UMUT VAKFI 39. MÜTEVELLİ HEYETİ VE OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Umut Vakfı kurucusu ve 25 yıldır başkanlığını sürdüren Sayın Nazire Dedeman Çağatay’ın 4 Şubat 2019 günü vefat etmesinin ardından 26 Şubat 2019, Salı günü Mütevelli Heyeti ve Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Vakfın merkezinde yapılan toplantıya; mütevelliler Özlem Önal, Özben Önal, Fikret İlkiz, Banu Dedeman, Sibel Savacı ve Rıfat Dedeman katıldı. Mütevelli heyetinin yaptığı toplantıda; Kurucu Başkan Nazire Dedeman Çağatay’ın Vefatı nedeniyle Vakıf Senedinin 7. Maddesi gereği boşalan üyeliğe kurucu mütevelli halefi olarak torunu Damla Soyuer’in getirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Mütevelli heyeti, Nazire Dedeman Çağatay’dan boşalan Umut Vakfı Başkanlığı için de Vakıf senedinin 12. Maddesi gereği seçimi yaptı. Oybirliğiyle kurucu mütevellilerimizden Özben Önal Umut Vakfı’nın yeni başkanı olarak belirlendi. 

Umut Vakfı 2018 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Çizelgeleri ile Denetim Raporu okundu, görüşüldü ve onaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Umut Vakfı’nın 2019 yılı Yönetim Kurulu Çalışma Programının ve 2019 yılı Bütçe ve Plasman planı okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul ederek onaylandı.

Umut Vakıf’ı Resmi Senedi’ne göre, süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinden Banu Dedeman, Sibel Savacı, Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Av. Fikret İlkiz, Prof. Dr. Timur Demirbaş, Dr. Ayhan Akcan, Prof. Dr. İsmail Tufan ve Damla Soyuer oybirliğiyle yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Geleceğin garantisi olan gençlerimizi hukukun üstünlüğünü benimsemiş, çevreye ve insanlığa duyarlı, uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yolları yeğleyen, yurttaş olma bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayarak Nazire Dedeman Çağatay önderliğinde 1993 yılında kurulan Umut Vakfının; Kurucu Mütevellileri, Mehmet Kemal Dedeman, Şahinur Dedeman, Murat Dedeman, Şanver Dedeman, Özlem Önal, Özben Önal, Banu Dedeman, Prof. Dr. Mehmet R. Gürkaynak ve Rıfat Dedeman (Mehmet Kemal Dedeman halefi) Seçilmiş Mütevellileri ise, Av. Fikret İlkiz, Sibel Savacı, Kurtuluş İnanılır’dan oluşmaktadır.

Vakfın Danışma Kurulunda ise Prof. Dr. İpek Gürkaynak, Prof. Dr. İlter turan, Prof. Dr. Mustafa Tören Yücel, Erbil Tuşalp, Yrd. Doç. Esengül Ayyıldız ve Leyla Üstel yer almaktadır.