Umut Vakfı 25. Yıl Kataloğu

Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı (Umut Vakfı) 1993 yılında bundan 25. yıl önce kuruldu. Oğlum Umut Önal’ın silahla öldürülmesi üzerine ülkemiz böyle başka acılar yaşanmasın diyerek toplumsal, yaralardan biri olan yaşama hak tanınmasının kamuoyunu bilinçlendirmekle başladık. Ve bu kapsamda da çalışmalarımızı başlattık.

İnsanın en temel hakkı olan yaşama hakkını merkeze alan hukukun üstünlüğüne, adalete ve barış kültürüne inancımızın yanı sıra bireysel silahsızlanmaya dikkat çekmeyi amaçladık.

Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları üzerinde çok durulmasına karşın, ülkemiz insanlarının bilincinde açıklık kazanmamıştır. Bu da, bireylerin konunun kanun yapıcılarını ilgilendirdiği izleniminden kaynaklanmaktadır. Oysa vatandaşlık hakkı ve sorumluluğu taşıyan toplumlar hukuku ve adaleti var edebilmektedir ve etmelidir. Bunu başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyanın çok gereksinimi olduğunu biliyorum. Onurlu toplumlar hukuka saygılı, insanca yaşama hakkını koruyabilen toplumlardır. Onur, barışın saygınlık tartısı, gelişmenin hak ve özgürlükten sapmayan yol gösterici pusulasıdır. Ve biliyoruz ki, insan onuru hukuk devletinin benimsenmesi hukukun korunması ve gelişmesi ile eş anlamlıdır.

Umut Vakfı gençlerin şiddetten yana değil barıştan yana bireysel olarak yetişmeleri amacı doğrultusunda çatışma, çözme, uzlaşma, arabuluculuk konularında çalışmalar yapıyoruz. Özellikle şiddetsiz bir topluluk için, toplumsal zihniyeti ve algıyı oluşturmak için çalışmalarımıza devam ettik.

Hukukun üstünlüğüne barış kültürüne, inançla bireysel silahsızlanmaya da dikkat çekmeyi amaçlayan Umut Vakfı; 25 yıl da yaptıklarını şu an elinizde bulundurduğunuz bu kataloğa sığdırmaya çalıştı.  Bu çabamız hep devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Umut dolu yarımlara,

Nazire Dedeman Çağatay
Kurucu Başkan