"Uluslararası Mukayeseli Hukuk" Sempozyumu

27 Mayıs 1996
Dedeman Ankara Otel
 
Nazire DEDEMAN
Umut Vakfı Kurucu Başkan
Konuşma Metni 

Sayın Bakanım,
 
Değerli katılımcılar, değerli konuklarım, Vakfımız, Marmara Üniversitesi Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kansas School of Law  organizasyonu ile “Kamusal Yaşamda Son Gelişmeler” sempozyumuna hoş geldiniz.
 
Umut Vakfı yitirdiği evlatlarının anılarını yaşatmak üzere Dedeman Ailesi tarafından kuruldu. 
 
UMUT Vakfının Amacı : “Geleceğin teminatı olan gençlerimize Atatürk’ün izinde önderlik yapacak kişilik ve beceriler kazandırarak onları ülkemizin gelişmesine yardımcı ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirmek; kişilere hukukun üstünlüğünü  benimsetip uygulamasında katkıda bulunmalarını sağlamak; önderimiz Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” anlayışından yola çıkarak, uyuşmazlıkların çözülmesinde barışçıl yolları seçmeyi yeğletmek; bu bağlamda uzlaşma (ve barışı sürdürme ve geliştirme) becerilerini bireylere öğretip benimsetmek”tir.
 
Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları üzerinde çok durulmasına karşın, ülkemiz insanlarının bilincinde açıklık kazanmamıştır. Bu da, bireylerin konunun kanun yapıcılarını ilgilendirdiği izleniminden kaynaklanmaktadır. Oysa vatandaşlık hakkı ve sorumluluğu taşıyan toplumlar hukuku ve adaleti var edebilmektedir ve etmelidir. Buna başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyanın çok gereksinimi olduğunu biliyorum. Onurlu toplumlar hukuka saygılı, insanca yaşama hakkını koruyabilen toplumlardır. Onur, barışın saygınlık tartısı, gelişmenin hak ve özgürlükten sapmayan yol gösterici pusulasıdır. Ve biliyoruz ki, insan onuru hukuk devletinin benimsenmesi, hukukun korunması ve gelişmesi ile eşanlamlıdır.
 
Hukuk ve haklar yalnızca suçu tanımlayan ve cezayı belirleyen bir kurum değil, gelişmeye ve insanca yaşamaya ışık tutan bir çerçeve olarak görülür. Böyle harekete geçirilmesi hukuk ve hukuk devleti kavramlarının günlük yaşamımıza girmesiyle olanaklıdır. Çünkü hukuk, adalet, onu isteyen ve bu istek doğrultusunda çaba veren vatandaşların etkinlikleri ile somutlaşır. Hukuk durağan değildir. Metodik ve sistematik bir şekilde incelenmesi ve günün şartlarına göre yaşama geçirilmesi gerekir.
 
Net Şirketler Grubu ve Başkanı Sayın Besim TİBUK’a, bu sempozyumun gerçekleşmesinde gösterdiği maddi ve manevi desteği için Komitemiz adına teşekkür ederim.
 
Bu arada Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve Siemens Nixdorff firmasına da katkılarından dolayı teşekkür ederim.
Ayrıca değerli görüşleri ile sempozyuma katkıda bulunacak konşumacılarımıza da teşekkür ederim.
 
Sempozyumun başarılı geçmesini ve tüm toplumlara faydalı olmasını diliyorum.
 
Barışçıl bir toplumun sağlanması ancak hukukun üstünlüğünün sağlanması ile mümküdür.
 
Hepinize umut dolu yarınlar efendim.