4. Bireysel Silahsızlanma Ödüllü "Bireysel Silahsızlanmada Medyanın Rolü" Haber Yarışması

Nazire Dedeman Konuşma Metni
Seçici Kurul