Ankara Kolejliler Derneği

8 Ekim 1995
Kolej bülteni için hazırlanan Umut Vakfı Tanıtım Yazısı
 
 
Nazire DEDEMAN
Umut Vakfı Kurucu Başkan

Umut Onurlu Önderler Vakfı, Dedeman ve Önal ailelerinin yitirdiği evlatlarının Berna, Umut, Onur, Önder’in anılarını yaşatmak ve gelecek kuşaklarla paylaşmak için kurulmuştur. Ailenin torun, çocuk ve kardeşlerini betimleyen bu isimler, aynı zamanda Vakfın amacını simgelemektedir.
 
VAKFIN AMACI;
"Geleceğin teminatı olan gençlerimize Atatürk’ün izinde önderlik yapacak kişilik ve beceriler kazandırarak onları ülkemizin gelişmesine yardımcı ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirmek; kişilere hukukun üstünlüğünü benimsetip uygulamasında katkıda bulunmalarını sağlamak; önderimiz Atatürk’ün ’Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ anlayışından yola çıkarak, uyuşmazlıkların çözülmesinde barışçıl yolları seçmelerini yeğletmek; bu bağlamda uzlaşma (ve barışı sürdürme ve geliştirme) becerilerini bireylere öğretip benimsetmek" tir.
 
Kuruluşundan bu yana Umut Vakfı bir dizi çalışma ile ulusal ve uluslararası düzeyde barışa katkıda bulunmuş, bunun yanında barışçıl uzlaşma yöntemlerinin yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa ve Ortadoğu’da tanıtılmasının ve öğrenilip uygulanmasının öncüsü olmuştur. Bu çalışmaların arasında Barış, Uzlaşma Bilimi ve Sanatı birinci, ikinci ve üçüncü Avrupa Konferanslarını, Ortadoğu ve Balkanlar Uzlaşma Bilimi toplantılarını, ülkemizde büyük ilgiyle karşılanan "Uzlaşma ve Demokrasi" eğitim seminerlerini sayabiliriz. Bu tür çalışmalara ek olarak bu yıl şu çalışmaları da başlattık :
 
Kalıcı barışın sağlanabilmesi için barışçıl uzlaşma yöntemlerinin bölgemiz halklarına öğretilmesi önkoşullarından birisi olabilir, ancak yeterli değildir. Halkların birbirlerine karşı daha olumlu tutumlar geliştirmesi gerekir. Ortadoğu ve Balkanlar’da var olan ön yargıları gidermek amacıyla başlatılan bir projemizde bölgenin ders kitaplarında komşu ülkeler ve halkları hakkında olumsuz önyargılı metinler incelenmektedir ve bu ülkeler medyaları vasıtasıyla kamuoyu oluşturulup bu metinlerin kitaplardan çıkarılması için çaba vermekteyiz. Vakıf, medya ilişkilerini geliştirmek ve medyayı bu tür konulardan haberdar etmek için bir "Ortadoğu Medya Konferansı" da düzenlenmiştir.
 
Bizler inanıyoruz ki, barışçıl uzlaşma yöntemlerine aşina olmak, bu yöntemleri kullanmayı yeğlemek özenilen bir sonuçtur. Bu sonucun koruyucu şemsiyesi hukuk devletidir. Vatandaşların barışık olması, barışık kalması hukuk devleti şemsiyesi altında mümkündür. Devletin bireylerin haklarına ve özgürlüklerine kayıtsız kalmadığı, bireylerin de hukuk devleri idealini benimsediği ve gelişip egemen olmasını sağladığı bir şemsiyedir hukuk devleti. Haklarını, onların içeriğini, kapsamını ve sınırlarını bilen, bunları hukuksal yollarla koruyan, adalet duygusu ve adalete olan inancı gelişmiş bireylerden oluşan bir toplum, "hukuk devleti" ne ulaşma koşullarından biridir. Bu da eğitimle gerçekleşebilir. Bu amaca hizmet etmek için Umut Vakfı "Hukukla İlintili Eğitim" programı başlatmıştır. Şimdilik orta öğretim öğretmenlerine yönelik olan bu programla amaçlanan, devlet ile sivil toplumun biraraya gelerek daha sıkı bir amaç birliği ve etkileşim ile hukuk devleti çatısı altında kenetlenmesidir.
 
