Haftanın Yorumu

Adalet, hukukun üstünlüğü herkese lazım…


Geçtiğimiz hafta sonu, yani 16 Nisan Pazar günü ülkemizde yeni bir sistemi, Başkanlık sistemini öngören Anayasa değişikliğiyle ilgili referandum oylaması gerçekleştirildi…
 
Ve Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde 1923’ten bu yana uygulanan parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngörün Anayasa değişikliği yüzde 51.4 oyla kabul edildi…
 
Türkiye’de ilk referandum 1961 Anayasası ile ilgili yapılmıştı. 9 Temmuz tarihinde yapılan referanduma katılan seçmenlerin yüzde 61.7’si Anayasa’nın kabulü yönünde yani “evet” oyu kullanmıştı…
 
Yine bir askeri darbe sonrası düzenlenen 1982 Anayasası ise 7 Kasım 1982’de halk oylamasına sunuldu. 82 Anayasası da, yüzde 91.37 “evet” oyu ile kabul edildi…
 
Evet, 82 Anayasası’ndan 34.5 yıl sonra Türkiye’de yeni bir dönemi, yani Başkanlık sisteminin başlatılmasının yolunu açacak Anayasa değişikliği ise ilk iki referanduma kıyasla daha düşük bir oyla, yüzde 51.4 ile kabul edildi…

Sonuç olarak; artık Türkiye’de yeni bir dönem başlamış bulunuyor… Referandumdan önce çok tartışıldı, ama asıl şimdi Başkanlık sisteminin getirilerini ve götürülerini hep birlikte yaşayıp göreceğiz…

Vatandaşlarımızın yarısının oyuyla kabul edilen yeni düzenlemeye göre ilk aşamada Hakimler ve Savcılar Kurulu 30 gün içinde yeniden yapılandırılacak ve ....
 
 

Forum

Hiç Katılmıyorum, Tamamen Katılıyorum


Fikret İLKİZ
 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 5 Nisan “avukatlar günü” için web sayfasında kutlama mesajı yayımladı. “İnsanlık tarihi kadar eski olan savunma hakkının bir temsilci aracılığı ile kullanılması avukatlık mesleğini yaratmıştır. Bağımsız savunmayı temsil eden avukat, halkın hak arama özgürlüğünün sesi ve teminatı, adil yargılanma hakkının yaşama geçmesinin en önemli şartıdır. Adil yargılamanın ve yargısal güvenliğin bulunmadığı yer hukuk devleti olamaz. Yargının kurucu unsurlarından olan savunma makamını temsil eden avukatlarımızın, “Avukatlar Gününü” kutlarız. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu”
 
Bu bakış açısı gerçekten memnuniyet verici ve herhalde samimi! Ama hiç gerçekçi değil…
 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu  bu mesajına göre; avukatları halkın hak arama özgürlüğünün sesi ve teminatı olarak görüyor, adil yargılanma hakkının sağlanması için yargının kurucu unsuru olarak kabul ediyor.
 
Herhalde bu kutlamalarının ardından bir gün sonra olanları ve gerçekleri bilmiyorlar!
 
Tutuklu meslektaşları Av. Bülent Utku, Av. Mustafa Kemal Güngör ve Av. Akın Atalay için Çağlayan adliyesinde “adalet nöbeti” tutmak isteyen avukatlara Çevik Kuvvet “zor kullandı” ve saldırdı. 6 Nisan 2017 günü İstanbul Çağlayan Adliyesinin tam ortasında yargının kurucu unsuru avukatların kafalarını kırmak istediler.

Okuyun

“Mobing önlenemiyor”

Özcan YILDIRIM
 
ANKARA – Mobbing Eğitim, Yardım ve Araştırma Derneği (MEYAD) Başkanı İsmail Akgün, iş yerinde psikolojik tacizin (mobbing), “İş yerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan davranış” olarak tanımlandığını belirterek söz konusu tutum ve davranışların mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar verdiğini söyledi.
 
Mobbingin iş yerindeki statülere göre “yukarıdan aşağı”, “eşitler arasında” ve “alttan yukarı” olmak üzere temelde üç türünün bulunduğunu ifade eden Akgün, şu bilgileri verdi:
 
“İş yerinde astın kendisini ifade etmesini engelleme, söz hakkı vermeme, azarlama ve karalama, başarısız gösterme, özel yaşamını alaya alma veya eleştirme, tehdit, hakaret, dedikodu, iftira, diğer çalışanlardan izole etme, şikayet kanallarını sınırlama-engelleme, yok sayma, karalama-damgalama, hiç iş vermeme, aşırı iş verme, çelişkili emirler verme, dil-din- mezhep-siyasi görüş-etnik köken farklılıklarını temel alarak ötekileştirme, ayrımcılık, hatalarını sürekli yüzüne vurma, iş tanımının dışında işler verme gibi davranışlar mobbing davranışlarıdır. Bu davranışların beş aşaması vardır. Bunlar, iş yerlerinde genellikle olaylar çatışma ile başlar, sabır ....
 

VakfımızıDestekleyenler