Her birimiz, yaşadığımız hayatı ve kendi inisiyatif alanlarımızı esas olarak kendimiz inşa ederiz. Bu süreçte, içine doğduğumuz kültürel ve sosyal ortam, aile, eğitim sistemi içinde şekillenirken, toplumsal hayata ilişkin bazı kodları da ediniriz. Siz gençlerle yaptığımız bu çalışmanın merkezinde ise, “hukukun gençleri” olarak hitap ettiğimiz sizlere, yaşadığımız toplumsal hayata ilişkin düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz demokratik bir tartışma ortamı yaratmak ve sizlerle karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaktır.
 
Umut Vakfı Araştırma Merkezi’nin ilk çalışması olan “Hukukun Gençleri Sempozyumu” dizisini bu amaçla başlattık. Araştırma Merkezi olarak sürdüreceğimiz bu sempozyumlar dizisi, her yıl farklı konularla devam edecek. Böylece, her yıl, farklı konularda yeni düşüncelerin ortaya çıkması, siz gençlerin bu konularda özgürce tartışmanız, yeni insanlarla ve yeni dünyalarla tanışmanız için geniş bir platformu sizlerle birlikte inşa etmeyi arzu ediyoruz. Yeni fikirlerin, araştırmaların ve farklı dünyaların Umut Vakfı Araştırma Merkezi şemsiyesinde buluşmasını ve gençlere ait, gençler tarafından üretilmiş bilgi ve uygulamaların şemsiye altında buluşmasını umuyoruz. Umut Vakfı olarak bizler, çalışmalarımızda, disiplinlerarası bakış açısının önemli olduğunu düşünürüz. Tek disiplinde uzmanlaşmak, belirli bir alanda derinlikli bilgiyi getirirken, bu alanı çevreleyen diğer konuları kapsayan bütünlüklü bir yaklaşımı mümkün kılmaz. Bu nedenle, siz gençlere verilen konularda düşünmeniz ve araştırmanız üzere çağrıda bulunurken, konuya disiplinlerarası yaklaşmanızı istiyoruz. 
 
Bildirilerinizde disiplinler arası bakışla Türkiye’deki durumun analiz edilmesi, farklı ülkelerdeki durum ve uygulamalarla karşılaştırılması; disiplinler arası bakışta sosyoloji, hukuk, felsefe, iletişim, kültürel çalışmalar, sosyal psikoloji, adli tıp, kriminoloji, toplumsal tarih gibi disiplinlerin alanında hareket edilmesi beklenmektedir. Coğrafi alan Türkiye ile sınırlıdır; ancak uluslararası örneklerle karşılaştırmalar da önemsenmektedir. Sempozyumların çalışma dili Türkçedir.
Başlık Yer Tarih
Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi - 9 Yargıda İyi Hal İndirimi ve Takdiri Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İstanbul 22-23 Kasım 2018
Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi - 8 Adalet, Hukuk ve Cezasızlık İstanbul 24 - 25 Kasım 2017
Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi- 7 Sosyal Medya ve Gündelik Hayata Etkisi Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eskişehir 24-25 Kasım 2016
Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi- 6 "Şiddetin Mağdurlarının Yaşamlarına Olan Etkisi" Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eskişehir 26 - 27 Kasım 2015
Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi-5 "Edebiyat ve Sanat’a Sansürde Yargı Kararları" Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Eskişehir 27 - 28 Kasım 2014
Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi - 4 "Edebiyat ve Hukuk" Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 28-29 Kasım 2013
Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi - 3 "Hukuk Felsefesi" Akdeniz Üniversitesi 11-12 Ekim 2012
Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi - 2 "Şiddet Döngüsünü Kırmada Hukukun Rolü" Ankara Barosu Konferans Salonu 25-26 Kasım 2011