Türkiye Futbol Federasyonu Silahın Şakası Yok Kampanyası Basın Toplantısı

6 Kasım 1995
Conrad Otel / İstanbul
 
Nazire Dedeman
Umut Vakfı Kurucu Başkan
Konuşma Metni

 
 
Son yıllarda ülkemizde bireysel silah bulundurma ve dolayısla kullanma hızı artmaktadır. Bu da bizlere, bireyler arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları çözmede barışcıl yöntemlerin daha kısıtlı olarak kullanacağı işaretini vermekle kalmamakla, ateşli ya da darplı olsun, silahın cana saygıyı da kısıtlayacağını da göstermektedir.
 
Umut Vakfı’nın amaçlarının başında, vatandaşların hukukun üstünlüğünü benimsemelerine yardımcı olmak ve uygulamasında katkıda bulunmalarını sağlamak gelir.Hukukun üstünlüğünü böylesine vurgulamamız barışcıl bir toplumun ancak hukuk devleti şemsiyesi altında var olabileceği inancımızdan gelmektedir.Bu nedenle, Umut Vakfı gençlere hukukun üstünlüğünü benimsetmek, uyuşmazlıkların çözülmesinde barışcıl yolları seçmeyi yeğletmek, bu bağlamda uzlaşma becerilerini aktarmak amacını taşımaktadır. Vakfımız, vatandaşlarımızda var olan barışcılığı göstermekte ve güçlenmesi için barışcıl uzlaşma becerilerini bireylere öğretip benimsetmeyi de üslenmektedir.
 
İnsanlar arasında ki uyuşmazıkları barışcıl yollarla çözme istemi ve becerisi olanlar, duygularını ifade etme becerisini kazananlar, şiddeti ve onun aracı olan silah taşımanın ve kullanmanın gereksizliğinin bilincedirler.Biliyoruz ki şilah savunma amacı ile bulundurulsa, "elinde çekiç olan çekiçleyecek yer arar" sonucuna varmakda mümkündür. Bu da korkutucudur.
 
Bu görüşle Umut Vakfı, her yıl tekrarlanacak Bireysel Silahsızlanma yarışma ödülü başlatmıştır. Birinci yılın yarışma konusu "Bireysel Silahsızlanmanın Nedenleri" olmuştu. Barışcıl bir ortamın ifadesi bireysel güvencenin ve karşılıklı saygının var olmaması ise, güvensizliğin, korkunun, şiddetin cana saygısızlığın ifadesi de bireysel silahlanmadır.
 
Umut Vakfı vatandaşlarımızda var olan barışcılığı görmekde, bu istemden yola çıkarak barışcılığın lise öğrencileri arasında pekiştirilmesini sağlamak, onları şiddet kullanmaya karşı aşılamak üzere bu yıl "Gençlerde Şiddet ve Silah" nedenlerinin irdelenmesini konu alan bir yarış düzenledi. Tüm lise ve dengi okul öğrencilerine bu yarışma açıktır.
 
Bu yarışma ile gençler arasında barışcılığı içeren bir olimpiyat başlattık desem, benzetme yerinde olur sanırım. Olimpiyatların, milli maçların nedeni uluslararası yarışmayı savaşcılıkdan barışcılığa çevirme istemidir. Bu yarışmalar gençleri, sporcuları ve isleyicileri sporla birlikte yaklaştırmak için var edilmiştir. Şiddetin,uyuşmazlığın karşısına spor çıkarılmıştır.
 
Spor barışı, barış içinde yarışı simgelemektedir. İzleyiciler barış içinde yarışma ve bu yarışı izleme keyfine varmalıdır. Sevinci ve duyguları ifade etme bilinci şiddet ve silah değildir. Silah kullanımı kaza ile sonuçlansa da arkasında dayanılmaz keder ve acılar bırakmaktadır. Kaza ile de olsa silah aracı ile ölüm veya yaralanma bu sonucu değiştirmemektedir.
 
Tüm sporseverler gelin bu toplumsal yaraya hep beraber dur diyelim. Ve silah kullanmayalım. Barış içersinde onurlu bir yaşam hepimizin umudu olsun.