Türkiye’de BİREYSEL SİLAHLANMA’ya İlişkin İSTATİSTİKLER

2007

Emniyet Genel Müdürlüğü göre, ülke genelinde polis bölgesinde suçların işlenmesinde silahın kullanılması ile amaçsız silah kullanılmasındaki görüntü şöyledir:
 
ELE GEÇİRİLEN    Umut Vakfı
SİLAHLAR200520062007 nisan2007 sonu öngörüleri
RUHSATLI260426597672715
RUHSATSIZ1297819769580930113
TOPLAM1558222428657632828
Artış hızı % 143,93531 146,3706082
 
Ruhsatlı Ruhsatsız Silah Oranı 
20054,983870968
20067,434749906
20077,573663625
2007 öngörü11,09134438
 
 
 
2007 yılı Ocak – Nisan ayları arasında
Kişilere, mal varlığına, topluma, millete ve devlete karşı toplam 276.572 olay meydana gelmiştir. Bu olaylarda 3037 kişi ölmüş ve 54.350 kişi yaralanmıştır. Bu olaylarda kullanılan ve ele geçirilen ruhsatlı silah sayısı 767; ruhsatsız silah sayısı ise 5809’dur...
2007’nin ilk 4 ayında suçta kullanılan ruhsatsız silah sayısı, ruhsatlıların 7,5 katından fazladır...
 
 
2006 yılında
Mala ve şahsa karşı toplam 785.510 olay meydana gelmiştir. (Mala karşı:463.834 olay
Şahsa karşı: 321.676 olay) Bu olaylarda 8069 kişi ölmüş ve 161.602 kişi yaralanmıştır.Sözkonusu olaylarda kullanılan ve ele geçirilen ruhsatlı silah sayısı 2659; ruhsatsız silah sayısı ise 19.769’dur...
2006’da suçta kullanılan ruhsatsız silah sayısı, ruhsatlıların yaklaşık 7,5 katıdır...
 
Kuru sıkı silahla:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü verilerine göre; İstanbul’da 2006 yılının ilk 9 ayında, sadece polis bölgesinde kurusıkı silahlarınkarıştığı olay sayısı 2475. Kuru sıkı silahın gerçek silaha dönüştürülmesi ile 33 kişi öldürülmüş, 566 kişi yaralanmıştır391 adet gasp olayı meydana gelmiştir.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı’nca derlenen verilere göre; 2006 yılı verilerine göre, 2066 Adam Öldürme ve Adam Öldürmeye teşebbüs suçları toplamının (2066) % 29’u ateşli silahla, %20’si bıçakla ve % 51’i ise diğer enstürmanlarla işlenmiş bulunmaktadır. Kullanılan ateşli silahların % 87’sinin ruhsatsız olduğu saptanmıştır. 
 
Öte yandan aynı yıl içerisinde (2006) "meskun mahalde silah atma"   olay sayısı 6533’ü bulmakta ve bu total 2005 yıla göre % 19’lük bir artışı ifade etmektedir.  Bu suçun açığa çıkarılma oranında da 2005 yılına göre % 2’lik bir azalma vardır. Olayın daha ciddi yanı 6136 sayılı Ateşli Silahlar... Yasaya aykırılık sayısı 2006 yılında geçen yıla oranla % 79’luk bir artışla 19.137’ye ulaşmıştır. Tüm bu ham verilerin belgelediği sosyo-kriminolojik ve adli gerçek Türkiye’de ciddi bir silaha sarılma sorunu olduğudur.
 
Bu sorunun ciddiyet derecesi  suç mağdurları üzerine Türkiye’de bir anket yapıldığında ortaya çıkacaktır. Zira tüm veriler kolluğa intikal edenlere olaylara  özgü olup, kriminolojide karanlık sayı denilen ve hiç kolluğa intilkal etmeyenler vardır ve bunların oranı da gerçekten çok yüksektir.  İşte bu veriler ile kitle iletişim araçlarında tanık olduğumuz “maganda kurşunu” kurban haberleri karşısında milli felaket piyangosunun kime isbaet edeceğini tahmin etmek olası değlse de, çok insanın öleceği kesindir. Bu sosyolojik temelli/kültürel bazlı silah taşıma fetişizmi ile mücadele doğrultusunda  Umut Vakfı’nın çabaları ile  oluşan ve farklı toplumsal kesimler tarafından da sahiplenilen moment çok önemlidir... Bu tabloda çok önemli bir değişken ise uyuşturucu madde kullanımı ile ticaretinde artış gelmektedir. Silah ve uyuşturucu tutkunluğu etkileyen/vurgulayan teorik yaklaşımlara temel  teorik yaklaşım ise  "kolalıkla sağlabilir" olması teorisidir. Bu teori Türkiye’de kanıtlanmıştır.
 
 
Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatları “Verilmesi” İle İlgili İstatistikler
2005 ve 2006 YILINDA VERİLEN SİLAH RUHSATLARININ
TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI
 
Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerine göre;
RUHSATLARTAŞIMABULUNDURMAAV TÜFEĞİTOPLAM
2005297.589316.24555.055668.889
2006299.505309.4063980612.891
2007 öngörü301.433302.704287604.424
KURUSIKI2004 temmuz 356.218 (bugüne ait güncel veri henüz bulunmamaktadır...)  
 
2005 ve 2006 yılında verilen silah ruhsatlarının türüne göre ve 2007 yılına ilişkin sayısal öngörünün dağılımı şu şekildedir:
Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre;
  1. Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince, jandarma bölgesinde;
2005 yılında             821 adet tabancaruhsatı verilmiş olup;
Bunların;                  434 adet bulundurma,
                                 112 adet taşıma,
                                 269 adet kamu görevlisi silah taşıma,
                                6 adet emekli kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı verilmiştir.
 
  1. 2006 yılında                 815 adet tabanca ruhsatı verilmiş olup;
            Bunların;                    436 adet bulundurma,
                                               105 adet taşıma,
                                               267 adet kamu görevlisi silah taşıma,
                                               7 adet emekli kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı verilmiştir.
 
  1. 2007 yılında                 793 adet tabanca ruhsatı verilmiş olup;
            Bunların;                       410 adet bulundurma,
                                                  105 adet taşıma,
                                                  270 adet kamu görevlisi silah bulundurma,
                                                  8 adet emekli kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı verilmiştir.
 
 
 
SONUÇ
    
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilen ve sayıları milyonu bulan yivli ve yivsiz av tüfekleri de dikkate alındırığında; polis ve jandarma bölgesinde bulunan ruhsatlı silah sayısı yaklaşık 2,5 milyondur. Suçlarda kullanılan ruhsatsız silah sayılaır da göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de kişilerin kullanımında bulunan toplam silah sayısı (ruhsatlı ve ruhsatsız dahil, gerçeğe dönüştürülmüş kurusıkı silah hariç) ortalama 7 ile 10 milyon arasındadır. Ruhsatsız ve kurusıkı silah sayısının hızla arttığı ve suçlarda çok yaygın olarak kullanıldığı açıkça tespit edilmektedir.
 
KAYNAKLAR: Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı verilerinden UMUT VAKFI tarafından derlenmiştir...