22. Bireysel Silahsızlanma Ödüllü "Yaşama Hak Tanıyın" El Yazması Mektuplar Yarışması

Açıklama
Bireysel silahsızlanmaya dikkat çekmek amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz, ancak geçen yıl ülkemizde yaşanan olağanüstü olaylar nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız 22. Geleneksel Ödüllü “Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın” konulu El Yazması Mektuplar Yarışması’nı bu yıl yeniden düzenliyoruz…

Yarışmayı ertelemek zorunda kaldığımızda; katılmak için mektup gönderenlere “mağdur olmamanız için yarışma gelecek yıl yapıldığında mektuplarınızı geçerli sayacağız” sözü vermiştik. Ve sözümüz gereği bu mektupları da yeni katılımcıların mektuplarıyla birlikte Yarışma Jürisinin değerlendirmesine sunacağız… Katılımcılara ve yeni katılımcılara duyururuz. 
Konu
Herkesin mutlu ve huzurlu bir toplumda, korkusuzca ve güven içinde yaşama hakkı için “bireysel silahlanma” sorunuyla mücadele etmek Umut Vakfı’nın öncelikli görevlerindendir. 
 
Ülkemizde, düğünlerde, asker uğurlamalarında, spor karşılaşmalarında, sevinçli ve mutlu günlerimizdeki kutlamalarda, toplumsal birlikteliklerimizde, trafikte sinirlenince, en ufak tartışmalarda ve şiddetin egemen olduğu ortamlarda bireysel silahlarla işlenen cinayetler, yaralanmalar; en sevdiklerimizi, en yakınlarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi, çocuklarımızı, bebeklerimizi bizlerden koparıyor ve onları sonsuzluğa uğurluyoruz. Veya ömür boyu izini taşımalarını yaşıyoruz.
 
Silahların ve kurşunların adres sormadığı olaylar yüzünden en yakınlarımız mağdur oluyor veya onları kaybediyoruz. 
 
Elyazması mektuplar yakınları bireysel silahlar sonucunda mağdur olmuş veya yitirilmiş insanların  mağduriyet ve hasret mektuplarıdır.  
 
El yazması mektuplar; geçmişte veya günümüzde yaşadığınız veya tanık olduğunuz herhangi bir bireysel veya toplumsal sorunu, yaralanmış, sakatlanmış, bireysel silahlarla işlenmiş cinayetler yüzünden yaşamdan koparılmış, sevdiğiniz yakınınızla karşılıklı sohbet edercesine, olup bitenlerden haber verir gibi, yanınızda olmadığı ve gelemeyeceği için mektup yazarak duygularınızı, hasretinizi, görüşlerinizi, düşüncelerinizi paylaşarak kaleme aldığınız mektuplardır. Suya değil, beyaz kağıda yazılmış geçmiş ve geleceğin mektuplarıdır…
 
Ateş düştüğü yeri yakar ama acılar paylaşılmakla azalır. Acıları, hasretleri, özlemleri, görüşleri, el yazması mektuplarla hem mağdur veya yitirdiğiniz yakınızla hem de bizlerle paylaşarak, başkalarının aynı acıları yaşamamasına, daha yaşanılır, daha mutlu, barış içinde, çatışmasız ve güven içinde yaşadığımız bir toplum yaratılmasına katkıda bulunabilirsiniz.  
 
Artık unutulan mektupları ve mektup yazmayı yeniden hatırlamak istiyoruz. 
 
Yakınlarımızın yanıt vermesi mümkün olmasa bile onları el yazması mektuplarımızla yaşatmak, anıları çoğaltmak ve paylaşmak, onları anmak, yaşanabilir bir dünya yaratmaya katkıda bulunmak için el yazınızla mektup yazmaya çağırıyoruz.
 

