Haftanın Yorumu

“Ahlak, Etik ve Hukuk” tartışılacak


Umut Vakfı’nın her yıl geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 10’uncusu yapılacak Hukukun Gençleri Sempozyumu’nda “Ahlak, Etik ve Hukuk” tartışılacak.
 
Bu yıl İzmir’de Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 21-22 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek sempozyumun 21 Kasım Perşembe günü açılışını Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Demirtaş yapacak.
 
Sempozyumun “Hukuk, Ahlak ve Etik” başlıklı ilk oturumunda Sümeyye Vadi “Hukuk ve Ahlak Üzerine”, Merve Ergün “Hukuk, Ahlak ve Etik üzerine”, Muhammed Said Demiroğlu “Etik, Ahlak ve Hukuk İlişkisi”, Berfin Bazan “Ahlak, Etik ve Hukuk nedir ve birbirini etkiler mi?”, yine Buse Aris “Hukuk, Etik ve Ahlak birbirini etkiler mi”yi irdeleyecek.
 
İkinci oturumun konusu “Toplum, Özgürlük ve Hukuk”. Bu oturumda da; Nida Hâkim “Hukukun Toplumla Olan İlişkisi”, Solmaz Türkoğlu “ Özgürlükler ile Etik, Ahlak ve Hukuk Arasındaki İlişki”, Emir Yıldırım “ Hukuk-Etik İlişkisi ve Kavramların Değişkenliği”,  Kübra Özcan “Hukukun Oluşturulmasında, Uygulanmasında ve Yorumlanmasında Etiğin ve Ahlakın Rolü, Sena Bakır “Hukukçu kimin doğrularına göre karar vermelidir?” başlıklı sunumlar yapacak.
 
 

Forum

Erişimin Engellenmesi Son Çaredir


Fikret İLKİZ

Yargı Reformu hakkında 17 Ekim 2019 kabul tarihli 7188 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (R.G 24.10.2019-30928) 4 Mayıs 2007 kabul tarihli 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un bazı maddelerini değiştirdi.
 
İnternet ortamındaki yayınlar bakımından kanun değişikliği denirse eğer; olması gerekenin çok geç yerine getirilmesinden ibaret düzenleme demek daha doğru olur. İfade özgürlüğünün korunup geliştirilmesine katkısı yoktur.
 
5651 sayılı Kanunun “Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi” başlıklı 8 maddesinin 7’inci ve 8 inci fıkralarda değişiklik yapıldı ve maddeye 17 inci fıkra eklendi.
 
Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrasına “Cumhuriyet savcısı” eklendi.
 
İnternet ortamındaki yayınlardan dolayı “soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde”, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. 7 inci fıkranın önceki düzenlemesinde eskiden “Cumhuriyet savcısı” yoktu, şimdi eklendi.  ...
 

Okuyun

Yalan duymaktan hoşlanıyoruz


Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma insanların kendilerine yalan söylenmesinden hoşlandıklarını ortaya çıkardı. Psikolog Bilge Uzun da, yalanın renkleri olduğunu belirterek “Gerçeği duymak yerine doğru olmadığını bilmemize rağmen pembe yalanlar her zaman bizi daha keyifli hale getiriyor” ifadelerini kullandı.
 
2018 yılında Science Dergisi’nde yayımlanan bir araştırmada insanların kendilerine yalan söylenmesinden hoşlandıkları ortaya konuldu. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) üç araştırmacı, 2006-2017 yılları arasında yaklaşık 3 milyon kişinin tweet’lediği 126 bin öyküyü analiz etti. Tweetleri karşılaştıran araştırmacılar yalanların gerçeklerden daha hızlı ve daha uzağa yayıldığını tespit etti. Yalan tweetlerin içeriğini analiz eden MIT ekibi, yalanların gerçeklerden daha yeni ve daha ilginç olduğunu gördü. Ayrıca yalanların duygusal tepkiyi tetiklemede daha iyi olduğunu gözlemlendi.
 
Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğr. Üyesi. Doç. Dr. Bilge Uzun yalan söylemenin bireysel olduğunu, kişilerin jest ve mimiklerinde yaşanan değişimden yalan söylenildiğini anlamanın mümkün olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra yalanın mor, beyaz ve pembe renklerinin olduğunu ve kişilerin en fazla pembe yalan duyduklarında mutlu olduğunu da dile getirdi. ....
 
 

VakfımızıDestekleyenler