MAGANDA KURŞUNU İLE ÖLEN BÜŞRA İÇİN SAHAYA ÇIKTILAR