Poster
Seçici Kurul Üyeleri
Dr. Ayhan Akcan (Psikiyatrist, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)
Nazire Dedeman Çağatay  (Umut Vakfı Kurucu Başkanı)
Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu (İletişim Akademisyeni)
Av. Fikret İlkiz  (Umut Vakfı Seçilmiş Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi)
Ercan Kesal  (Hekim, Sinema Oyuncusu, Yazar)
Celal Üster (Cumhuriyet Gazetesi ve Cumhuriyet Kitap Yazarı ve Çevirmen)

Başvuru Formu
Buraya Tıklayınız

Şartname

UMUT VAKFI 28 EYLÜL 2017

BİREYSEL SİLAHSIZLANMA GÜNÜ
22. GELENEKSEL ÖDÜLLÜ YARIŞMA
“BİREYSEL SİLAHSIZLANMA: YAŞAMA HAK TANIYIN”

KONULU EL YAZMASI MEKTUPLAR YARIŞMASI
 
 
 
 
KONUSU VE AMAÇ
 
Herkesin mutlu ve huzurlu bir toplumda, korkusuzca ve güven içinde yaşama hakkı için “bireysel silahlanma” sorunuyla mücadele etmek Umut Vakfı’nın öncelikli görevlerindendir.
 
Ülkemizde, düğünlerde, asker uğurlamalarında, spor karşılaşmalarında, sevinçli ve mutlu günlerimizdeki kutlamalarda, toplumsal birlikteliklerimizde, trafikte sinirlenince, en ufak tartışmalarda ve şiddetin egemen olduğu ortamlarda bireysel silahlarla işlenen cinayetler en sevdiklerimizi, en yakınlarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi, çocuklarımızı, bebeklerimizi bizlerden koparıyor ve onları sonsuzluğa uğurluyoruz. Veya ömür boyu izini taşımalarını yaşıyoruz.
 
Silahların ve kurşunların adres sormadığı olaylar yüzünden en yakınlarımız mağdur oluyor veya onları kaybediyoruz.
Elyazması mektuplar yakınlarını bireysel silahlar sonucunda mağdur olmuş veya yitirilmiş insanların mağduriyet ve hasret mektuplarıdır.
El yazması mektuplar; geçmişte veya günümüzde yaşadığınız veya tanık olduğunuz herhangi bir bireysel veya toplumsal sorunu, yaralanmış, sakatlanmış, bireysel silahlarla işlenmiş cinayetler yüzünden yaşamdan koparılmış sevdiğiniz yakınınızla karşılıklı sohbet edercesine, olup bitenlerden haber verir gibi, yanınızda olmadığı ve gelemeyeceği için mektup yazarak duygularınızı, hasretinizi, görüşlerinizi, düşüncelerinizi paylaşarak kaleme aldığınız mektuplardır. Suya değil, beyaz kağıda yazılmış geçmiş ve geleceğin mektuplarıdır.
 
Ateş düştüğü yeri yakar ama acılar paylaşılmakla azalır. Acıları, hasretleri, özlemleri, görüşleri, el yazması mektuplarla hem mağdur veya yitirdiğiniz yakınınızla hem de bizlerle paylaşarak başkalarının aynı acıları yaşamamasına, daha yaşanılır, daha mutlu, barış içinde, çatışmasız ve güven içinde yaşadığımız bir toplum yaratılmasına katkıda bulunabilirsiniz.
 
Artık unutulan mektupları ve mektup yazmayı yeniden hatırlamak istiyoruz.
 
Yakınlarımızın yanıt vermesi mümkün olmasa bile onları el yazması mektuplarımızla yaşatmak, anıları çoğaltmak ve paylaşmak, onları anmak, yaşanabilir bir dünya yaratmaya katkıda bulunmak için el yazınızla mektup yazmaya çağırıyoruz.
 

