Sayın Ahmet Zorlu - Yönetim Kurulu Başkanı - Zorlu Grubu İstanbul

25 Nisan 2008

Sayın Ahmet Zorlu
Yönetim Kurulu Başkanı
Zorlu Grubu
İstanbul
 
25 Nisan 2008

Konu: Vestel televizyon reklam filmindeki ateşli silahla şiddet görüntüleri hakkında


Sayın Zorlu,

Grubunuzun, önce yurttaşlar ve daha sonra iş insanları olarak toplumsal hayattaki sorumluluklarımızın farkında olmamız gerektiğine inancınız konusunda herhangi bir şüphemiz olmadığı gibi, kurmuş olduğunuz Vakıf ile topluma hizmet etmeniz ise bu inancımızın dayanağıdır.

Lakîn, son zamanlarda, günün her saatinde sıklıkla televizyonlarda yayınlanan ve ateşli bir silahla ateş edilen televizyon ürünü reklam filminiz, hem yasalara aykırı hem de toplum sağlığını olumsuz etkileyici niteliktedir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, “Ticari Reklamlar ve İlanlar” başlığının 16. Maddesi’ne göre:

“(Değişik: 6/3/2003-4822/23 md.) Ticari reklam ve ilânların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır.

Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilânlar ve örtülü reklam yapılamaz.”

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 2. Bölümü’nde tanımlanan “Temel İlkeler”in “İ)” maddesi de şunu söyler:

i) Reklamlar, kamu düzenini bozucu nitelikte olamaz; şiddet hareketlerine yol açıcı, göz yumucu, özendirici veya destekleyici unsurlar içeremez; yasadışı veya kınanacak davra- nışları cesaretlendiremez.

Aynı Yönetmelik’in “Çocuklara veya Reşit Olmayan Gençlere Yönelik Reklamlar” bölümünün 18. Maddesi’ne göre;

“Çocuklara veya reşit olmayan gençlere yönelik olan veya onları etkileme olasılığı bulunan reklamlar ile içinde çocukların veya reşit olmayan gençlerin kullanıldığı reklamlar; d) Taklit edebilecekleri şiddet unsurlarını taşıyamaz.

Ayrıca, aynı Yönetmelik’in “KURALLAR” bölümündeki 3. Madde’nin 2. ve 3. bentlerine göre ise;
“Madde 3:
2. Reklamlar batıl inançları istismar etmekten kaçınmalıdır.
3. Reklamlar şiddet hareketlerine yol açıcı ya da bunları destekleyici öğeler içermemelidir.”

Sözkonusu reklam filmindeki ateşli silahlı görüntüler, tüm bu düzenlemelere aykırıdır ve bunun yanı sıra sorumlu ve duyarlı yurttaşlık anlayışının ve barış kültürünün karşısında bir anlayışı sergilemektedir. Bahsigeçen reklam filminin içerdiği şiddet unsurları, televizyon reklam ve dizilerinin özellikle gençler ve çocuklar üzerindeki etkilerinin bilimsel olarak kanıtlanmış olduğu göz önünde bulundurulunca, yasanın “tüketici” olarak tanımladığı yurttaşların can güvenliğini tehlikeye düşürücü, silahlanmayı, ateşli silah kullanımını ve dolayısıyla şiddeti ve suç işlemeyi özendirici, bu anlamda kamu sağlığını bozucu niteliktedir.

Aynı zamanda “kurşun döktürmek” gibi bir batıl inancı kullanarak, gündelik hayattaki karşılığının somut olarak “bireysel silahlanmayı” özendirici, ateşli silah kullanımını “güç”le ve “çözümcülük”le bağdaştıran bir anlayışı da empoze etmesi bakımından son derece tehlikelidir. Böyle bir yaklaşımın doğuracağı her türlü şiddet ve algılayışın sorumluluğunu taşımak ise son derece ağırdır.

