NATO Küçük ve Hafif Silahlar ve Mayınlar Toplantısı

14 Mart 2008
Brüksel
 
Nazire Dedeman
Konuşma Metni

 
EAPC IN POLITICAL COMMITTEE SESSION
 
AD HOC WORKING GROUP ON SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS (SALW)
AND MINE ACTION
 
Meeting to be held at NATO Headquarters, 1110 Brussels,
on Friday, 14 March 2008 at 10 a.m.
 

 
Bayanlar / Baylar,
 
Öncelikle, sizinle birlikte bulunmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim.
 
Türkiye’deki bireysel silahsızlanma konusundaki aktivizmimizi ve bireysel silahlanmanın kültürel ve sosyal nedenlerini sizlere sunma fırsatı verdiği için Mr. Miggins’e müteşekkirim.
 
Bu son derece önemli konuyla ilgili Sayın Fikret İlkiz’in sunumundan önce, Umut Vakfı’nın Kurucu Başkanı olarak, Vakdımızın amacını ve vizyonunu sizlere tanıtmama lütfen izin verin.
 
Umut Vakfı 1993 yılında, yitirdiğimiz dört evladımız olan Berna, Umut, Onur ve Önder’in anılarını yaşatmak ve gelecek kuşaklarla paylaşmak üzere kurulmuştur. Torunlarımız ve çocuklarımız olan bu 4 isim, aynı zamanda Vakfın adını ve amacını da simgelemektedir.
 
Umut Vakfı’nın amacı:
 
"Geleceğin teminatı olan gençlerimize Atatürk’ün izinde önderlik yapacak kişilik ve beceriler kazandırarak onları ülkemizin gelişmesine yardımcı ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirmek; kişilere hukukun üstünlüğünü benimsetip uygulamasında katkıda bulunmalarını sağlamak; önderimiz Atatürk’ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" anlayışından yola çıkarak, uyuşmazlıkların çözülmesinde barışçıl yolları seçmeyi yeğletmek; bu bağlamda uzlaşma ve (barışı sürdürme ve geliştirme) becerilerini bireylere öğretip benimsetmek..." tir.
 
Bilindiği gibi barışın simgesi güvercindir. Barış fikrinin böylesine başat olduğu bir vakfın logosunun martı oluşunun nedeni ise, Vakfın amacının sadece barışı sağlamak olmayışıdır. "Barış" sınırlı bir kavramdır, barışa kavuşmayı vurgular. Vakfın amacı, barışa kavuşmanın yanında, barışı devamlı kılmak ve en önemlisi barış içinde gelişmeyi sağlamak, bu amaca yönelik önderler yetiştirmektir.
 
Bu istemin simgesinin martı olduğunu gençler buldular. Çünkü, onlara göre martı, beyazın saflığının, masum olmanın, iyimserliğin simgesi, kendisiyle ve doğayla barışık olmanın özlemiydi.
 
Ve işte Vakfımızın logosu; yükselişin sınırsızlığını deneyen dört martıdır. Martılar, evlatlarımızın ve toplumun bizlerden beklentilerinin simgesidir. Çabamız, bu beklentileri uçan martılarla tüm gençliğe yaymak, benimsetmektir; gençlerin Dünya’nın umudu olmasıdır...
 
Umut Vakfı olarak amacımız doğrultusunda, 15 yıldan fazla süredir, hukukun üstünlüğü, barış kültürü, adalet, yurttaş olma bilinci ve bireysel silahsızlanma gibi konularda, ulusal ve uluslararası  çok sayıda akademik çalışmalar, konferanslar, eğitim seminerleri ve kampanyalar düzenledik, kitaplar yayınladık. Her hafta güncellediğimiz web sayfamız, bizim süreli yayınımızdır. www.umut.org.tr, bugün gazeteciler, akademisyen ve yurttaşlar tarafından ciddi bir başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır.
 
Sözlerime burada son verirken, Umut Vakfı Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fikret İlkiz’i size takdim etmekten gurur duyarım.
 
Sizleri saygıyla selamlıyorum.
 
Umut dolu yarınlara...