Silah Şiddetine Karşı Küresel Eylem Haftası

3 Haziran 2008

Silah Şiddetine Karşı Küresel Eylem Haftası
(Global Week of Action Against Gun Violence 2-8 Haziran 2008)
Türkiye’de Suçlarda Ruhsatlı Silah Kullanımı Artıyor
Türkiye’deki yasal düzenlemeler yetersiz...
2007 yılında yalnızca İstanbul’da adli otopsi yapılan olgularda görülüyor ki
ortalama her 8 kişiden 1’i ateşli silahla hayatını kaybetti,
ortalama her 20 kişiden 1’i ise çocuktu...


Her yıl Haziran ayının ilk haftası "Silah Şiddetine Karşı Küresel Eylem Haftası"dır ve tüm dünya genelinde, silah kullanımını engellemeye yönelik koordinasyon içinde gerçekleştirilen en geniş ölçekli aktiviteler bu hafta gerçekleştirilir.Tüm dünyada silahsızlanma karşıtı aktivistler bu hafta ateşli silahların öldürücülüğüne ve ateşli silah şiddetine dikkat çekmek, toplumsal olarak bilinçlenmeyi ve duyarlılığı oluşturmak / arttırmak için kampanyalar düzenlerler.

Bu hafta içinde yaşanan bu hareketlenme
, aynı zamanda, ülkelerin silahla ilgili yasalarının daha iyi düzenlenmesi ve küresel silah ticaretine ilişkin daha güçlü düzenlemelerin yapılması için toplumsal baskı oluşmasını sağlamayı hedefliyor.

Bu yıl, 2-8 Haziran 2008 haftasında Silah Şiddetine Karşı Küresel Eylem Haftası içinde, bireysel silahlanmaya ilişkin Dünya’da ve Türkiye’deki duruma dikkatinizi çekiyoruz:

Dünya’da
özellikle bireysel silahlanma, önemli bir kişisel ve toplumsal güvenlik sorunudur ve savaşlar kadar tehlikelidir. Çünkü IANSA (International Action Network on Smal Arms) verilerine göre;
  1. Dünya’da her gün 1000 kişi ateşli silahlarla ölüyor, 3000 kişi yaralanıyor. Bu sayının 250’si savaşlarda ölümlerden oluşurken; 750 kişi ise ateşli silahlarla meydana gelen cinayet, intihar, kaza gibi nedenlerle hayatlarını kaybediyorlar.
  2. Dünya’da 875 milyon silah kullanımda bulunuyor. Bu silahların %74’ü sivillerin elindedir. Diğer %22,9’u devletlerin silahlı kuvvetlerinin, %3’ü polisin sahipliğinde bulunuyor. Bu rakamlar, bireysel silahlanmanın, devletlerinkinden daha fazla olduğunu gösteriyor.
  3. Her yıl dünyada yaklaşık 8 milyon yeni hafif silah üretiliyor.
  4. Diğer araçlarla yapılan saldırılarla karşılaştırıldığında, ateşli silahlarla gerçekleştirilen bir saldırının ölümcül sonuçlara yol açma olasılığı 12 kat daha yüksektir. 2003’te ABD’de yapılan bir çalışma, evde bir silah bulundurulması ev halkından bir kişinin cinayet, intihar veya kaza sebepleriyle ölmesi tehlikesini %41 oranında artırdığını göstermiştir.

Türkiye’de
Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatrist Dr. Ayhan Akcan tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü’nden aldığımız 2007 – 2008 (Ocak-Mart) verilerini incelemesi neticesinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı.
Yalnızca 2007 yılına ilişkin veriler gösteriyor ki:
1. 2007 yılında polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olaylarında kullanılan ateşli silahların %15’ i ruhsatlıdır.
2. En çok topluma karşı işlenen suçlarda ateşli silah kullanılmıştır. Topluma karşı işlenen her 10 suçtan 1 tanesinde ateşli silah kullanılmıştır.
3. Suçlarda her 25 yaralanmaya karşılık 1 ölüm vardır.
4. Ölenlerin yarısı kadın, yarısı erkektir.
5. En fazla ruhsatlı ateşli silah takibi gerektiren olaylarda kullanılmıştır. Takibi gerektiren olaylarda kullanılan ruhsatlı ateşli silah kullanımı diğer suçlara göre 2.5 kat daha fazladır.
6. En az malvarlığına karşı işlenen suçlarda ateşli silah kullanılmıştır.
7. Ölen her 100 kişiden 3’ü yabancıdır (ortalama %3.2 si) ve her 4 kişiden 1’i 18 yaş veya altındadır. Bu 18 yaş veya altında ölen yabancıların %56 sı kadındır.

Polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olaylarında,2008 yılı (Ocak – Mart) ilk üç ayında, 2007 yılına kıyasla;
1. Silah kullanımında %57 artış vardır. Ruhsatlı silah kullanımı artmıştır.
2. Ölenlerde yabancı sayısı azalmıştır. Erkeklerde ölüm oranı artmıştır.
3. Takibi gerektiren olaylarda silah kullanımı 30 kat artmıştır.
4. Ayrıntılı silah dağılımında tabanca ve kurusıkı belirgin şekilde dikkati çekmektedir. Tüm suçlarda, her 3 olaydan 2’sinde tabanca yivli tüfek kullanılmış; malvarlığı ve kişilere karşı işlenen suçlarda kullanılan her 4 silahtan 1’i (¼) kurusıkıdır. Her 3 olaydan 2’sinde ise (2/3) ise tabanca yivli tüfek kullanımı söz konusudur.
5. Takibi gerektiren olaylardaki silahın mevcudiyeti ve en çok işlenen suçlardaki silah kullanım oranı dikkate aldığımızda, önümüzdeki günlerde ciddi asayiş sorunu olacağını tahmin ediyoruz.
6. Ayrıca kurusıkı ile ilgili yasanın mevcudiyetine rağmen henüz denetimin olmadığı veya henüz yasanın pratikte uygulanamadığı anlaşılıyor.
7. Yine olaylardaki tabanca ve yivli silah yaygınlığı bu konuda acil yasal düzenlemelerin gerekliliğini gösteriyor.
8. Ruhsatlı silahlar da suçlarda yaygın olarak kullanıldığı; ruhsatlı silahlanmanın caydırıcı olmadığı ve aksine suçlarda yaralama ve ölüm aleti olarak yaygın şekilde kullanıldığı ortaya çıkıyor.
Türkiye’de Bireysel Silahlanmaya İlişkin EGM 2007 – 2008 (ilk 3 ay) Verilerinin Yorumları için tıklayınız...

Yalnızca İstanbul’da ise:
Adli Tıp Kurumu’nun Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) bildirdiği rakamlara göre;
2007 yılında, İstanbul’da toplam 4.196 kişiye adli otopsi yapılmış, bunlardan %12’sinin (503 kişinin) ateşli silahlarla öldüğü saptanmıştır. 503 olgunun 26 kişisi ise çocuktur.
Bu olguların %90’ı (452 kişi) tabanca ve kısa ve uzun namlulu mermi çekirdeği atan silahlarla, %10’u (51 kişi) ise av tüfekleriyle ölmüştür.
Bu rakamlar göstermektedir ki,2007 yılında yalnızca İstanbul’da, adli otopsi yapılan olgularda görülüyor ki; ortalama her 8 kişiden 1’i ateşli silahlarla hayatını kaybetmiştir ve ölen ortalama her 20 kişiden 1’i ise çocuktur. Bu ölümlerin %90’ı tabanca ve kısa, uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilmiştir.
Sonuçlar göstermektedir ki, Türkiye’deki yaşam hakkımızı tehdit eden ateşli silahlara ilişkin yasal düzenlemelerin son derece yetersizdir. Zannedildiğinin aksine, ruhsatlı silahlarla işlenen suçlar her geçen gün artmakta, kurusıkı silahların yaydığı şiddet yeni kabul edilen yasaya rağmen devam etmektedir. Kurusıkı silahlarla ilgili yasaya ilişkin yönetmelik bir an önce tamamlanmalı, 6136 sayılı yasada silah edinmeyi zorlaştıracak ve en önemlisi silahların “imha” edilmek üzere iadesini içerecek şekilde güncellenmelidir.