KOŞULLAR

Bu yarışmaya sadece bireyler arasında yaşanmış herhangi bir şiddet olayı sonunda ve/veya bireysel silahla ve silah tanımına giren örneğin ateşli silah, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış kesici, delici veya bereleyici alet, bıçak ve elverişli diğer şeylerle işlenen kazalar, cinayetlerde yakınları zarar görmüş veya kaybetmiş olan mağdurlar ve onların çevresindeki gerçek kişiler katılabilirler.Yarışmaya katılanların geçmişte yaşadıkları mağduriyetler gerçek olmalıdır.
 
Terör olayları nedeniyle yaşanan yaralanma ve ölümlerden doğan mağduriyetler bu yarışmanın konusu dışındadır. Yarışmaya katılma dili Türkçe’dir.
Başvurucu sadece bir mektupla yarışmaya katılabilir.
 
Başvuru sahipleri yarışmaya kendi seçtikleri “rumuzla” katılacaklardır.
 
Başvuru mektubu, başvurucunun el yazısı ile yazılmış en az 500 ve en çok 2000 kelime olmalıdır. Başvurulan mektup daha önce yayınlanmamış, özgün ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
 
Mektup formatında yazılmalıdır. Bir mektupta bulunması gereken yer, tarih, selamla giriş bölümü olan, kötüleme, kin, düşmanlık, ayrımcılık, nefret dili içermeyen, insan onurunu zedelemeyen ve nezaket kurallarına uygun bir dille yazılmış olmalıdır.
 
Başvurucunun el yazması mektubunun başında sadece seçtiği rumuz ve mektup yazılan kişinin adı veya başvurucunun koyduğu başlık bulunacaktır.
 
Mektup içinde başvurucunun kimliğinin tanınmasına neden olacak veya yazan kişinin kim olduğunu çağrıştıracak herhangi tanıtım ve tanınmasına neden olacak bir ibare bulunmayacaktır.
 
El yazması mektubun hukuki ve cezai sorumluluğu yazana aitdir.
 
Yarışma koşullarına uygun olmayan mektuplar ile yarışma süresi geçtikten sonra gönderilen mektuplar ve el yazısıyla yazılmamış olan mektuplar yarışmaya alınmayacaktır.
 
El yazması mektubun gönderildiği zarfın içinde ayrıca üzerinde Başvurucunun seçtiği “RUMUZ” yazılı olan ve içinde başvurucunun adı, adresi, üzerinde seçilen rumuzun yazılı olduğu başvurucunun nüfus kâğıdı fotokopisi ve mektubun yazıldığı kişinin adı yazılı başvuru formu bulunan zarf ağzı kapatılmış olarak gönderilecektir.
 
Değerlendirme jürisi mektupları başvurucu rumuzları üzerinden değerlendirecektir. Değerlendirme sonuna kadar üzerinde başvurucunun rumuzu yazılı olan zarflar kapalı tutulacaktır.
 
Orijinal el yazması mektubun; okunmasının sağlanması amacıyla bilgisayarda dizilmiş ve CD’ye kaydedilmiş olarak en az yedi nüsha çoğaltılmış haliyle gönderilmelidir. Bilgisayar çıktısı yazı ve CD kaydı ile mektup arasında çelişki olması halinde başvurucunun el yazması orijinal mektubu esas alınacaktır.
 
Başvuru formunun ayrılmaz bir parçası kabul edilen bu Şartnamede yazılı olan koşulları kabul eden başvurucu bu şartnameyi seçtiği rumuzu yazarak altını imzalamıştır.
 

YARIŞMA TESLİM ADRESİ

Ad Soyad     : Ebru İlke Bingör
Tel              : 0212 216 06 70
Adres          :  Umut Vakfı, Yıldız Posta Cad. No:52/1 Esentepe, İSTANBUL
E-posta        : ebru.ilke@umut.org.tr - vakif@umut.org.tr
 
SEÇİCİLER KURULU (Soyadına göre alfabetik sırayla)
 
