Haftanın Yorumu

Fırsatlar ülkesi Amerika!


Mi gerçekten?
 
En iyi orada yaşayanlar biliyor…
 
Ama uzaktan bakınca; koronavirüs salgınına rağmen bireysel silahlanmanın dünyada en yüksek olduğu ve son sürat arttığı bir ülke… Ve şiddetin de, bu silahlanmaya paralel olarak arttığı gerçeği…
 
Güya koruma amaçlı silahlanıyorlar… Bireysel silahlanmadan yana olanların tezi bu; “ama korunmak için silaha ihtiyacımız var…”
 
Cart kaba kağıt…
 
Kaba oldu, ama inanın en güzel yanıt bu…
 
Belde, evde, arabanın bagajında bulunan silah ÖLDÜRÜR… Ve insanı bir anda CANAVARLAŞTIRIR…
 
Ve öldürüyor da…
 
Fırsatlar ülkesi olduğu söylenen Amerika, bu yüzden yani hemen her gün bireysel silahlarla işlenen cinayetlerle sarsılıyor…

ABD’de 2020 yılında 39 milyon kişi silah almak için başvuru yapmıştı… Sadece Kaliforniya’da Üniversitesi’nin yaptığı araştırma; koronüvirüs salgını sonrası geçen yıl 100 binden fazla insanın bu eyalette silah satın aldığını ortaya koymuştu. Ankete katılanların gerekçesi ise salgın nedeniyle ve binlerce kişinin eyalet hapishanelerinden salıverilmesi yüzünden ....
 
 

Forum

Adalet Davasında Hançeri Gizleyenler


Fikret İLKİZ
 
Anayasa Mahkemesi tarafından kanunlara uygun bir karar verilerek HDP hakkındaki iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verildi. Gerekçesi henüz açıklanmadı.
 
Bu karar üzerine HDP’nin kapatılmasını isteyen politikacılar bu kararı veren Anayasa Mahkemesinin kapatılmasını istediler. Çünkü, Anayasa Mahkemesi kapatma davasına devam etmek yerine iddianameyi “kanun gereği” iade etmesini siyasi olarak çok sert eleştirdiler.
 
Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası ile kurulmuştur. 7 Mayıs 2010 kabul tarihli 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12 Eylül 2010’da halk oylamasıyla kabul edilmesiyle birlikte 30 Mart 2011 kabul tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir. Bu değişiklikle üye sayısı on yediye çıkarılmıştır. Mahkemeye bireysel başvuruları karara bağlama yetki ve görevi verilmiştir. Siyasi partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurulca bakılmakta, bireysel başvurular ise bölümlerce karara bağlanmaktadır. 2010 Anayasa değişikliği ile ....
 

Okuyun

ABD’de 60’dan fazla şehirde Asya dayanışması


Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 60’tan fazla şehrinde protestocular, Asya toplumuyla dayanışma eylemleri düzenledi. Eylemcilerden biri “Bize Vietnam hakkında yalan söylediler, bize Irak hakkında yalan söylediler, bize Suriye hakkında yalan söylediler, bize tüm Latin Amerika hakkında yalan söylediler” dedi.
 
Washington, New York gibi büyük şehirlerden Sequim gibi küçük kasabalara kadar ülke çapında protesto gösterileri düzenlendi. Gösteriler hem ulusal hem de yerel olarak ana akım medyadan önemli ölçüde yer aldı. Protestolar, geçen yıl içinde Asya karşıtı nefret suçlarındaki endişe verici artışa dikkat çekti ve bu artış ABD’nin Çin’e yönelik giderek daha düşmanca bir dış politikasına bağlandı.
 
Göstericiler, Çin’in Kovid-19 salgını için günah keçisi ilan edilmesi ve Asya halkına karşı yüzyıllardır süren ayrımcılığın Asya karşıtlığını artırdığını belirtti.
 
Eylemlerden bazı örnekler:
 
Atlanta:

Atlanta’nın Chamblee bölgesinde yürüyüş yapan göstericiler ırkçılığı ve ana akım medyanın saldırıyı nefret suçu olarak nitelendirememesini kınadı.
 
San Francisco:
 
detay
 

VakfımızıDestekleyenler