MAGANDA KURŞUNU İLE ÖLEN BİİŞRA İÇİN SAHAYA ÇIKTILAR