Dr. Ayhan Akcan
Nazire Dedeman Çağatay 
Prof. Dr Yasemin İnceoğlu 
Av. Fikret İlkiz
Ercan Kesal
Celal Üster                           
(Psikiyatrist, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)
(Umut Vakfı Kurucu Başkanı)
(İletişim Akademisyeni)
(Umut Vakfı Seçilmiş Mütevellisi ve Yönetim Kurulu Üyesi)
(Hekim, Sinema Oyuncusu, Yazar)
(Cumhuriyet Gazetesi ve Cumhuriyet Kitap Yazarı ve Çevirmen)
ÖDÜLLER

Umut  Vakfı  28  Eylül  Bireysel  Silahsızlanma  Günü  etkinliği  kapsamında  düzenlenen  El  Yazması  Mektuplar
Yarışması’nda, katılan eserler Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülleri Seçiciler Kurulu tarafından açıklanacaktır. Dereceye giren yapıtlara verilecek ödüller şöyledir:
 
•  Birincilik Ödülü    : 4.000 TL
•  İkincilik Ödülü     : 3.000 TL
•  Üçüncülük Ödülü : 2.000 TL
 
Ayrıca, Seçiciler Kurulu, her dalda özel ödül (plaketi) ve mansiyon (plaketi) ile eserlerin övgüye değer görüldüğünü belirlemekte serbesttir

YARIŞMA TAKVİMİ
 
Son Katılım Tarihi           
Seçici Kurul Toplantısı     
Ödül Töreni                       
:18 Ağustos 2017, Cuma
:8 Eylül 2017, Cuma
:28 Eylül 2017 Perşembe

ÖDÜL TÖRENİ
 
Ödül alan yapıtların sahiplerine ödülleri, 28 Eylül 2017 günü düzenlenecek Ödül Töreni’nde sunulacaktır.

TELİF HAKKI
 
Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı, yarışmada ödül alan ve bağışlanan çalışmaları katılımcının ismi açık olarak belirtilerek 5846 sayılı yasa kapsamında kullanma hakkına sahip olacaktır.
 
Ödül alan ve eserini bağışlayan katılımcılar, Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı’na bedelsiz olarak devretmiş sayılacakları kullanım hakkıyla eserlerinin Umut Vakfı’nın tüm çalışmalarında, tanıtım, etkinlik ve eğitimlerinde, afiş, katalog, broşür armağan kitap ve bunun gibi her türlü tanıtım malzemelerinde kullanılmak, gösterilmek ve medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere kullanım haklarına sahip olduğunu, çoğaltma, yayma, dağıtım ve gösterme hakkına sahip olduğunu kabul ederler.
 
Ödül alan veya eserini bağışlayan katılımcı, eserini teslim ettiği andan itibaren, Vakıf’ın amaçlarıyla sınırlı olarak yazılı basın, radyo ve televizyon ve diğer kitle iletişim araçları ile internet ortamındaki yayınlar, afiş, broşür, katalog, ajanda, poster, CD, DVD ve tüm dijital ortamlarda ya da takvim olarak yayınlanması bakımından yarışmaya katılan eserlerin kullanım hakkını Vakıf’ın devraldığını kabul ve taahhüt eder.
 
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu, bu yapıt nedeniyle 3. kişilerin 5846 sayılı FSEK ve diğer yasalardan kaynaklanabilecek isteklerinin tek ve mutlak muhatabının kendisi olduğunu, esere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun da tümüyle kendisine ait olduğunu, sayılan hususlara ilişkin olarak Umut Vakfı’nın herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını (ve eser sahibinin kendisine rücu hakkının saklı tutulduğunu) kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
Kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte düzenleyici kurum olarak Umut Vakfı’na aittir.
 
 
DİĞER HUSUSLAR
 
Yarışmaya katılan kişiler yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaklardır.
 
Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde, Katılımcı ile Umut Vakfı arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Seçici Kurul hakemlik yapacaktır. Anlaşmazlıkların halinde Seçici Kurul yetkilidir.
 
Yarışmaya katılacaklara başarılar dileriz.