Bu reklam filmiyle kurumunuz şirketlerince ve dolayısıyla kurumunuzca sergilenmiş olan bu tutumu en kısa zamanda değiştirerek olumluya çevirmenizi ve sözkonusu reklam filmini barış kültürünün ve yurttaşlık bilincinin gerektireceği duyarlılıktaki bir açıklama ile yayından çekmenizi önerir ve bir sivil toplum örgütü olarak yurttaşlar adına rica ederiz.
Saygılarımla,

Nazire DEDEMAN
Kurucu Başkan


Sayın Timur TUNCER
Vestel Pazarlama Genel Müdürü

25 Nisan 2008
 
Konu: Vestel televizyon reklam filmindeki ateşli silahla şiddet görüntüleri hakkında
 

Sayın Tuncer,

Grubunuzun, önce yurttaşlar ve daha sonra iş insanları olarak toplumsal hayattaki sorumluluklarımızın farkında olmamız gerektiğine inancınız konusunda herhangi bir şüphemiz olmadığı gibi, kurmuş olduğunuz Vakıf ile topluma hizmet etmeniz ise bu inancımızın dayanağıdır.

Lakîn, son zamanlarda, günün her saatinde sıklıkla televizyonlarda yayınlanan ve ateşli bir silahla ateş edilen televizyon ürünü reklam filminiz, hem yasalara aykırı hem de toplum sağlığını olumsuz etkileyici niteliktedir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, “Ticari Reklamlar ve İlanlar” başlığının 16. Maddesi’ne göre:

“(Değişik: 6/3/2003-4822/23 md.) Ticari reklam ve ilânların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır.

Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilânlar ve örtülü reklam yapılamaz.”

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 2. Bölümü’nde tanımlanan “Temel İlkeler”in “İ)” maddesi de şunu söyler:

i) Reklamlar, kamu düzenini bozucu nitelikte olamaz; şiddet hareketlerine yol açıcı, göz yumucu, özendirici veya destekleyici unsurlar içeremez; yasadışı veya kınanacak davra- nışları cesaretlendiremez.

Aynı Yönetmelik’in “Çocuklara veya Reşit Olmayan Gençlere Yönelik Reklamlar” bölümünün 18. Maddesi’ne göre;

“Çocuklara veya reşit olmayan gençlere yönelik olan veya onları etkileme olasılığı bulunan reklamlar ile içinde çocukların veya reşit olmayan gençlerin kullanıldığı reklamlar; d) Taklit edebilecekleri şiddet unsurlarını taşıyamaz.

Ayrıca, aynı Yönetmelik’in “KURALLAR” bölümündeki 3. Madde’nin 2. ve 3. bentlerine göre ise;
“Madde 3:
2. Reklamlar batıl inançları istismar etmekten kaçınmalıdır.
3. Reklamlar şiddet hareketlerine yol açıcı ya da bunları destekleyici öğeler içermemelidir.”

Sözkonusu reklam filmindeki ateşli silahlı görüntüler, tüm bu düzenlemelere aykırıdır ve bunun yanı sıra sorumlu ve duyarlı yurttaşlık anlayışının ve barış kültürünün karşısında bir anlayışı sergilemektedir. Bahsigeçen reklam filminin içerdiği şiddet unsurları, televizyon reklam ve dizilerinin özellikle gençler ve çocuklar üzerindeki etkilerinin bilimsel olarak kanıtlanmış olduğu göz önünde bulundurulunca, yasanın “tüketici” olarak tanımladığı yurttaşların can güvenliğini tehlikeye düşürücü, silahlanmayı, ateşli silah kullanımını ve dolayısıyla şiddeti ve suç işlemeyi özendirici, bu anlamda kamu sağlığını bozucu niteliktedir.

Aynı zamanda “kurşun döktürmek” gibi bir batıl inancı kullanarak, gündelik hayattaki karşılığının somut olarak “bireysel silahlanmayı” özendirici, ateşli silah kullanımını “güç”le ve “çözümcülük”le bağdaştıran bir anlayışı da empoze etmesi bakımından son derece tehlikelidir. Böyle bir yaklaşımın doğuracağı her türlü şiddet ve algılayışın sorumluluğunu taşımak ise son derece ağırdır.

