Çocuk Zirvesi Kitabi Metni

1996 Haziran
 
Nazire Dedeman
Onursal Koruyucu
Konuşma Metni

İnsanlığın ortak umudu, kargaşadan kurtulup sosyal ve fiziksel çevreleriyle ve tüm insanlarla barışık olmak, barışı sürdürmektir. Uzlaşma içinde onurlu bir yaşam sağlamak ve gelecek kuşaklarla paylaşmaktır.
 
Onur, barışın saygınlık tartısı, gelişmenin hak ve özgürlükten sapmayan yol gösterici pusulasıdır. Hukukun yanlı ya da güçsüz olduğu, kaba kuvvetin ve kargaşanın söz konusu olduğu toplumlarda, bireylerin onurlu bir yaşam sürdürmeleri olanaksızlaşır.Hukukun üstünlüğüne inanan, barışın hakkını ve doğa dahil çevre hakkını korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan gençlerin yetiştirilmesi ile mümkündür.
 
Çocuk haklarını korumak ve yaşatmak görevini üstlenip önderlik ediyorsunuz. Haklar sahiplenilirse alınır. Toplumun gelişmesi onurlu bireylerle mümkündür. Onurlu toplumlar hakkını koruyabilen toplumlardır.
 
Hak ve özgürlüklerinizi teminat altına almanız ve bizlerin sizlere destek vermesi ile olur.
 
Hepinizi bağrıma basıyorum.