Kilis’in kurtuluşunun 88. yıl dönümünde yapılan silahlı kutlamaları kınama

10 Aralık 2009

Sayın Turhan AYVAZ
T.C. Kilis Valisi
T.C. Kilis Valiliği
KONU: Kilisin kurtuluşunun 88. Yıldönümünde yapılan silahlı kutlamları kınama...

 

10 Aralık 2009

 

Sayın Ayvaz,

Kilis’in kurtuluşunun 88. yıldönümü nedeniyle yapılan, tüm yurttaşların katıldığı  silahlı kutlamalara ve bu kutlamalara ilgili demeçlere ilişkin haberleri medyadan takip ediyoruz. Yurttaşların can ve mal güvenliği açısından bireysel silahlanmanın tehlikelerine, silahla kutlama yapma anlayışının toplum ve insan güvenliği açısından tehditkar olduğuna ve suç teşkil ettiğine dikkatinizi çekmek isteriz.

Bilindiği üzere, meskûn mahalde rasgele ateş etmek yasalarımıza göre suçtur. Türk Ceza Kanunu’nun “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” başlığındaki 170. maddenin c bendine göre Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda; silâhla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Kutlama ya da bir başka amaçla sokakta rasgele ateş eden kimseler, bir başkasını öldürme ihtimalini göze alıyor, dolayısıyla sorumluluğunu da üstleniyor demektir. Bu temelde Türk Ceza Kanunu’nun “kast” kavramını düzenleyen 21. maddesine işaret etmek isteriz. Sözkonusu maddenin 2. fıkrası;

 (2) Kişinin, suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâlinde olası kast vardır. Bu hâlde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir.

hükmünü içermektedir. Bu kutlamalara izin verilmiş olması, bu tür güvensiz bir ortamın oluşmasına hizmet etmiştir. Ayrıca, yasalarımıza göre suçun oluşmasına da zemin yaratmıştır.

Medyada yer alan haberlerde "Kutlamalar esnasında gelenek olduğu üzere kuru sıkı atışlar yapılmaktadır. ....  Kutlamalar esnasında, sabah dernek başkanlarımız ile görüştük kendileri ile kuru sıkı da olsa atışların dikkatli olunması gerektiğini tehlike yaratmaması gerektiğini anlattık. Öncelikle toplanılan yerde atış yapıldı. Birde tören geçişinden sonra yapıldı. Numunelik göstermelik atış oldu. Yaralama falan olmadan kutlama yapıldı. Vatandaşlarımız kurtuluş gününde kuru sıkı da olsa atış yapmak istiyorlar. Bizde bunu makul bulduk." demeciniz yer almıştır.

Ülkemizde, silahlarla kutlama yapan ve insan hayatını ciddiye almayan bir uygulamanın “gelenek” olarak takdir edilmesi “yaşama hakkı” ve “barış kültürü” açısından son derece üzüntü vericidir. Bu zihniyetin “kurusıkı” silahları “zararsız” görmesi ise yanlıştır. Bu vesile ile hatırlatmak isteriz ki; kurusıkı silahlara ilişkin son derece kapsamlı olan ve kuru sıkı silah taşımaya izin vermeyen yasal düzenlemeler 2008 yılında yapılmış olup; 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun’un 3. maddesi bu kanun kapsamındaki silahların taşınmasına izin vermemektedir. Sözkonusu düzenlemelere göre kurusıkı silahlar neredeyse gerçek silah statüsündedir. Yapılan araştırmalar kurusıkı silahların insan yaşamını tehdit eden tehlikeli araçlar olduğunu ortaya koymaktadır.

Kilis’in kurtuluşunun 88. yıldönümünde silahlı kutlama yapılmış olmasını Umut Vakfı olarak kınıyoruz. Sayın Valiliğinizin bu konuda hassasiyetini rica ediyor ve gerekli sorumluluğu almanızı bir sivil toplum örgütü olarak bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Nazire DEDEMAN

Kurucu Başkan

C.C.: Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı,Cumhuriyet Başsavcılığı,İçişleri Komisyonu, Kilis Belediye Başkanlığı, Kilis Garnizon Komutanlığı


Kilis’te silahlı kurtuluş bayramı kutlamasının ardından

07 Aralık 2009 16:03

Kilis Valisi Turhan Ayvaz, "Kutlamalar esnasında gelenek olduğu üzere kuru sıkı atışlar yapılmaktadır" dedi.

 
KİLİS (İHA) - Kilis Valisi Turhan Ayvaz, "Kutlamalar esnasında gelenek olduğu üzere kuru sıkı atışlar yapılmaktadır" dedi.

Vali Ayvaz, İHA’ya yaptığı özel açıklamada, Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümünün kutlandığını belirterek, "Malum 7 Aralık 1921 yılında Kilis düşman işgalinden kurtulmuştur. Törenlere çevre illerden Kuvayi Milliye Mücahitler ve Gaziler Derneği’nden gelenler olmuştur. Kutlamaya gelen vatandaşlarımız var, onlarda renklendirdiler. Adana’dan Hatay’dan Kahramanmaraş ve Gaziantep’ten gelenler oldu. Daha renkli oldu. Tabi bir gelenek olduğu üzere genelde kuru sıkı atışlar yapılmaktadır.

Kutlamalar esnasında, Sabah dernek başkanlarımız ile görüştük kendileri ile kuru sıkı da olsa atışların dikkatli olunması gerektiğini tehlike yaratmaması gerektiğini anlattık. Öncelikle toplanılan yerde atış yapıldı. Birde tören geçişinden sonra yapıldı. Numunelik göstermelik atış oldu. Yaralama falan olmadan kutlama yapıldı. Vatandaşlarımız kurtuluş gününde kuru sıkı da olsa atış yapmak istiyorlar. Bizde bunu makul bulduk." dedi.