Türkiye’de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri MUĞLA Yerel Medya Semineri

“Türkiye’de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri”
Yerel Medya Semineri’nin 8.si Muğla’da yapıldı...
“Türkiye’de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri” Yerel Medya Semineri’nin sekizincisi
27-28 Kasım’da Muğla Tuna Otel’de yapıldı.
Seminer’e Muğla, Aydın, Denizli ve Burdur illerinden yaklaşık 70 gazeteci katıldı...

Umut Vakfı’nın; medyanın, yerelden başlayarak, şiddeti ve bireysel silahlanma ile oluşan şiddet olaylarını topluma yansıtma biçimine objektif ve meslek gereklerine uygun eleştirellikle yaklaşmasını sağlamak amacıyla başlattığı “Türkiye’de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri” konulu Yerel Medya Seminerleri 2007 yılından bu yana devam ediyor. Bugüne kadar Diyarbakır, Rize, Eskişehir, Hatay, Kars, Gaziantep’ ve konya’da düzenlenmiş olan seminerlerin sekizincisi 27-28 Mayıs 2010 tarihlerinde Muğla Tuna Otel’de yapıldı.

Friedreich Ebert Stiftung Derneği’nin katkı verdiği Seminer, 27 Kasım 2010 Cumartesi günü, saat 14:00’de, “Açılış” konuşmalarıyla başladı. Bir buçuk gün süren seminerin açılışında Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman insan haklarının en temel hakkı olan “yaşama hakkı”nın bireysel silahlanma sebebiyle ihlal edildiğini ve ihlallerin de demokratikleşme çabalarına sekte vurduğunu belirtti. Muğla Valisi Fatih Şahin de ütopyaları gerçekleştirmenin mümkün olduğunu, ancak mücadele ederek sağlanabileceğini dile getirdi.

Seminerin “Eleştirel Gazetecilik, Medya Okuryazarlığı, Şiddet Haberleri” başlıklı ilk oturumunda eleştirel gazetecilik nasıl yapılır, Türkiye’de yaşama hakkı açısından bireysel silahsızlanma ve gazetecilik meslek etik ilkeleri konuları ele alındı. Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ünal Türkeş’in başkanlık yaptığı bu oturumda, Umut Vakfı Onursal mütevellisi ve Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı Nail Güreli, toplumsal sorunlara duyarlı gazetecilik nasıl yapılır, günümüzde bunu gerçekleştirmek nasıl mümkün sorularının cevabını katılımcılar ile birlikte aradı. Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatrist Dr. Ayhan Akcan, Türkiye’de bireysel silahlanmanın toplamda 14 milyona ulaştığını bu sayının kolluk güçlerinin elindeki silahlardan çok yüksek olduğunu ve bu nedenle silah taşıma ve bulundurma koşullarının ağırlaştırılması gerektiğini ve bireysel silahsızlanmanın sağlanması gerektiğini belirtti. Akcan, bireysel silahlanma sorunun çözümü için yapılması gerekenleri ve Silah Kanunu Tasarısı’nda yer alması gereken düzenlemeleri vurguladı. Dr. Recep Yaşar ise TGC Hak ve Sorumluluk Bildirgesi çerçevesinde, gazetecilerin şiddet haberlerine yaklaşımının nasıl olması gerektiğini güncel örneklerle anlattı. Yaşar, gazetecilerin insan haklarından, emekten, barıştan yana olmaları gerektiğini ve bir gazetecinin en önemli görevinin bilgi kirliliği içerisinde doğru olanı seçmek olduğunu vurguladı.

28 Kasım 2010, Pazar günü sabah 10:30’da başlayan “Eleştirel Gazetecilik Arayışı: Kuramlardan uygulamalara bir çerçeve kurmak” başlıklı 2. Oturum’da ise medya okuryazarlığı, barış gazeteciliği ile toplumsal cinsiyet rolleri ele alındı. Bodrum Yarımada Gazetesi Sahibi Hüseyin Anıl’ın otrum başkanlığı yaptığı bölümde Doç. Dr. Abdulrezak Altun medya okuryazarlığı kavramını ve gazetecinin medya okuryazarlığının nasıl olabileceğini örneklerle anlattı. Bağımsız gazeteci Tolga Korkut ise barış gazeteciliği konusunu ve bireysel silahlanmaya ilişkin olayların barışçı anlatısının ve haberleştirilmesinin nasıl yapılabileceği üzerinde durdu ve hak ihlallerinin ve ayrımcılığın haberlerle meşrulaştırıldığını belirtti. Av. Filiz Kerestecioğlu da şiddet suçlarında toplumsal cinsiyet rollerini ele aldı. Medya hukuk işbirliğinin önemine değinerek, adli takipteki olayların medyaya yansıtılmasında mağdurların haklarının ihlal edilerek haber yapmanın mağdur yakınlarını, kaybettiklerinin ardından, daha fazla zorluk yaşattığını vurguladı.

Muğla Üniversitesi M.Y.O Radyo Televizyon Teknolojileri Programı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Abdulrezak Altun’un başkanlık ettiği “Şiddetten Haklara Medya: Deneyimler ve Olanaklar” başlıklı 3. Oturum’da ise Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay medyadaki nefret söylemini, Radikal Gazetesi yazarı Ertuğrul Mavioğlu da şiddet haberleri ele alınırken editorlerin hangi konulara dikkat etmeleri gerektiğini yaygın medyadan deneyimler ile aktardı. Nail Güreli’nin seminere ilişkin yaptığı genel değerlendirme ile sona erdi.
Eğitim Programı
Nazire Dedeman Çağatay Açış Konuşması
Fotoğraflar