2. Hukukun Gençleri Sempozyumu: Şiddet Döngüsünü Kırmada Hukukun Rolü

 25 Kasım 2011
 Ankara Barosu
 Eğitim Merkezi
 
Nazire Dedeman Çağatay
 Umut Vakfı Kurucu Başkanı
 Konuşma Metni


Sayın konuklar, sevgili gençler,

Öncelikle katıldığınız ve ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Umut Vakfı, 1993 yılında kurulduğunda, hukukun üstünlüğünü temel alarak ve temel insan hak ve özgürlüklerini rehber kabul ederek; geleceğimizin teminatı olan siz gençlerin, hukukun üstünlüğüne inanan, adalete güvenen, anlaşmazlıklarını uzlaşmayla ve barışçıl yollarla çözümleyen, yurttaş olma bilincini ve sorumluluğunu taşıyan bireyler olarak yetişmenize katkıda bulunmayı hedefledi.

Bu hedef için çalışırken;  hukukun üstünlüğü, barış ve uzlaşma kültürü, yurttaşlık bilinci, şiddet ve bireysel silahsızlanma konusunda akademik çalışmaların yanı sıra eğitimler ve kampanyalar gerçekleştiriyoruz. Çalıştığımız alanlarda, özellikle, bireysel silahlanma ile oluşan şiddet konusunda kamuoyu oluşturma, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz.  

Yaptığımız tüm çalışmaların temel felsefesi ise hukukun üstünlüğü, barış kültürü ve adalete güvendir. Her birimiz, yaşadığımız hayatı ve kendi inisiyatif alanlarımızı esas olarak kendimiz inşa ederiz. Bu süreçte, içine doğduğumuz kültürel ve sosyal ortam, aile, eğitim sistemi içinde şekillenirken, toplumsal hayata ilişkin bazı kodları da ediniriz. Siz gençlerle yaptığımız bu çalışmanın merkezinde ise, “hukukun gençleri” olarak hitap ettiğimiz sizlere, yaşadığımız toplumsal hayata ilişkin düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz demokratik bir tartışma ortamı yaratmak ve sizlerle karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaktır.

2009 yılında kurduğumuz Umut Vakfı Araştırma Merkezi’nin çalışması olan “Hukukun Gençleri Sempozyumu” dizisinin ikincisini bu etkinlikle gerçekleştirmiş oluyoruz. Araştırma Merkezi olarak sürdüreceğimiz bu sempozyumlar dizisi, her yıl farklı konularla devam edecek. Böylece, her yıl, farklı konularda yeni düşüncelerin ortaya çıkması, siz gençlerin bu konularda özgürce tartışmanız, yeni insanlarla ve yenidünyalarla tanışmanız için geniş bir platformu sizlerle birlikte inşa etmeyi arzu ediyoruz. Yeni fikirlerin, araştırmaların ve farklı dünyaların Umut Vakfı Araştırma Merkezi şemsiyesinde buluşmasını ve gençlere ait, gençler tarafından üretilmiş bilgi ve uygulamaların şemsiye altında buluşmasını umuyoruz.

Umut Vakfı olarak bizler, çalışmalarımızda, disiplinler arası bakış açısının önemli olduğunu düşünürüz. Tek disiplinde uzmanlaşmak, belirli bir alanda derinlikli bilgiyi getirirken, bu alanı çevreleyen diğer konuları kapsayan bütünlüklü bir yaklaşımı mümkün kılmaz. Bu nedenle, siz gençlere “Şiddet Döngüsünü Kırmada Hukukun Rolü” konusunda düşünmeniz ve araştırmanız üzere çağrıda bulunurken, konuya disiplinler arası yaklaşmanızı istedik.

Anayasamızda, bildiğiniz üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğu belirtilir ve hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesine yönelik çeşitli hükümler de getirilir. Buna göre, öncelikle, temel hak ve özgürlükler güvence altına alınmalıdır. 

Bugün bir arada bulunacağımız bu sempozyumda, Şiddet Döngüsünü gibi geniş bir konuda, çeşitli yaklaşımları ve araştırmaları siz gençlerden dinlemek ve sizlerle birlikte olmaktan heyecan ve mutluluk duyduğumuzu belirtmeliyim. 
Bu vesileyle, 2. Hukukun Gençleri Sempozyumu çerçevesinde bizlerle işbirliği yapan Ankara Barosu’na ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Maddi katkılarından dolayı ise Friedrich Ebert Stiftung Vakfı’na teşekkür ediyorum.