Türkiye’de Bireysel Silahlanma Sorunu Arama Toplantısı

3 Eylül 2004
İstanbul Dedeman Otel
 
Nazire Dedeman
Umut Vakfı Kurucu Başkanı
Konuşma Metni

Değerli Tartışmacılar,
Değerli Katılımcılar,
 
Aynı toplumu paylaşan bireylerin kolluk güçlerine rağmen birbirlerine karşı silahlanmaları tüm dünya ülkelerinde toplumsal bir sorun olarak kabul edilmekte olup yoğun bireysel silahlanmanın devletleri hukuk devleti olma özelliğinden uzaklaştırdığı gözlemlenmektedir.
 
Her toplumsal sorunun çözümünde olduğu gibi devlet, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar birlikte çözüm üretmek ve bunları uygulamaya koymak zorundadırlar. Bizim demokrasiden anlayışımız bu yöndedir.
 
Buradan hareketle, sorunun üç tarafı olarak bugün bu toplantıya katılarak hukuğun üstünlüğüne olan inancımızı demokratik bir platformda değişik açılardan dile getirdik.  Buradaki söylemlerden toplumun uzun veya kısa vadede ama mutlaka menfaat bulacağı aşikardır. Taraflar mutlaka sadece ve sadece bütün yurttaşların ortak menfaati için uzlaşma zemini yakalayacaklardır.
 
Hepimiz tabii ki öncelikle bireyiz. Ama birey olmaktan kaynaklanan haklarımız yurttaş olmamızdan kaynaklanan sorumluluklarımızın önüne geçmemelidir.
 
Umut Vakfı’nın çağrısını kabul ederek toplantıya katıldığınız, bizlerle çok değerli görüşlerinizi ve bilgilerinizi paylaştığınız için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İşbirliğimizin bundan böyle de devamını diler, topluma katma değerinin çok yüksek olacağı inancımı dile getirmek isterim.
 
Saygılarımı sunuyorum efendim.
 
Umut dolu yarınlara ...