepe Beşiktaş 34340 İstanbul – Türkiye
Tel: 0212 216 06 70 Fax: 0212 216 06 78  
vakif@umut.org.tr
Program
PROGRAM

24 Kasım 2017 Cuma
09.00–09.30              Kayıt
09.30–10.00              Açılış Konuşmaları

Nazire Dedeman Çağatay, Umut Vakfı Kurucu Başkan
Av. Hasan Fehmi Demir, Türk Ceza Hukuku Derneği Başkanı
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili
 
10.00–11.00              I. OTURUM – ADALET ve TOPLUM
                                     Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr.Ulaş Karan
 
·         Adalet Kavramı: “Toplumsal Sistem Üzerindeki Algı Etkisi”, Hakan Gülçay
·         Adalet Üzerine İki Soru, Mehmet Kemal Üçkuyu
·         Adalet ve Eşitlik, Mete Korkmaz
·         Adalet Kefesinde Tartılan Hukuk, Afra Akgül

11.00–11.20              Ara

11.20–12.20              II. OTURUM – ADALET ve TOPLUM
                                    Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr.Galma Akdeniz
 
·         Bir Tahakküm Aracı Olarak Themis’in Kılıcı, Anıl Yüksel
·         Hukuk ve Adalet’e Dair Toplumsal Algılar ve Beklentiler, Serhat Orhun Urfalı
·         Adalet: Hukuk için mi yoksa Toplum için mi?,İrem Üstünday
·         Hukuk ve adalet arasında nasıl bir ilişki vardır?, Bahar Fırat

12:20–13:45              Öğlen Yemeği

13.45–14.45              III. OTURUM – ADALET ve TOPLUM
                                    Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr.Seda Kalem
 
·         Kim için Adalet, Çisem Gürsoy
·         Adalet Hukuk ve Hakimin Rolü, Buğra Çetinkaya
·         Toplumun Adalet Beklentisi: Olan ve Olması Gereken, Cemre Belçim Gölbaşı
·         Bir toplumun isyanı: Hak, Hukuk, Adalet Nerede?, İrem Cumalı

14.45–15.05              Ara

15.05–15.50              IV. OTURUM – ADALET ve TOPLUM
                                    Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr.İdil Elveriş
 
·         Kamuoyuna hakim olan adalet duygusu yargı tarafından karşılanabilmekte midir?, Ayaz Dizlek
·         Toplumun Adalete etkisi, Ayşegül Güvenç
·         Herkesin Hukuku ya da kimsenin Adaleti, Hasan Aydın
 


 
 
 
 
PROGRAM
25 Kasım 2017 Cumartesi
 
10.00–11.30              I. OTURUM – CEZASIZLIK SORUNU
                                    Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr.Öznur Sevdiren
 
·         Geçmişten Günümüze Cezasızlık Sorunu, İzzet Uygun
·         Cezasızlık ve Toplum, Süheyla Nur Erçin
·         Hukuk Devleti Kavramı İçerisinde Cezanın Son Çare Olması ve Cezasızlık, Deniz Çelik – Engin Deniz Ergin
·         Cezasızlık Kültürünün Bir Unsuru Olarak Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali, - Ezgi Çırak
·         Suçlar Cezasız Kaldığında Yaşam Amacını Yitirir mi?, Hasan Basri Çifci & Miray Morova
·         İşkence ve Cezasızlık: Türkiye’de İşkencenin Cezasız Kalması ve Bu Bağlamda İncinen Adalet Olgusu, Muhammed Masum Kır
 

11.30–11.50              Ara
 
11.50–12.20              II. OTURUM – ÇOCUKLAR VE CEZA  
                                    Oturum Başkanı: Aras Türay
 
·         Cezanın Son Çare Oluşu: Çocuk ve Cezalandırma, Firuze Yiğit
·         Çocuk Adalet Sisteminde Cezasızlık, Şerzan Yelboğa
 
12.20–13.50   Öğlen Yemeği
 
13.50–14.50              III. OTURUM – SUÇ ve CEZA
                                    Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr.M.Buket Soygüt
 
·         Cezanın Son Çare Oluşu: Çocuk ve Cezalandırma, Burcu Demirtaş
·         Adaletin Tesisinde Avukatlık Mesleğinin Rolü ve Önemi, Ceyhun Serçemeli
·         Hukuk,Adalet ve Cezaların Caydırıcılığı, Ezgi Çetin
·         Cezalandırmanın Amacı ve Etkileri, Özlem Gökbulut

   
14.50–15.20               DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Av. Fikret İlkiz
 
15.20–15.50              Sertifika Töreni