Prof. Dr. İpek Gürkaynak 1947 yılında Ankara’da doğmuştur. TED Ankara Koleji’ndeki ilk, orta ve lise eğitiminin ardından, 1968 yılında Orta Doğu Üniversite’si Psikoloji Bölümü’nden mezun olarak aynı yıl, Kansas Üniversitesi,  Psikoloji Bölümü, Lawrence, Kansas, A.B.D.’nde başladığı Sosyal Psikoloji alanındaki Yüksek Lisansı’nı 1970 yılında tamamlamıştır. 1973 yılında, yine sosyal psikolojide, aynı üniversitenin aynı bölümünden Doktora derecesini almıştır.  
 
Prof. Dr. İpek Gürkaynak, Kansas Üniversitesi’nde Psikolojiye Giriş ve Sosyal Psikoloji alanlarında Yardımcı Eğitmen, George Mason Üniversitesi’nde de  Psikolojiye Giriş, Sosyal Psikoloji ve, Ekolojik Psikoloji alanlarında Eğitmen olarak, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde de öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.  
 
1973-1975 yılları arasında George Mason Üniversitesi’nde (Washington, DC) ders veren Prof. Dr. İpek Gürkaynak, 1975-2000  yılları arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Öğretim üyesi olarak çalışmış, 1986-1992 yılları arasında aynı fakültede Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölüm Başkanlığını ve 1990-1993 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünü yürütmüş, aynı yıllarda, Susam Sokağı adlı TV çocuk programında, Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Çocuk İşçiliğine Son Verilmesi (IPEC) Projesi’nde danışmanlık yapmıştır. 
 
1995-1998 yılları arasında Umut Vakfı, Yurttaş Olmak İçin… Projesi’nde ve 2000-2002 yılları arasında da Ilköğretim için İnsan Hakları “Ben İnsanım” Projesi’nde yürütücülük yapan, ekibiyle çocuklar ve eğiticiler için insan hakları materyali yazan ve hala sürdürdüğü yetişkin eğitimlerini yapan Prof. Dr. İpek Gürkaynak, 2000-2005 yılları arasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Eğitimi Onyılı Ulusal Komitesi üyeliğini üstlenmiştir; Eğitim Reformu Girişimi’nin de Yürütme Kurulu üyesidir. Prof.Dr. İpek Gürkaynak, 2000 yılından bu yana Biga’da yaşamakta, Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü’nde çalışmaktadır.