Haftanın Yorumu

“10 aydı 51 bin 914 ruhsatsız silah yakalandı”

 
Umut Vakfı olarak; yılmadan usanmadan bireysel silahlanmadaki artışa ve bir tıkla kolaylıkla silah alındığına, sonuçta da silahlı şiddetin her yıl daha da arttığına dikkat çekiyoruz…
 
Ki; sayın Ali Yerlikaya’da İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturduğundan bu yana emniyet birimlerini, ülkemizin baş belası haline gelmiş olan “uyuşturucu, çeteler ve de bireysel silahlanmayla” mücadele konularında teyakkuza geçirmiş bulunuyor… 
 
Medyadan emniyet teşkilatlarının bu konulardaki operasyonel çalışmalarını izliyoruz…
 
Hemen her gün çeşitli illerde düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız onlarca silahın ele geçirildiğine de tanık oluyoruz…
 
Umarız bu operasyonlar, çalışmalar sürer ve bireysel silahlanmadaki pervasızca artış önlenir… Ve en önemlisi de silahlanmayı önleyebilecek, silahlı şiddeti önleyebilecek yasal düzenlemeler yapılır…
 
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtlarken “Ülke genelinde 1 Ocak-31 Ekim’de 51 bin 914 ruhsatsız silah ele geçirildiğini” bildirdi…
 

 
 

Forum

Medyada Mahkeme


Fikret İLKİZ

Medya haber verir, yorum yapar, toplumda tartışmalar açılmasını sağlar. Toplumun bekçisidir, gözü kulağıdır. Duyar, araştırır,  yorumlar, haberleştirir, eleştirir, topluma yayar, haberi takip eder.
 
Kısaca; herkesin bilgi edinmesini ve görüş edinme hakkını sağlar.
 
Kısaca; temel insan hak ve özgürlüklerini gözetir, korur ve geliştirir.
 
Kısaca, toplumsal olayların denetimini sağladığı gibi yargılayıcı fonksiyonu ve eleştirileriyle çok sert, hatta doğru bilgilendirme koşuluyla provakatif bile olabilir.
 
Ancak medyada mahkeme kurulmaz.
 
Demokratik toplumun en önemli unsurlarından olan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi ile güvence altına alınan ifade ve haber alma özgürlüğünü sağlamak için Devletler ulusal ve ulusalüstü tüm taahhütlerine uymak zorundadır.
 

Okuyun

Medyada şiddet dili ve söylemi: Görünenin ötesi


Prof. Dr. Hülya UĞUR TANRIÖVER
Sosyolog, İletişim Bilimci
 
Davranışlarımız, duygularımız, düşünme ve dünyayı algılama biçimlerimiz üzerinde medyanın önemli bir rolü olduğu bugün tartışılmaz bir gerçek. Genel olarak şiddet, özel olarak da, kadınlara karşı erkek şiddeti söz konusu olduğunda da, şüphesiz tüm diğer etkenlerin yanı sıra medyanın pekiştirici etkisini sorgulamak gerekir.
 
Tabii bugün medya, deyim yerindeyse dipsiz bir kuyu… eskiden olduğu gibi birkaç gazete, üç beş televizyon kanalı değil koskoca bir evren var karşımızda. Her birimizin onlarcası arasında gezindiğimiz WhatsApp gruplarından X’e; her konuda her tür ahkam keseni bulabildiğimiz Youtube veya kimilerinin olmazsa olmazına dönüşen Tiktok’a sayısız mecra ve içerikle iç içeyiz. 
 
Farklı özelliklere sahip olsalar da bu farklı mecralar şiddetin sürmesine, hatta üretilmesine üç farklı biçimde katkıda bulunuyor: Meşrulaştırma, normalleştirme ve sanallaştırma. ....
 
 

VakfımızıDestekleyenler