Prof. Dr. Timur Demirbaş, 1954 yılında Nevşehir’de doğmuştur. 1972’de Niğde Lisesi’ni ve 1976’da İstanbul Hukuk Fakültesi’ni tamamlamıştır. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Prof. Dr. Sahir Erman’ın kürsüsünde Ceza Hukuku Asistanı olarak göreve başlamıştır. 1983 yılında doktorasını tamamlamıştır. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 1991 yılında Doçent, 1997 yılında Profesör olmuş, 2002 yılında da emekli olmuştur. 2002-2010 Ekim ayından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi ve 2010’dan itibaren de İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
 
Muhtelif tarihlerde DAAD ve Humboldt burslarıyla Federal Almanya’da araştırmalarda bulunmuştur. Ceza İnfaz Kanunu Tasarısı Komisyon Üyeliği ve İzmir Cezaevleri İzleme Kurulu Üyeliği yapmıştır.. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, İnfaz Hukuku ve Kriminoloji konularında yayımlanmış dokuz kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmakta
dır.