28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü Belgesel Film Yarışması Ödül Töreni

28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü
15. Bireysel Silahsızlanma Günü Ödül Töreni
 
Dedeman İstanbul Otel
28 Eylül 2009

Sayın Valim  ve Değerli konuklarım,
Hoş geldiniz.
 
Bugün Taksim Meydan’ında, 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nde, 9. kez sessiz ayakkabıların yürüyüşü ile protestomuzu dile getirdik.   
 
Bu akşam burada ise 15. Bireysel Silahsızlanma Günü Ödül Töreni’nde siz değerli dostalarımızla biraraya gelmekten mutluluk duyuyorum. 
 
Bireysel silahsızlanmaya olan özlemimiz her geçen gün artıyor. Çünkü bu sorun, tüm yurttaşların “yaşama hakkını” tehdit ediyor. 
 
Toplumda bu konuya duyarlılığı oluşturmak ve farklı yaklaşımların gelişmesini sağlamak için 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nün önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.
 
Bugün itibariyle ülkemizde yaklaşık 2.5 milyonu ruhsatlı olmak üzere, toplamda 8 milyon civarında ateşli silah bulunuyor. Silah sahiplerinin ailelerini de katarsak yaklaşık 40 milyon insan, silaha her an ulaşabilecek durumdadır. Her yıl ortalama 3000 yurttaşımız ateşli silahlarla hayatını kaybediyor. Ölenlerin ardında kalanları da düşünürsek, her yıl en az 15 bin kişi bireysel silahlanma mağdurudur. Mağduriyet büyüktür, bu nedenle mücadele her yurttaşın sorumluluğudur ve Umut Vakfı’nın mücadelesi devam edecektir...
 
Bu sorun, takdir edeceğiniz gibi, ancak toplum ve devlet işbirliği ile çözülebilir. Yasalar bireysel silahlamayı caydırıcı ve zorlaştırıcı olmalıdır. Gayretimiz, ülkemizdeki bireysel silahsızlanmaya ilişkin yasaların insanın “yaşama hakkını” güvenceye alan, bireysel silahsızlanma anlayışına dayanarak hazırlanmasını sağlamaktır. Bu konuda ilgilileri uyarmak ve Umut Vakfı’nın 16 yıllık birikimini bu konuda ilerlemeyi sağlayacak her türlü çalışmaya katmaktır.  
 
Bugün, Silah Kanun Tasarısı Umut Vakfı Komisyonu çalışması Sonuç Bildirgesi’ni Taksim Meydanı’nda açıkladık. Bu yasanın günümüz şartlarına uygun, “yaşama hakkımızı” güvenceye alan, bireysel silahlanmayı zorlaştıran ve denetimi en üst düzeyde sağlayabilecek şekilde yeniden düzenlenmesi son derece önemlidir.
 
Bu bildirge, TBMM İçişleri Komisyonu başta olmak üzere ilgili tüm mercilere iletilecektir. Burada bir kez daha vurgulamak isterim: İnsanın yaşama hakkı kutsaldır. Güncellenen yasa, maddi çıkarları değil yaşama hakkını güvenceye almalıdır... 
 
Yapılacak bütün çalışmalara Umut Vakfı olarak 16 yılda biriktirdiğimiz bilgi kaynağımızı katmayı görev kabul eder, onur duyarız.
 
Bu görevimizi sürdürürken, daha da güçlenebilmek için kanun yapıcı ve uygulayıcı mercilerin, devlet adamlarının ve yerel yönetimlerin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının olduğu kadar yurttaş olarak her bireyin desteğine daha fazla gerek olduğunu belirtmek isterim. 
 
İnanıyorum ki, sizin aracılığınız ve desteğiniz, bireysel silahsızlanma hareketini daha da güçlendirecektir. Mücadelemizin yurttaşların katılımıyla kitleselleşmesi, maddî getirileri insan hayatından üstün tutan çevrelere kesin bir mesaj verecektir.
 
Saygıdeğer konuklar,
 
Umut Vakfı olarak her yıl düzenlediğimiz 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü Geleneksel Ödüllü Yarışması’nın 15.sini, bu sene “fotoğraf” dalında gerçekleştirdik. Çünkü fotoğraf insanın gündelik hayattaki hallerini en etkili anlatan iletişim araçlarından biridir. 
 
Böylelikle bu yarışma ile “fotoğraf”ın toplumsal yaşamdaki sosyolojik göstergelerinden, toplumsal iletişimdeki gücünden ve olanaklarından yararlanarak, bireysel silahsızlanmanın toplumsal boyutuna dikkat çekmeyi amaçladık. 
 
Bireysel silahsızlanmaya ilişkin düşündürücü, tespit edici, vurgulayıcı görüntülerin şiddet dilinden uzak olabileceği, barışın önce iki insan arasında başlayarak topluma yayılabileceği mesajını, bireysel silahsızlanmanın barışçıl görüntülerini, fotoğrafla topluma aktarmak arzusundayız.
 
Yarışmamızın değerli Seçici Kurulu Üyelerine; Sayın Nail Güreli, Sayın Nurçay Türkoğlu, Sayın İzzet Keribar, Sayın Nadir Ede, Sayın Merih Akoğul, Sayın Ayhan Aydın’a katkıları için yürekten teşekkür ediyorum.
Ayrıca, yarışmamıza katılan, eserleriyle bireysel silahsızlanma mücadelesine destek veren tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor; ödül alanları gönülden kutluyorum.
 
Ödül Töreni’ne geçmeden evvel, 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’ne katılarak, bu konuya desteğini gösteren Sayın Vali Muammer Güler’i teşekkürlerimle huzurlarınıza davet ediyorum.
 
Umut dolu yarınlara efendim....