Türkiye Çocuk Zirvesi 3. Yıl Toplantısı

3 Haziran 1995
Dedeman İstanbul Otel
 
Nazire Dedeman
Onursal Koruyucu 
Konuşma Metni

 
Sevgili Çocuklar,
 
Hukukun üstünlüğünü benimseyen bir toplumda bireyler, hukuku ve adalet mekanizmasını ve hakları yalnızca suçu tanımlayan ve cezayı belirleyen bir kurum değil, gelimeye ve insanca yaşamaya ışık tutan bir çerçeve olarak görür. Böyle harekete geçirilmesi hukuk ve hukuk devleti kavramlarının günlük yaşamımıza girmesiyle olanaklıdır. Çünkü hukuk, hak, onu isteyen ve bu istek doğrultusunda çaba veren vatandaşların etkinlikleri ile somutlaşır.
 
Bu kavrama ve mekanizmalarına yabancı olan bireyler kolayca adalete olan inançlarını kaybedip, kaba güce prim veren bireylere dönüşebilirler. Şu halde hukukun üstünlüğünü çocuklarımıza, yani sizlere tanıtıp benimsetmek biz büyüklere ve değerli eğitimcilere düşen bir görev olmalıdır.
 
Uzlaşma ve barış içinde yaşam onurlu bir yaşam sağlamaktır. Bu da hukuk devleti ilkelerinin benimsenmesi ile ulaşılabilecek bir özlemdir. Hukukun yanlı, ya da güçsüz olduğu toplumlarda kaba kuvvet hakim gelir ve kargaşa gelişir. Böyle toplumlarda bireylerin onulu bir yaşam sürdürmeleri imkansızdır. Bu, sonuçta onursuz bireyler, dolayısıyla onursuz toplumlar yaratır. Onurlu yaşamak zorundayız, dolayısıyla hukuk üstünlüğüne emek vermemiz gereklidir.
 
Onurlu toplumlar hukuka saygılı, insanca yaşama hakkını koruyabilen toplumlardır. Onur, barışın sagılınlık tartışı, gelişmenin hak ve özgürlükten sapmayan yol gösterici pusulasıdır. Ve biliyoruz ki, insan onuru hukuk devletinin benimsenmesi, hukukun korunması ve gelişmesi ile eşanlamlıdır.
 
Kişisel, ulusal ve uluslararası düzeyde onurumuzun korunmasının sağlanmasını başkalarından bekleyemeyiz. Kaba kuvvete, insan olma olgusuyla ters orntılıdır. Burada bireylere düşen görev, onula hukuka sahip çıkmak ve bireye düşen görevleri yerine getirmektir. Ülkemizde adli sistemin yükünü almak gerekir. Hukukun üstünlüğü kavramının  sadece hukukçuların ve adli sistemin tekinde bir kavram olarak görmemek gerekir. Her vatandaşın içselleştirdiği ve uğrunda emek vermesi gereken bir amaç olarak göremek gerekir.
 
Hukuk devleteinin varolması demek, kişinin özgürlüğü demektir. Bu şemsiyenin altında olan bireylerin özgür kılınması demektir. Eksik kalışı da en basitinden bu özgürlüklerin her an elimizden alınacağı korkusu ile yaşamaktadır. Bu da korkunun doğurganlığını veriri. Korkup durmak yerine, ürkerek de olsa, yürümek gerekir.
Yaşamın bir parçası hatta kendisi olan çatışmayı kötü yaratıcı, ilişkileri zedeleyici bir sosyla olgudan çıkarıp olumlu ve yapıcı ve beraberinde gelişme getirebilen bir sürece dönüştürme çabasını ve emeğini vermemiz gerek.
 
Şu halde ben bu Vakıf, silaha karşı değil, şiddet ve araçlarını uyuşmazlıkların çözülmesinde yararlı olmadığı bilinciyle, vurgulanması gerekenin, öğretilmesi gerekenin, barışçıl yöntemler olduğu gerçeği sonucudur. Amacımız, uzlaşma içinde onulu bir yaşam sağlamak ve bunu gelecek kuşaklara aktarmaktır.
 
Bu da ancak kukuk, hukuğun üstünlüğünün benimsenmesi ile ulaşılabilecek bir özlemdir. Hukukun yanlı, ya da güçsüz olduğu toplumlarda kaba kuvvet hakim gelir ve kargaşa gelişir. Böyle toplumlarda bireylerin onurlu bir yaşam sürdürmeleri imkansızdır. Bu sonuç da onursuz bireyler, onursuz toplumlar yaratır.
 
Kaba kuvvet, insan olma olgusuyla ters orantılıdır. Bu nedenle bizler aldığımız onarılmaz yara ile acımızı gündeme getirmek ve çığlığımızla barışçıl yöntemleri duyurmakla kendimizi yükümlü kıldık.
 
Gençleri bu konularda bilinçlendirirken onlara kucak açmamız onurumuz ve umudumuz olacaktır.
 
Sşzler öncülük ettiniz, başardınız. Siz öncülerle birlikte olmanın gururunu yaşıyorum. Eminim ki sizler sayesinde bu girişimler çoğalacak; umudun simgesi olan olumluluk, yapıcılık ve barışseverlik ulusal ve uluslararası düzeyde bayrağını taşıyan önderlerine kavuşacaktır.
 
Dileğim, umutla sizin daha geniş genç kitleleri bu zirvede var etmeniz ve okullarda haçalık derslerinin soyut bir biçimde ders olarak konulmasını ve eğitimiyle tüm gençlerin bilinçlendirilmesi emeğini vermeniz; umudun gerçekeleşmesini sağlayan önderler olmanızdır.
 
Sevgi ile hepinizi bağrıma basıyorum.