İstanbul Barosu "Bilinçsiz Silahlanmanın Etkileri ve Ortak Mücadele" Paneli

Bilginin ve barışın egemen olmasını düşlediğimiz 21.y.y.’a girerken toplumumuzdaki şiddet artarak devam etmektedir. Yaşanan şiddet ve anarşinin önemli bölümünü oluşturan bilinçsiz silahlanmaya karşı yasal açıdan bilgilendirici ve yönlendirici faaliyetlerde bulunmayı amaç edinen "Bireysel Silahlanmaya Karşı Çalışma Grubu" İstanbul Barosu’nun 17.12.1998 gün ve 9 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Kanunlarımızı incelemek ve eksiklerini ifade etmenin ; Kanunlarımızın doğru uygulanmasını sağlamnın öncelikle biz hukukçuların görevi olduğunu bilen komisyonumuz bu sorumluluk ve görev anlayışı ile bireysel silahlanmanın ve şiddetin önlemesi konularında ilmi çalışmalar ve sosyal etkinlikler hazırlamaktadır.

Ülkemiz için adeta kanayan yara olan ve bir türlü dinmeyen silah ve şiddet için birlikte mücadele etmeyiz ! Çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirleyen silah ve şiddetin karşısına birlikte çıkmalıyız.

Komisyonumuz çağdaş ve uygar insanların en ağır sorunlarını dahi uzlaşma yolu ile çözeceğine dair inancı ile çalışmlarını sürdürme isteğindedir.

Hümanist felsefeye uygun uzlaşmacı ve barışçıl bir toplum için, çalışmalarımızda yanımızda olmanız en büyük desteğimizdir.
Panel Konuşmaları
İ.B.Bireysel Silahlanmaya Karşı Mücadele Komisyonu Sonuç Bildirgesi