Bu reklam filmiyle kurumunuz şirketlerince ve dolayısıyla kurumunuzca sergilenmiş olan bu tutumu en kısa zamanda değiştirerek olumluya çevirmenizi ve sözkonusu reklam filmini barış kültürünün ve yurttaşlık bilincinin gerektireceği duyarlılıktaki bir açıklama ile yayından çekmenizi önerir ve bir sivil toplum örgütü olarak yurttaşlar adına rica ederiz.
Saygılarımla,

Nazire DEDEMAN
Kurucu Başkan

Sayın Nurullah Öztürk
Daire Başkanı
RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi
Ankara

C.C.: RTÜK Üst Kurul Başkanı Sn. Dr. Zahit Akman ve RTÜK Üst Kurul Üyeleri

29 Nisan 2008

Konu: Vestel televizyon reklam filmindeki ateşli silahla şiddet görüntüleri hakkında


Sayın Öztürk,

Grubunuzun, önce yurttaşlar ve daha sonra iş insanları olarak toplumsal hayattaki sorumluluklarımızın farkında olmamız gerektiğine inancınız konusunda herhangi bir şüphemiz olmadığı gibi, kurmuş olduğunuz Vakıf ile topluma hizmet etmeniz ise bu inancımızın dayanağıdır.

Lakîn, son zamanlarda, günün her saatinde sıklıkla televizyonlarda yayınlanan ve ateşli bir silahla ateş edilen televizyon ürünü reklam filminiz, hem yasalara aykırı hem de toplum sağlığını olumsuz etkileyici niteliktedir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, “Ticari Reklamlar ve İlanlar” başlığının 16. Maddesi’ne göre:

“(Değişik: 6/3/2003-4822/23 md.) Ticari reklam ve ilânların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır.

Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilânlar ve örtülü reklam yapılamaz.”

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 2. Bölümü’nde tanımlanan “Temel İlkeler”in “İ)” maddesi de şunu söyler:

i) Reklamlar, kamu düzenini bozucu nitelikte olamaz; şiddet hareketlerine yol açıcı, göz yumucu, özendirici veya destekleyici unsurlar içeremez; yasadışı veya kınanacak davra- nışları cesaretlendiremez.

Aynı Yönetmelik’in “Çocuklara veya Reşit Olmayan Gençlere Yönelik Reklamlar” bölümünün 18. Maddesi’ne göre;

“Çocuklara veya reşit olmayan gençlere yönelik olan veya onları etkileme olasılığı bulunan reklamlar ile içinde çocukların veya reşit olmayan gençlerin kullanıldığı reklamlar; d) Taklit edebilecekleri şiddet unsurlarını taşıyamaz.

Ayrıca, aynı Yönetmelik’in “KURALLAR” bölümündeki 3. Madde’nin 2. ve 3. bentlerine göre ise;
“Madde 3:
2. Reklamlar batıl inançları istismar etmekten kaçınmalıdır.
3. Reklamlar şiddet hareketlerine yol açıcı ya da bunları destekleyici öğeler içermemelidir.”

Sözkonusu reklam filmindeki ateşli silahlı görüntüler, tüm bu düzenlemelere aykırıdır ve bunun yanı sıra sorumlu ve duyarlı yurttaşlık anlayışının ve barış kültürünün karşısında bir anlayışı sergilemektedir. Bahsigeçen reklam filminin içerdiği şiddet unsurları, televizyon reklam ve dizilerinin özellikle gençler ve çocuklar üzerindeki etkilerinin bilimsel olarak kanıtlanmış olduğu göz önünde bulundurulunca, yasanın “tüketici” olarak tanımladığı yurttaşların can güvenliğini tehlikeye düşürücü, silahlanmayı, ateşli silah kullanımını ve dolayısıyla şiddeti ve suç işlemeyi özendirici, bu anlamda kamu sağlığını bozucu niteliktedir.

Aynı zamanda “kurşun döktürmek” gibi bir batıl inancı kullanarak, gündelik hayattaki karşılığının somut olarak “bireysel silahlanmayı” özendirici, ateşli silah kullanımını “güç”le ve “çözümcülük”le bağdaştıran bir anlayışı da empoze etmesi bakımından son derece tehlikelidir. Böyle bir yaklaşımın doğuracağı her türlü şiddet ve algılayışın sorumluluğunu taşımak ise son derece ağırdır.

Bu reklam filmiyle kurumunuz şirketlerince ve dolayısıyla kurumunuzca sergilenmiş olan bu tutumu en kısa zamanda değiştirerek olumluya çevirmenizi ve sözkonusu reklam filmini barış kültürünün ve yurttaşlık bilincinin gerektireceği duyarlılıktaki bir açıklama ile yayından çekmenizi önerir ve bir sivil toplum örgütü olarak yurttaşlar adına rica ederiz.
Saygılarımla,

Nazire DEDEMAN
Kurucu Başkan