Devlet ile sivil toplumun biraraya gelebilmesi için de önkoşul yurdumuzdaki sivil toplum örgütlerinin gelişip güçlenmesidir. Dernekler, Vakıflar, Odalar sivil toplum örgütlerimizdir.
 
Kamu yönetimi eğitimi üniversitelerimizde verilmesine karşın, yurdumuzda sayısı yetmiş binin üstünde olan hükümet dışı örgütlerin yönetiminin eğitimi hiçbir yerde verilmemektedir. Vakfımız, bu tür örgütlerin yönetim yapılarını güçlendirerek demokratik toplumun vazgeçilmez koşullarından birisi olan "sivil toplum"un gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, hükümet dışı örgütlerin kurullarına yönelik bir geliştirme eğitimi programı başlatmıştır. Güçlü bir yönetime sahip olan bu tür örgütler demokratik kanalları daha etkili kullanacaklarından, devlet - sivil toplum ilişkileri daha da güçlenecektir.
 
Oğlum Umut Önal’I kaybedişimiz ve bu kayıp nedeniyle aldığımız yara sonrasında "Bireysel Silahsızlanma" ödüllü yarışmalarını Umut Vakfı amaçları doğrultusunda etkinliklerden sadece biri olarak ve anma töreni kapsamında gündeme getirdik. 28 Eylül 1994 tarihinde ilan ettiğimiz "Türkiye’de Bireysel Silahsızlanmanın Nedenleri" konulu bilimsel araştırma / inceleme yarışması sonuçlandırılmıştır. 1995 - 96 yılında "Bireysel Silahsızlanma" ödüllü yarışmamız lise öğrencilerine yönelik olarak "Gençlerde Şiddet ve Silah" konusundadır. Bilindiği gibi, Türkiye’de 1995 yılında öğrenci çekişmesi sonucu liselilerin cinayete kurban olduğu haberi defalarca Türk medyasının manşetlerini doldurdu. Gelecek yıllarda bu tür haberlere ülkemizde daha sık rastlanacak, daha sonra da bu haberler sıradan olmaya başlayacaktır. Eğer önlem alınmazsa, Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi Türkiye’de de öğrenciler arasında yumruk kavgaları, uyuşmazlıkları dayakla çözmeye çalışmak olağan sayılmaya başlanacak, şiddet artarak korkutucu boyutlara ulaşacak ve silahla yaralanmalar ve ölümler ön plana geçecektir.
 
Hep biliriz, geleneğimizde her sakladığımız kişinin kabrine bir fidan dikmek vardır. Böylece kabristanlar sadece sevenlerin sevdiklerini sakladıkları yerler olarak kalmaz, bir zaman sonra yöre halkının yaşadığı, yaşattığı huzur dolu korular olur. Ağaç dikmek, doğadaki dengeleri koruyup geliştirme çabasını, çevreye gösterilen özeni ve sevgiyi kanıtlar. Toprağa verdiklerimizin toprağı yeşillendirerek gönüllerde yaşaması istemi yanında, toprağın ve bizlerin hakkımız olan ağaçlara, korulara, ormanlara kavuşmamız isteminden yola çıkılarak "Yaşarken de Herkesin Dikili Bir Ağacı Olmalı" sloganı ile "Umut Ormanları Projesi" Vakfımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Kurum ve kuruluşlar Vakıf’dan Ağaç Sertifikası alarak Vakfımız amaçlarına hizmet etmektedir.
 
Vakıf çalışmalarımızdan bir yenisi de Merkezde kurulmuş olan éUmut Net" isimli bir bilgisayar ağıdır; bu bilgisayar ağı ile Umut Vakfı internet üzerinde yerini almış ve tüm kullanıcıların hizmetine açmıştır. Vakıf bünyesindeki bilgisayarlar ve telefon bağlantısı ile gençlerin dünyaya açılmaları ve Türkiye’yi tanıtmaları için olanak sağlanacaktır.
 
Umut’umuz topluma onurlu önderler kazandırmaktır.