"Türkiye’de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri" Yerel Medya Eğitim Semineri - ZONGULDAK

UMUT VAKFI
Türkiye’de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri Yerel Medya Semineri
Zonguldak
20 Kasım 2011, Dedeman Otel
 
Nazire Dedeman Çağatay
Umut Vakfı Kurucu Başkanı
Konuşma Metni

 
Değerli  konuklarım, Hoşgeldiniz.
 
“Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri” Yerel Medya Seminerlerimizin sekizincisinde Zonguldak’ta sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. 
 
Umut Vakfı, bireysel silahsızlanma, şiddet, barış kültürü ve hukukun üstünlüğü konularında 18 yıldan bu yana çalışıyor, bilgilerini ve araştırmalarını her fırsatta kamuoyu ile paylaşıyor. Bu süreçte, medyanın desteği her zaman bizimleydi. Biz ise, Umut Vakfı olarak, araştırmalarımızı, gördüğümüz sorunları, eleştiri ve değerlendirmelerimizi medyayla ve medya aracılığıyla toplumla paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz.
 
Yerel Medya seminerleri için yola çıkmaya karar verdiğimizde ana konunun insan haklarının en temel hakkı olan “yaşama hakkı” olmasına karar verdik.  Yaşam hakkı ihlalleri demokratikleşme çabalarına sekte vurmaktadır. Dördüncü kuvvet olarak tanımlanan medya ise kamu adına denetim yapma, kamuoyu oluşturma gücü açısından demokrasinin doğru işleyişinde çok önemlidir. Bu sebeple medya ile “yaşama hakkını” ele alıp irdelemekten daha doğal bir sebep bulunamazdı. 
 
Yaşama hakkı ihlallerinin en uç noktası şiddet uygulayarak kişinin hayatına son verilmesidir. Şiddetin en uç noktası ise bireysel silahlanmadır. Medya sayesinde Türkiye’nin şiddet haritasını daha kolay görebiliyoruz. Silahlanma konusunda Türkiye 178 ülke arasında 14.sırada. Son on yılda ise ateşli silahlarla işlenen suçlarda %83 artış yaşanmış.
 
“Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri” Yerel Medya Seminerler dizisinin amacı; ülkemizde en önemli değişimci güç olan medyanın, özellikle de yerel medyanın şiddet ve bireysel silahsızlanma konusundaki olaylara ve olayları yansıtma biçimine objektif ve meslek gereklerine uygun eleştirel yaklaşımını oluşturmaktadır. 
 
Siz gazetecilere, bu konuda çok önemli sorumluluk ve görev düşüyor.  
 
Belki de en fazla okunan, dikkat edilen şiddet haberleri, gündelik yaşamın bir parçası olarak, medya izleyicisine türlü yaşamsal tecrübeler, insan hikayeleri anlatıyor. Peki bu haberlerin ve olayların tanıkları olan gazeteci arkadaşlarımız, bir tür hikaye anlatıcısı olarak, toplumsal kanaat ve davranışları şekillendirdiklerinin farkında mıdırlar? Gazeteciler, tanık oldukları olayları aktarırken, taşıdıkları sorumluluğun bilincinde midirler?
 
Bu sorular, bugünkü eğitim programımızın temelini teşkil ediyor. Öncelikle, gazetecilik meslek ilkeleri, medya okuryazarlığı ve insan hakları açısından şiddet haberleri konuları ele alınacak. Daha sonra şiddet haberlerinde toplumsal cinsiyet, nefret suçları ve medyanın tavrı, şiddet haberlerinde insan hakları ve şiddet haberlerinin editoryal açıdan değerlendirilmesi konularında bilgileneceğiz.
 
Sonrasında; “Yerel Medya’nın Şiddet Haberciliğine Bakışı” konusundaki tartışma oturumunda sayın konuşmacılarımız, oturum başkanlarımız ve siz gazeteci arkadaşlarımız ile bir arada olacağız. Bu oturum, karşılıklı olarak konuya bakış açımızı ortaya koyacağı için son derece önemlidir. Bu nedenle son oturuma katılmanızı, fikirlerinizi, deneyimlerinizi, sorularınızı ve değerlendirmelerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ediyoruz. 
 
Bu bölümü takiben sizlere sertifikalarınızı takdim etmekten gurur duyacağız.
 
Bu vesileyle; organizasyonda emeği geçen herkese; Sayın konuşmacılarımız Nail Güreli’ye, Av. Fikret İlkiz’e, Dr. Ayhan Akcan’a, Av. Filiz Kerestecioğlu’na, Dr. Recep Yaşar’a,  ve Atilla Öksüz’e içtenlikle teşekkür ediyorum. 
Bu seminerin gerçekleşmesine maddi destek vererek gerçekleşmesini mümkün kılan Freidrich Ebert Stiftung Derneği’ne ise teşekkürlerimi sunuyorum.
 
Verimli, eğlenceli ve katılımcılığınızın yüksek olduğu bir seminer olmasını dilerim.
 
Umut dolu yarınlara...